Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Indyvidual_zavdan.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
137.73 Кб
Скачать

1) Зобразіть графічно криву виробничих можливостей для такої економіки.

2) Знайдіть альтернативні вартості виробництва кожного з товарів за різних варіантів виробництва. Поясніть, як змінюється альтернативна вартість товару X при переміщенні з точки a у точку e.

№2. Функція попиту на товар X має вигляд P=24−3QD, а функція пропозиції P=6+3QS. Знайдіть рівноважну ціну та рівноважну кількість товару. Поясніть ситуацію на ринку за цін P=12 і P=21.

№3. Упродовж місяця фірма виробляє 28 500 одиниць продукції і продає її за ціною 55 грошових одиниць. Явні витрати фірми становлять 1 499 500 грошових одиниць, а економічні витрати – 1 520 100 грошових одиниць. Знайдіть бухгалтерський прибуток, неявні витрати та економічний прибуток фірми.

Варіант 10

І. Дайте розгорнуті відповіді на теоретичні запитання

№1. Власність та економічна система.

№2. Суть та види підприємств.

ІІ. Розв’яжіть задачі. Відповіді обґрунтуйте

№1. Нехай в економіці країни виробляють лише два види товарів, X та Y. У таблиці подано дані про можливі варіанти виробництва цих товарів:

Варіанти

A

B

C

D

E

Товар X

0

4,5

9

13,5

18

Товар Y

50

42

32

17

0

1) Зобразіть графічно криву виробничих можливостей для такої економіки.

2) Знайдіть альтернативні вартості виробництва кожного з товарів за різних варіантів виробництва. Поясніть, як змінюється альтернативна вартість товару X при переміщенні з точки a у точку e.

№2. Функція попиту на товар X має вигляд P=30−5QD, а функція пропозиції P=6+QS. Знайдіть рівноважну ціну та рівноважну кількість товару. Поясніть ситуацію на ринку за цін P=12 і P=8.

№3. Упродовж місяця фірма виробляє 18 000 одиниць продукції і продає її за ціною 108 грошових одиниць. Явні витрати фірми становлять 1 788 000 грошових одиниць, а економічні витрати – 1 899 000 грошових одиниць. Знайдіть бухгалтерський прибуток, неявні витрати та економічний прибуток фірми.

Варіант 11

І. Дайте розгорнуті відповіді на теоретичні запитання

№1. Основні шляхи переходу від командної до ринкової економіки.

№2. Правові форми підприємств (фірм).

ІІ. Розв’яжіть задачі. Відповіді обґрунтуйте

№1. Нехай в економіці країни виробляють лише два види товарів, X та Y. У таблиці подано дані про можливі варіанти виробництва цих товарів:

Варіанти

A

B

C

D

E

Товар X

0

7,5

15

22,5

30

Товар Y

36

31

23

12

0

1) Зобразіть графічно криву виробничих можливостей для такої економіки.

2) Знайдіть альтернативні вартості виробництва кожного з товарів за різних варіантів виробництва. Поясніть, як змінюється альтернативна вартість товару X при переміщенні з точки a у точку e.

№2. Функція попиту на товар X має вигляд P=18−3QD, а функція пропозиції P=2+QS. Знайдіть рівноважну ціну та рівноважну кількість товару. Поясніть ситуацію на ринку за цін P=3 і P=9.

№3. Упродовж місяця фірма виробляє 1 245 одиниць продукції і продає її за ціною 985 грошових одиниць. Явні витрати фірми становлять 1 000 775 грошових одиниць, а економічні витрати – 1 213 400 грошових одиниць. Знайдіть бухгалтерський прибуток, неявні витрати та економічний прибуток фірми.

Варіант 12

І. Дайте розгорнуті відповіді на теоретичні запитання

№1. Економічні системи товарної економіки.

№2. Характерні риси олігополії. Дилема ув’язнених.

ІІ. Розв’яжіть задачі. Відповіді обґрунтуйте

№1. Нехай в економіці країни виробляють лише два види товарів, X та Y. У таблиці подано дані про можливі варіанти виробництва цих товарів:

Варіанти

A

B

C

D

E

Товар X

0

24

48

72

96

Товар Y

40

37

29

17

0

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]