Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Щоденник практики - інсп 2010.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.04.2019
Размер:
157.18 Кб
Скачать

13

Київський університет імені Бориса Грінченка

Інститут лідерства та соціальних наук

Кафедра управління навчальним закладом

Щоденник

Інспекторсько-методичної практики

студента ________ курсу групи____________

________________________________________

________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

практику проходив(ла) у _____________________

________________________________________

________________________________________

з _________________ по _____________ 2012 р.

Київ - 2012

Напрямки та зміст практичної роботи практиканта з організації методичної роботи районних науково-методичних центів (РНМЦ ) та здійснення інспектування

загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) районними управліннями освіти (РУО)

1.Діяльність районного науково-методичного центру.

Ознайомлення зі змістом роботи, вивчення нормативно-правових документів, які регламентують діяльність РНМЦ. Вивчення наукової та навчально-методичної літератури з організації методичної роботи в закладах освіти та визначення координаційної ролі РНМЦ.

2. Кадрове забезпечення діяльності районних науково-методичних центрів та перевірка організації методичної роботи в освітніх закладах району. Надання практичної допомоги ЗНЗ.

Ознайомлення з кваліфікаційними характеристиками працівників РМНЦ. Особливості професіональної діяльності методиста. Напрями надання допомоги ЗНЗ.

4. Планування та організація діяльності районних науково-методичних центрів.

Ознайомлення з видами планування РМНЦ, процедурами їх реалізації. Планування діяльності шкільних та районних предметних методичних об”єднань.

5. Організація атестації педагогічних кадрів ЗНЗ.

Ознайомлення з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників закладів освіти. Роль районної та шкільних атестаційних комісій. Організація післядипломної освіти педагогічних кадрів.

6. Організаційна та координаційна робота РМНЦ щодо забезпечення проведення районних заходів.

Ознайомлення з технологіями організації проведення науково-практичних конференцій, семінарів, олімпіад тощо.

7. Положення про організацію діяльності управлінь (відділів) освіти районних державних адміністрацій.

Ознайомлення з нормативно-правовими документами, інструкціями щодо організації діяльності спеціалістів управлінь освіти. Ознайомлення з організаційною структурою, посадовими обов׳язками фахівців.

8. Напрямки діяльності районних управлінь освіти

Визначення напрямів діяльності РУО. Методи організації контролю.

9. Організація документообігу в районних управліннях освіти

Вивчення документації управлінь. Організація реєстрації вхідних та вихідних документів. Звітність, контроль за виконанням власних наказів та рішень, розпоряджень вищестоящих органів.

10. Забезпечення виконання контрольних функцій районного управління освіти.

Планування, здійснення комплексних фронтальних та тематичних перевірок діяльності навчально-виховних закладів району. Особливості, форми та методи контролю за навчально-виховним процесом та якістю знань учнів в ЗНЗ.

11. Контроль за організацією діяльності атестаційних комісій та формами підвищення кваліфікації вчителів.

Ознайомлення з Положенням про атестацію педагогічних кадрів. Плани контролю за системою, формами, методами навчання та виховання, які здійснюються в ході навчально-виховного процесу. Рекомендації та технології підвищення рівня викладання навчальних предметів.

12. Атестація закладів освіти.

Ознайомлення з Положенням про атестацію закладів освіти, Законом про здійснення обов׳язкової загальної середньої освіти. Порядок проведення атестації навчальних закладів. Контроль за здійсненням всеобучу.

Індивідуальний план

Зміст індивідуального плану за розділами:

І. Організаційно-управлінська робота.

1. Участь в установчій та підсумковій конференціях.

2. Ознайомлення з роботою фахівців районного управління освіти та районного науково-методичного центру.

3. Ознайомлення з мережею навчальних закладів району.

4. Участь у нарадах, семінарах районного управління освіти, районного науково-методичного

центру, навчальних закладів освіти району.

 1. Участь у підготовці та розробці тематичних заходів районного науково–методичного центру та інспекторських перевірках районного управління освіти.

ІІ. Навчально-методична робота.

 1. Вивчення нормативно-правових документів, що регламентують діяльність РНМЦ.

 2. Ознайомлення з посадовими обов’язками та компетенціями працівників РНМЦ.

 3. Ознайомлення із змістом та напрямками діяльності РНМЦ.

 4. Участь у розробці проектів, заходів, напрямів діяльності РНМЦ.

ІІІ. Методична робота.

 1. Ознайомлення з планом роботи районного науково-методичного центру.

 2. Ознайомлення з навчальними планами загальноосвітніх закладів району.

 3. Ознайомлення з змістом організації методичної роботи в навчальному процесі загальноосвітніх закладів району.

 4. Ознайомлення зі змістом організації методичної роботи з організації виховного процесу в ЗНЗ району.

 5. Вивчення діючої системи інформаційного забезпечення ЗНЗ.

 6. Ознайомлення з роботою районних предметних методичних об’єднань вчителів.

 7. Ознайомлення з практикою роботи шкільних методичних кабінетів, предметних методичних

об’єднань вчителів та методичною радою ЗНЗ.

 1. Консультації з методистами РНМЦ щодо організації методичної роботи за всіма напрямками.

 2. Участь у засіданнях районних методичних об”єднань вчителів та методичних рад шкіл.

 3. Ознайомлення з організацією методичної роботи та створення відповідних дидактичних матеріалів.

 4. Вивчення матеріалів передового методичного досвіду.

 5. Ознайомлення з процесами впровадження в навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій.

 6. Опрацювання наукової та методичної літератури щодо організації та проведення методичної роботи.

 7. Аналіз організації методичної роботи районного науково-методичного центру.

 8. Аналіз організації методичної роботи одного з навчальних закладів району.

ІV. Координаційна діяльність районного науково-методичного центру.

 1. Аналіз діяльності РНМЦ з питань створення, підбору кадрів, змісту діяльності районних предметних методичних об’єднань вчителів.

 2. Організація та координація РНМЦ роботи в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, їх атестації та післядипломна освіта.

 3. Ознайомлення із системою проведення районних предметних олімпіад, залучення учнів до участі в роботі Малої Академії Наук (МАН).

 4. Аналіз системи оцінювання професійної діяльності педагогічних кадрів у ЗНЗ району.

 5. Аналітична робота РНМЦ щодо результатів діяльності навчальне - виховних закладів району за рік.

 6. Ознайомлення з організацією підготовки та проведення щорічних районних педагогічних конференцій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]