Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Indyvidual_zavdan.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
137.73 Кб
Скачать

1) Зобразіть графічно криву виробничих можливостей для такої економіки.

2) Знайдіть альтернативні вартості виробництва кожного з товарів за різних варіантів виробництва. Поясніть, як змінюється альтернативна вартість товару X при переміщенні з точки a у точку e.

№2. Функція попиту на товар X має вигляд P=18−2QD, а функція пропозиції P=4+2QS. Знайдіть рівноважну ціну та рівноважну кількість товару. Поясніть ситуацію на ринку за цін P=10 і P=12.

№3. Упродовж місяця фірма виробляє 32 000 одиниць продукції і продає її за ціною 55 грошових одиниць. Явні витрати фірми становлять 1 435 000 грошових одиниць, а економічні витрати – 1 675 000 грошових одиниць. Знайдіть бухгалтерський прибуток, неявні витрати та економічний прибуток фірми.

Варіант 4

І. Дайте розгорнуті відповіді на теоретичні запитання

№1. Товар і його властивості. Ціни.

№2. Основні форми зовнішньоекономічних зв’язків.

ІІ. Розв’яжіть задачі. Відповіді обґрунтуйте

№1. Нехай в економіці країни виробляють лише два види товарів, X та Y. У таблиці подано дані про можливі варіанти виробництва цих товарів:

Варіанти

A

B

C

D

E

Товар X

0

12

24

36

48

Товар Y

25

24

18

10

0

1) Зобразіть графічно криву виробничих можливостей для такої економіки.

2) Знайдіть альтернативні вартості виробництва кожного з товарів за різних варіантів виробництва. Поясніть, як змінюється альтернативна вартість товару X при переміщенні з точки a у точку e.

№2. Функція попиту на товар X має вигляд P=17−QD, а функція пропозиції P=5+2QS. Знайдіть рівноважну ціну та рівноважну кількість товару. Поясніть ситуацію на ринку за цін P=12 і P=14.

№3. Упродовж місяця фірма виробляє 15 000 одиниць продукції і продає її за ціною 105 грошових одиниць. Явні витрати фірми становлять 1 482 000 грошових одиниць, а економічні витрати – 1 558 000 грошових одиниць. Знайдіть бухгалтерський прибуток, неявні витрати та економічний прибуток фірми.

Варіант 5

І. Дайте розгорнуті відповіді на теоретичні запитання

№1. Еволюція грошей та їхні функції.

№2. Економічні основи світового господарства.

ІІ. Розв’яжіть задачі. Відповіді обґрунтуйте

№1. Нехай в економіці країни виробляють лише два види товарів, X та Y. У таблиці подано дані про можливі варіанти виробництва цих товарів:

Варіанти

A

B

C

D

E

Товар X

0

7

14

21

28

Товар Y

45

40

30

18

0

1) Зобразіть графічно криву виробничих можливостей для такої економіки.

2) Знайдіть альтернативні вартості виробництва кожного з товарів за різних варіантів виробництва. Поясніть, як змінюється альтернативна вартість товару X при переміщенні з точки a у точку e.

№2. Функція попиту на товар X має вигляд P=24−2QD, а функція пропозиції P=8+2QS. Знайдіть рівноважну ціну та рівноважну кількість товару. Поясніть ситуацію на ринку за цін P=20 і P=14.

№3. Упродовж місяця фірма виробляє 2 800 одиниць продукції і продає її за ціною 420 грошових одиниць. Явні витрати фірми становлять 1 057 000 грошових одиниць, а економічні витрати – 1 154 000 грошових одиниць. Знайдіть бухгалтерський прибуток, неявні витрати та економічний прибуток фірми.

Варіант 6

І. Дайте розгорнуті відповіді на теоретичні запитання

№1. Грошові системи: основні компоненти та види.

№2. Характерні риси чистої монополії.

ІІ. Розв’яжіть задачі. Відповіді обґрунтуйте

№1. Нехай в економіці країни виробляють лише два види товарів, X та Y. У таблиці подано дані про можливі варіанти виробництва цих товарів:

Варіанти

A

B

C

D

E

Товар X

0

3,5

7

10,5

14

Товар Y

36

32

24

14

0

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]