Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_po_investuvannyu_zaochnikiv.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
05.09.2019
Размер:
785.41 Кб
Скачать

Тема 5. Реальне інвестування

Роль реального інвестування в розвитку підприємства. Поняття інвестиційного проекту. Види реальних інвестиційних проектів. Стадії та етапи інвестиційного циклу.

Інвестування через сферу капітального будівництва. Поняття капітальних вкладень, їх класифікація, зміст, структура.

Техніко─економічне обґрунтування інвестиційних проектів. Характеристика бізнес–плану інвестиційного проекту. Послідовність розроблення бізнес–плану, короткий зміст основних розділів. Найважливіші показники бізнес–плану.

Визначення ефективності реальних інвестицій. Принципи оцінювання ефективності реальних інвестицій. Комерційне, бюджетне й економічне оцінювання ефективності інвестицій.

Основні показники ефективності реальних інвестицій: чиста приведена вартість, індекс дохідності, внутрішня норма рентабельності тощо; їх взаємозв’язок, переваги і недоліки.

Тема 6. Формування та фінансове забезпечення інвестицій

Особливості фінансування інвестицій в умовах ринкової економіки. Прогнозування потреби в інвестиційних ресурсах. Джерела формування інвестиційних ресурсів. Власні, позикові та залучені кошти. Методи фінансування окремих інвестиційних проектів. Оптимізація структури джерел фінансування.

Амортизаційна політика і її роль у фінансовому забезпеченні інвестицій.

Інвестиційний капітал, джерела його формування, основні якості. Роль ринку капіталів у фінансовому забезпеченні інвестицій. Складові частини ринку капіталів. Постачальники інвестиційного капіталу. Інвестиційні фонди, страхові компанії, комерційні банки, дочірні товариства тощо.

Імпорт інвестиційного капіталу. Міжнародна інвестиційна діяльність та її інститути. Міжнародний валютний фонд. Європейський банк реконструкції і розвитку. Міжнародні інвестиційні компанії. Міжнародна практика розподілу доходів.

Тема 7. Фінансові інвестиції

Поняття та об’єкти фінансових інвестицій. Основні цінні папери фондового ринку. Їх характеристика.

Базисні принципи оцінювання інвестиційних якостей фондових інструментів.

Показники і методи оцінювання ефективності інвестицій у облігації.

Комплексне оцінювання акцій, у тому числі оцінювання емітента та умов емісії.

Індикатор фондового ринку. Світові й українські фондові індекси.

Тема 8. Управління інвестиційним портфелем

Поняття інвестиційної стратегії. Взаємозв’язок стратегічного, тактичного та оперативного управління інвестиційною діяльністю. Принципи і послідовність розроблення інвестиційної стратегії.

Поняття інвестиційного портфеля. Мета та завдання формування. Типи й характеристики інвестиційних портфелів. Принципи та послідовність формування інвестиційного портфеля.

Особливості формування портфеля реальних інвестиційних проектів. Методи оцінювання й відбору окремих інвестиційних проектів. Оцінювання альтернативних, конкуруючих і споріднених інвестицій.

Оцінювання портфеля реальних інвестицій підприємства за критеріями ефективності, ризику та ліквідності.

Особливості формування портфеля цінних паперів. Оцінювання портфеля цінних паперів за критеріями дохідності, ризику і ліквідності.

Оперативне управління інвестиційним портфелем. Активні й пасивні способи управління. Моніторинг реалізації інвестиційних програм. Система постійного спостереження за поточними результатами реалізації інвестиційних проектів.

Критерії виходу з реальних інвестиційних проектів та продажу цінних паперів із фінансового інвестиційного портфеля.

Реінвестування капіталу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]