Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
угол исполнительное.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
103.69 Кб
Скачать

23. Ягунов д.В. Державне управління пенітенціарною системою України: історія, сучасність, перспективи: Монографія. – Одеса: оріду наду, 2005. – 251 с.

24. Ягунов Д.В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування: Видання третє, перероблене та доповнене. – Одеса, 2009. – 314 с.

25. Ягунов Д.В. Сучасна пенологія: альтернативний курс. - Одеса: Фенікс, 2010. - 176 с.

Тема 13. Правові основи, підстави та порядок звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі. Здійснення постпенітенціарного впливу на засуджених.

Питання до семінарського заняття:

1. Правові основи, підстави та порядок звільнення від відбування покарання.

2. Контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання.

3. Забезпечення соціальної адаптації засудженими після відбуття покарання.

4. Механізм соціальної адаптації осіб, що відбули покарання відповідно до Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк».

5. Адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: поняття, сутність та соціальне обґрунтування.

6. Категорії осіб, щодо яких встановлюється адміністративний нагляд.

7. Порядок встановлення, продовження та припинення адміністративного нагляду.

Теми рефератів:

1. Особливості ресоціалізації злочинців у зарубіжних країнах.

2. Правова основа адміністративного нагляду за особами звільненими з місць позбавлення волі.

3. Проблеми соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених з виховно-трудових колоній.

Література:

1. Закон України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 52, ст.455.

2. Закон України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк». – офіційний веб-сайт Верховної Ради України www.rada.gov.ua

3. Дремин В.Н. Идеи социальной реабилитации в Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред С.В. Ківалов. – 2000. – № 9. – С. 423-426.

4. Дремин В.Н. Правовая природа и применение международных стандартов обращения с заключенными // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 1999. – №6. – С. 3-8.

5. Наливайко В.С. Кримінологічні проблеми ресоціалізації осіб, звільнених з місць позбавлення волі: Автореф дис…канд. юр. наук: 12.00.08 / НАВС України. ― К., 2000. — 20 с.

6. Наливайко В. С. Проблеми ресоціалізації особистості злочинця // Науковий вісник ВДУ 1998. № 9 С 115-117.

7. Наливайко B.C. Ресоціалізація злочинців за кордоном та її особливості // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. Бюлетень КІВС. - 1999. - № 4 - С. 65-67.

8. Наливайко B.C. Досвід ресоціалізації злочинців за кордоном і її принципи // Науковий вісник НАВСУ. - 1999. - № 2 - С 135-138.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.