Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Indyvidual_zavdan.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
137.73 Кб
Скачать

Інтернет - ресурси

  1. Освітній портал «Экономика. Социология. Менеджмент» – Режим доступу з: http://www.ecsocman.edu.ru

  2. Институт экономики переходного периода. – Режим доступу з: http://www.iet.ru

  3. Державний комітет статистики України. – Режим доступу з: http://www.ukrstat.gov.ua

  4. Освітній портал «Экономическая школа». – Режим доступу з: http://www.economicus.ru

  5. Міжнародний центр перспективних досліджень. – Режим доступу з: http://www.icps.kiev.ua

  6. Інститут економіки і прогнозування НАН України. – Режим доступу з: http://www.ief.org.ua

  7. Бібліотека імені В.Вернадського. - Режим доступу з: http://www.nbuv.gov.ua

Варіант 1

І. Дайте розгорнуті відповіді на теоретичні запитання

№1. Основні етапи розвитку та школи економічної теорії.

№2. Суть підприємництва та його основи

ІІ. Розв’яжіть задачі. Відповіді обґрунтуйте

№1. Нехай в економіці країни виробляють лише два види товарів, X та Y. У таблиці подано дані про можливі варіанти виробництва цих товарів:

Варіанти

A

B

C

D

E

Товар X

0

5

10

15

20

Товар Y

30

26

20

12

0

1) зобразіть графічно криву виробничих можливостей для такої економіки.

2) Знайдіть альтернативні вартості виробництва кожного з товарів за різних варіантів виробництва. Поясніть, як змінюється альтернативна вартість товару X при переміщенні з точки A у точку E.

№2. Функція попиту на товар X має вигляд P=12−2,5QD, а функція пропозиції P=6+0,5QS. Знайдіть рівноважну ціну та рівноважну кількість товару. Поясніть ситуацію на ринку за цін P=6,5 і P=8.

№3. Упродовж місяця фірма виробляє 55 000 одиниць продукції і продає її за ціною 42 грошових одиниць. Явні витрати фірми становлять 2 005 000 грошових одиниць, а економічні витрати – 2 124 000 грошових одиниць. Знайдіть бухгалтерський прибуток, неявні витрати та економічний прибуток фірми.

Варіант 2

І. Дайте розгорнуті відповіді на теоретичні запитання

№1. Внесок українських вчених у розвиток світової економічної науки.

№2. Характерні риси монополістичної конкуренції. Роль реклами.

ІІ. Розв’яжіть задачі. Відповіді обґрунтуйте

№1. Нехай в економіці країни виробляють лише два види товарів, X та Y. У таблиці подано дані про можливі варіанти виробництва цих товарів:

Варіанти

A

B

C

D

E

Товар X

0

3

6

9

12

Товар Y

32

30

25

15

0

1) Зобразіть графічно криву виробничих можливостей для такої економіки.

2) Знайдіть альтернативні вартості виробництва кожного з товарів за різних варіантів виробництва. Поясніть, як змінюється альтернативна вартість товару X при переміщенні з точки a у точку e.

№2. Функція попиту на товар X має вигляд P=15−3QD, а функція пропозиції P=5+2QS. Знайдіть рівноважну ціну та рівноважну кількість товару. Поясніть ситуацію на ринку за цін P=9,3 і P=8,1.

№3. Упродовж місяця фірма виробляє 75 000 одиниць продукції і продає її за ціною 37 грошових одиниць. Явні витрати фірми становлять 2 500 000 грошових одиниць, а економічні витрати – 2 685 000 грошових одиниць. Знайдіть бухгалтерський прибуток, неявні витрати та економічний прибуток фірми.

Варіант 3

І. Дайте розгорнуті відповіді на теоретичні запитання

№1. Форми виробництва. Ознаки товарного виробництва.

№2. Витрати і прибуток підприємств. Заробітна плата.

ІІ. Розв’яжіть задачі. Відповіді обґрунтуйте

№1. Нехай в економіці країни виробляють лише два види товарів, X та Y. У таблиці подано дані про можливі варіанти виробництва цих товарів:

Варіанти

A

B

C

D

E

Товар X

0

8

16

24

32

Товар Y

60

54

42

22

0

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]