Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Indyvidual_zavdan.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
137.73 Кб
Скачать

1) Зобразіть графічно криву виробничих можливостей для такої економіки.

2) Знайдіть альтернативні вартості виробництва кожного з товарів за різних варіантів виробництва. Поясніть, як змінюється альтернативна вартість товару X при переміщенні з точки a у точку e.

№2. Функція попиту на товар X має вигляд P=26−4QD, а функція пропозиції P=2+2QS. Знайдіть рівноважну ціну та рівноважну кількість товару. Поясніть ситуацію на ринку за цін P=12 і P=6.

№3. Упродовж місяця фірма виробляє 56 000 одиниць продукції і продає її за ціною 35 грошових одиниць. Явні витрати фірми становлять 1 765 000 грошових одиниць, а економічні витрати – 1 957 500 грошових одиниць. Знайдіть бухгалтерський прибуток, неявні витрати та економічний прибуток фірми.

Варіант 13

І. Дайте розгорнуті відповіді на теоретичні запитання

№1. Переваги і вади ринку.

№2. Міжнародна економічна інтеграція.

ІІ. Розв’яжіть задачі. Відповіді обґрунтуйте

№1. Нехай в економіці країни виробляють лише два види товарів, X та Y. У таблиці подано дані про можливі варіанти виробництва цих товарів:

Варіанти

A

B

C

D

E

Товар X

0

15

30

45

60

Товар Y

45

37

27

14

0

1) Зобразіть графічно криву виробничих можливостей для такої економіки.

2) Знайдіть альтернативні вартості виробництва кожного з товарів за різних варіантів виробництва. Поясніть, як змінюється альтернативна вартість товару X при переміщенні з точки a у точку e.

№2. Функція попиту на товар X має вигляд P=26−0,25QD, а функція пропозиції P=2+0,5QS. Знайдіть рівноважну ціну та рівноважну кількість товару. Поясніть ситуацію на ринку за цін P=12 і P=20.

№3. Упродовж місяця фірма виробляє 72 000 одиниць продукції і продає її за ціною 28 грошових одиниць. Явні витрати фірми становлять 1 885 000 грошових одиниць, а економічні витрати – 1 982 500 грошових одиниць. Знайдіть бухгалтерський прибуток, неявні витрати та економічний прибуток фірми.

Варіант 14

І. Дайте розгорнуті відповіді на теоретичні запитання

№1. Методи державного регулювання економіки.

№2. Ринкова інфраструктура. Товарна та фондова біржі.

ІІ. Розв’яжіть задачі. Відповіді обґрунтуйте

№1. Нехай в економіці країни виробляють лише два види товарів, X та Y. У таблиці подано дані про можливі варіанти виробництва цих товарів:

Варіанти

A

B

C

D

E

Товар X

0

12,5

25

37,5

50

Товар Y

62

55

40

22

0

1) Зобразіть графічно криву виробничих можливостей для такої економіки.

2) Знайдіть альтернативні вартості виробництва кожного з товарів за різних варіантів виробництва. Поясніть, як змінюється альтернативна вартість товару X при переміщенні з точки a у точку e.

№2. Функція попиту на товар X має вигляд P=17−0,25QD, а функція пропозиції P=5+0,25QS. Знайдіть рівноважну ціну та рівноважну кількість товару. Поясніть ситуацію на ринку за цін P=12 і P=10.

№3. Упродовж місяця фірма виробляє 18 850 одиниць продукції і продає її за ціною 125 грошових одиниць. Явні витрати фірми становлять 1 995 000 грошових одиниць, а економічні витрати – 2 217 000 грошових одиниць. Знайдіть бухгалтерський прибуток, неявні витрати та економічний прибуток фірми.

Варіант 15

І. Дайте розгорнуті відповіді на теоретичні запитання

№1. Межі та перспективи регулювальної діяльності держави.

№2. Родинний розподіл доходів.

ІІ. Розв’яжіть задачі. Відповіді обґрунтуйте

№1. Нехай в економіці країни виробляють лише два види товарів, X та Y. У таблиці подано дані про можливі варіанти виробництва цих товарів:

Варіанти

A

B

C

D

E

Товар X

0

14

28

42

56

Товар Y

49

43,5

33

17,5

0

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]