Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпоры на философию.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
614.91 Кб
Скачать

74 Глобальні проблеми сучасності і майбутнє людства.

Поняття "глобальні проблеми сучасності" означає низку загальних для всього людства проблем, що з’явилися й загострилися на сучасному історичному етапі. Наявність такого роду проблем, що виражають суперечності нинішнього світу, істотно ускладнюють прогрес людства, в серйозною перепоною на його шляху. До числа сучасних глобальних проблем належать:       проблема збереження миру, відвернення світової ракетно-ядерної війни; екологічна проблема, пов’язана з порушенням взаємовідносин між суспільством і природою; демографічна проблема, що потребує збалансувати прискорене зростання чисельності населення і розвиток продуктивних сил; продовольча, енергетична, сировинна та інші проблеми.

У ряду глобальних проблем сучасності першорядне значення набула екологічна проблема. З часу свого виникнення людина існує і розвивається у нерозривному зв’язку з природою, взаємодіючи з нею. Однак залежність її від природного середовища в ході історії і зменшувалася, і збільшувалася одночасно: зменшувалася безпосередня залежність від природи первісної, на порушеної діяльністю людини, але збільшувалася опосередкована залежність від природного середовища, вже перетвореного людиною. Діалектичний характер зв’язку суспільства з природою виражається в тому, що як природа впливає на суспільство, так і суспільство, зі свого боку, впливає на природу.

Природа завжди вплітала і продовжує впливати на розвиток суспільства, В минулому вплив суспільства на неї був незначним: відтворюючи себе, природа порівняно легко справлялася з негативними наслідками перетворюючої діяльності людини. Однак в умовах сучасної НТР становище докорінно змінилося: по-перше, значно зросли масштаби і глибина взаємозв'язку суспільства й природи; по-друге, різко посилився вплив людини на природу, він став здебільшого технічним.

Сучасне людство набуло сил, які можна порівняти з силами самої природи; його вплив на природу тепер настільки згубний, що це вперше за всю історію призвело до глобальної екологічної кризи. Нині суспільство щодня забирає у природи понад 100 млрд. тонн її речовин; тоді як вносить у природне середовище величезну кількість забруднень, тобто таких фізико-хімічних речовин, яких ніколи раніше в ній не було. В результаті порушується баланс обміну природних речовин, що природно склався, а це ставить під загрозу саме існування не тільки людини, а й всього живого на землі.

Вчені сьогодні активно обговорюють шляхи й засоби виходу з нинішньої екологічної кризи. Одні з них бачать цей вихід в тому, щоб повернути людство в його первісний стан; інші - вказують на реальні можливості подолання кризи на шляхах розв’язання двох взаємопов’язаних задах завдань: наполегливо добиватися збереження і захисту природного середовища проживання людини, перетворити всю біосферу в ноосферу, тобто в сферу, яка контролюється і управляється розумом; по-друге, здійснити науково-технічний прогрес так, щоб розвиток техніки й технології виробництва не руйнував, а найбільшою мірою оберігав природу. Усвідомлення небезпеки, яку приховує сучасна екологічна ситуація, диктує необхідність економного, раціонального використання природних ресурсів, бережливого, дбайливого ставлення до біологічного багатства природи. В економічному й науково-технічному плані найважливішим способом розв'язання цих завдань є розробка і застосувати нових технологій виробництва, перехід до мало відхідних, а потім і до безвідхідних технологій.

Головною, докорінною глобальною проблемою сучасності, розв’язання якої визначає долю історії, є проблема виживання людини. У світі сьогодні все більше виявляються взаємовплив і взаємозалежність країн і народів; цілісність,  єдність світу зумовлюють необхідність тісного співробітництва їх, консолідацію зусиль на міжнародній арені з метою самозбереження цивілізації. Питання питань - відвернення загрози термоядерної війни, яка не може служити зброєю політики, але здатна знищити не тільки людство, а й все живе на планеті.

Сучасне мислення виходить із визнання світу як єдиної і суперечливої реальності. Для будь-якої держави не існує вибору між миром і війною, вибір є лише один - це мир. Світова ядерна війна може мати єдиний вихід - катастрофу для людства; у ній переможців не буде, всі будуть переможеними. Нове мислення вимагає визнання і того, що безпека народів загальне й неподільна; в той же час забезпечення її досягається не стільки військовими, скільки політичними засобами - шляхом переговорів, угод, взаємних компромісів. Розв’язання проблеми виживання людства - це передусім обмеження і припинення гонки озброєнь, ліквідація ядерної, хімічної та інших видів зброї масового винищення.

Отже,  забезпечення міцного й надійного миру, подолання екологічної кризи, розв’язання всіх інших глобальних проблем, створення найсприятливіших умов для забезпечення соціальної і духовної свободи - взаємопов'язані завдання, що стоять нині перед людством. Вся сукупність проблем всесвітньо-історичного розвитку, що гранично загострилися, є в кінцевому підсумку проблемою самої людини, її благополуччя і виживання як виду. Отже, без розв'язання цих проблем неможливі ні збереження цивілізації, ні її дальший розвиток на шляху прогресу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.