Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_Santekh_Pravoznavstvo.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
208.9 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра економіки підприємства

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство»

для студентів напряму підготовки

6.060102 – «Будівництво»,

6.060103 – «Гідротехніка. Водні ресурси»,

6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

денної форми навчання

Полтава 2011

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» для студентів напряму підготовки 6.060102 – «Будівництво», 6.060103 – «Гідротехніка. Водні ресурси», 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної форми навчання. − Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 25 с.

Укладачі: Т.О. Щетініна, старший викладач кафедри економіки підприємства; В.В. Бойко, асистент кафедри економіки підприємства

Відповідальний за випуск: В.Я. Чевганова, зав. кафедри економіки підприємства, професор, кандидат економічних наук

Рецензент: В.Д. Чернадчук‚ д. юр. наук‚ доцент.

Затверджено науково-методичною радою університету

Протокол № від 2011 р.

Редактор

20.61.12.01

Плани семінарських занять

Модуль1

Основи конституційного, адміністративного, цивільного та господарського права України

Тема 1 Основи конституційного права України

Питання:

  1. Поняття громадянства України. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина..

  2. Система органів законодавчої та виконавчої влади: повноваження, завдання і функції.

  3. Місцеве самоврядування в Україні.

  4. Система судових органів.

Завдання 1

Надайте юридичну консультацію, посилаючись на норми чинного законодавства: Громадянин Білорусії хоче прийняти громадянство України. Він вільно розмовляє українською мовою, має власне кафе в Україні, не порушував законів України. Яких умов йому слід дотриматися ще, аби стати громадянином України?

Завдання 2

Переглянувши публікації друкованих ЗМІ, наведіть, посилаючись на джерело, 5 прикладів забезпечення громадянських (особистих) і політичних прав громадян України. Прокоментуйте їх, посилаючись на норми чинного законодавства.

Завдання 3

Знайдіть помилки у тексті: Верховний Суд України прийняв рішення про позбавлення громадя­нина Шаробури громадянства України у зв'язку з тим, що він без згоди державних органів України добровільно вступив на службу у французький іноземний легіон та брав участь у військових діях в Африці. Прокоментуйте, посилаючись на норми чинного законодавства.

Завдання 4

Чи мають право особи у зазначених ситуаціях на набуття гро­мадянства України? Якщо мають, то за якими підставами? а) дитина, що народилася в Україні, батьки якої громадяни Польщі, мають дозвіл на тимчасове проживання в Україні; б) дитина, що народилася в Україні під час переїзду її батьків із Росії на постійне проживання до Німеччини; в) особа без громадянства, дід якої народився на території Закар­патської України та емігрував до США у 1939 році; г) дитина (громадянин Росії), що була усиновлена, коли батько громадянин Росії, а мати - громадянка України; д) дитина, батьки якої померли (громадяни Молдови), виховується у державному дитячому будинку в Україні; е) громадянин України встановив опіку над своїм товаришем, грома­дянином Білорусії, який проживає в Україні і визнаний недієздатним; є) громадянин Німеччини, що придбав в Україні готельний комплекс; ж) громадянин Росії визнаний судом батьком дитини, що народилася в Україні у громадянки України.

Завдання 5

До паспортного столу Жовтневого райуправління внутрішніх справ м. Києва звернулась громадянка України П. із заявою про зміну громадянства її дитини. У заяві зазначалося, що 04.12.1989 р. П. одружилася з громадянином Швеції К. і в шлюбів 1991 р. народила дитину В. Дитині було надане громадянство Швеції (за згодою матері). У серпні 1998 р. шлюб був розірваний, і П. разом з дитиною повернулася в Україну. На підставі зазначеного громадянка П. просить змінити громадянство дитини, надавши їй громадянство України.

Чи має право дитина обирати громадянство? Дайте обґрунтовану відповідь на заяву громадянки.

Завдання 6

Громадянин А. отримав відстрочку від служби в Лавах Збройних Сил України строком з 18 до 23 років. Щоб уникнути служби він написав заяву про вихід з громадянства України. В заяві вказав, що майнових заборгованостей перед фізичними, юридичними особами немає. Чи буде йому дозволено вихід з громадянства. Дайте відповідь, посилаючись на чинне законодавство України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]