Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Indyvidual_zavdan.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
137.73 Кб
Скачать

1) Зобразіть графічно криву виробничих можливостей для такої економіки.

2) Знайдіть альтернативні вартості виробництва кожного з товарів за різних варіантів виробництва. Поясніть, як змінюється альтернативна вартість товару X при переміщенні з точки a у точку e.

№2. Функція попиту на товар X має вигляд P=25−5QD, а функція пропозиції P=9+3QS. Знайдіть рівноважну ціну та рівноважну кількість товару. Поясніть ситуацію на ринку за цін P=12 і P=15,3.

№3. Упродовж місяця фірма виробляє 5 400 одиниць продукції і продає її за ціною 325 грошових одиниць. Явні витрати фірми становлять 1 643 000 грошових одиниць, а економічні витрати – 1 724 000 грошових одиниць. Знайдіть бухгалтерський прибуток, неявні витрати та економічний прибуток фірми.

Варіант 7

І. Дайте розгорнуті відповіді на теоретичні запитання

№1. Національна економіка та економічна система.

№2. Інноваційні форми підприємницької діяльності.

ІІ. Розв’яжіть задачі. Відповіді обґрунтуйте

№1. Нехай в економіці країни виробляють лише два види товарів, X та Y. У таблиці подано дані про можливі варіанти виробництва цих товарів:

Варіанти

A

B

C

D

E

Товар X

0

9

18

27

36

Товар Y

24

21

16

9

0

1) Зобразіть графічно криву виробничих можливостей для такої економіки.

2) Знайдіть альтернативні вартості виробництва кожного з товарів за різних варіантів виробництва. Поясніть, як змінюється альтернативна вартість товару X при переміщенні з точки a у точку e.

№2. Функція попиту на товар X має вигляд P=12−5QD, а функція пропозиції P=4+3QS. Знайдіть рівноважну ціну та рівноважну кількість товару. Поясніть ситуацію на ринку за цін P=6,4 і P=7,3.

№3. Упродовж місяця фірма виробляє 24 000 одиниць продукції і продає її за ціною 65 грошових одиниць. Явні витрати фірми становлять 1 435 000 грошових одиниць, а економічні витрати – 1 488 000 грошових одиниць. Знайдіть бухгалтерський прибуток, неявні витрати та економічний прибуток фірми.

Варіант 8

І. Дайте розгорнуті відповіді на теоретичні запитання

№1. Економічні функції держави.

№2. Фінансові посередники. Банки та небанківські фінансові інститути.

ІІ. Розв’яжіть задачі. Відповіді обґрунтуйте

№1. Нехай в економіці країни виробляють лише два види товарів, X та Y. У таблиці подано дані про можливі варіанти виробництва цих товарів:

Варіанти

A

B

C

D

E

Товар X

0

15

30

45

60

Товар Y

35

30

22

12

0

1) Зобразіть графічно криву виробничих можливостей для такої економіки.

2) Знайдіть альтернативні вартості виробництва кожного з товарів за різних варіантів виробництва. Поясніть, як змінюється альтернативна вартість товару X при переміщенні з точки a у точку e.

№2. Функція попиту на товар X має вигляд P=11−2QD, а функція пропозиції P=2+QS. Знайдіть рівноважну ціну та рівноважну кількість товару. Поясніть ситуацію на ринку за цін P=6 і P=3.

№3. Упродовж місяця фірма виробляє 37 000 одиниць продукції і продає її за ціною 48 грошових одиниць. Явні витрати фірми становлять 1 678 000 грошових одиниць, а економічні витрати – 1 734 000 грошових одиниць. Знайдіть бухгалтерський прибуток, неявні витрати та економічний прибуток фірми.

Варіант 9

І. Дайте розгорнуті відповіді на теоретичні запитання

№1. Типізація економічних систем.

№2. Характерні риси ринків з чистою конкуренцією.

ІІ. Розв’яжіть задачі. Відповіді обґрунтуйте

№1. Нехай в економіці країни виробляють лише два види товарів, X та Y. У таблиці подано дані про можливі варіанти виробництва цих товарів:

Варіанти

A

B

C

D

E

Товар X

0

10

20

30

40

Товар Y

28

24,5

18

9,5

0

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]