Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_Santekh_Pravoznavstvo.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
208.9 Кб
Скачать

Список рекомендованої літератури

 1. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. (змін. і доп.). Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08

 2. Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 14. – Ст. 170.

 3. Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121.

 4. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 3 березня 1998 р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227.

 5. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. – Х.: Консум, 2000.– 480 с.

 6. Правознавство: Підручник/ А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій, А.Ю. Олійник, В.І. Осадчий. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 792 с.

 7. Правовий статус та інституційний характер служб зайнятості зарубіжних країн / Н. Зезека // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 12. – С. 88-91

 8. Міжнародно-правові аспекти захисту трудових прав Віл-інфікованих та хворих на СНІД осіб / Ірина Шашкова-Журавель // Юридична Україна. – 2008. - № 7. – С. 102-105

 9. Трудовий договір з іноземцями за законодавством держав-членів Європейського Союзу / В. Костюк // Довідник кадровика. – 2008. - № 7. – С. 17

 10. Визначення поняття та ознак міжнародних трудових стандартів / М. Грекова // Право України. – 2008. - № 4. – С. 50-53

 11. Міжнародний досвід колективної договірної роботи / С. Кострюков // Юридична Україна. - 2008 - № 2. – С. 56-60

 12. Європейська соціальна модель та вдосконалення прав найманих працівників за умов глобалізації / М. Золимер // Профспілки України. – 2007. - № 10. – С. 35-36

 13. Трудові та профспілкові права в контексті глобалізації економіки / С. М. Мигаль // Юриспруденція: теорія і практика. – 2007. - № 8. – С. 26-29

 14. Поняття та класифікація трудових гарантій / Н. Кохан // Юридична Україна. – 2006. № 12. – С. 61-66

 15. Європейська політика зайнятості / М. Ларін // Юридичний вісник України. – 2006. – 22-28 квіт. (№ 16). – С. 11

 16. Поняття функцій трудового права в умовах ринкових відносин / В. І. Щербина // Трудове право України. – 2006. - № 1. – С. 37-43

 17. Структура службово-трудових правовідносин / М. І. Іншин // Трудове право України. – 2006. - № 1. – С. 26-31

 18. Дисципліна праці: розвиток та удосконалення інституту / Г. Угрюмова // Право України. – 2006. - № 1. – С. 40-43

 19. Вирішення конфліктів у соціально-трудових відносинах: [Трудові спори] / Г. Осовий // Справочник кадровика. – 2005. - № 9. – С. 84-86

Тема 7. Тема. Основи екологічного права України

Питання:

 1. Загальна характеристика законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Екологічні права і обов’язки громадян.

 2. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій та гарантії прав потерпілих громадян.

 3. Природноресурсове право. Контроль в сфері охорони навколишнього природного середовища.

 4. Природоохоронне право. Червона книга України.

 5. Відповідальність за порушення екологічного законодавства.

Завдання 1

Зростання масштабів антропогенної (людської) діяльності викликало необхідність запровадження особливого виду правової діяльності - проведення екологічної експертизи, оцінки впливу екологічно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище.

Визначте, при вирішенні яких питань проводиться екологічна експертиза та оцінка впливу екологічно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище.

Завдання 2

Громадянин Коваленко Н. звернувся до державного управління екологічної безпеки області із заявою про надання відомостей щодо екологічного стану району, в якому він проживає. Працівник секретаріату, який приймав заяву, після консультації з начальником управління Галушко К. запропонувала прийти через два місяця, коли буде закінчено проведення остаточних вимірів на території області, і що на даний час свіжих даних про екоситуацію регіону, в якому проживає Коваленко Н., немає. Крім того, заявника було заспокоєно, що стан навколишнього середовища поступово поліпшується. У проханні Коваленка Н. записатися на прийом до начальника управління з того ж питання було відмовлено. Не отримавши ніякої інформації щодо екологічного стану району, Коваленко звернувся із скаргою до органів прокуратури.

Чи було порушено екологічні права громадянина Коваленка Н.?

Завдання 3

У процесі будівництва комбінату хімпрепаратів ініціативна група громадян на чолі з хіміком Гайдученком В. звернулася до місцевої державної адміністрації з пропозицією провести громадську екологічну експертизу матеріалів розміщення зазначеного об’єкта, враховуючи, що його експлуатація може суттєво погіршити екологічну обстановку в регіоні та викликати непередбачені генетичні наслідки у населення. Місцева державна адміністрація відмовила у їх проханні, посилаючись на те, що за проектом даного будівництва вже проводилася державна екологічна експертиза і тому немає потреби у проведенні громадської екологічної експертизи.

Визначте, яким нормативним актом регламентуються дані відносини. Чи правомірною була відмова органів влади у проведенні громадської екологічної експертизи і хто може виступати в якості ініціатора проведення такої експертизи?

Завдання 4

Комплексною громадською екологічною експертизою встановлено, що в місті та на прилеглих до нього територіях є джерела екологічної шкідливості, які створюють постійний ризик підвищеної екологічної небезпеки. Найбільшу небезпеку становить місцевий металургійний комбінат. Внаслідок залпових викидів у навколишньому природному середовищі зафіксовано присутність сірчистого ангідриду з перевищенням допустимих концентрацій у 400 раз, кадмію - у 5 тис. раз, цинку - в 540 раз. Мало місце також отруєння 14 працівників на проммайданчику. Результати екологічної експертизи було доведено до органів екологічного контролю та адміністрації комбінату, а згодом обговорювалися на сесії міської Ради із залученням громадськості. Через тиждень до міського суду звернулася громадянка Мороз А., із позовом до металургійного комбінату про заборону його діяльності. У судовому засіданні представник відповідача по справі .доповів, що висновок громадської екологічної експертизи не є обов’язковим для виконання, а суд повинен враховувати офіційні дані лише спеціально упов­новажених органів екологічного контролю.

На основі якого нормативного акта повинна вирішуватися дана справа? Чи дійсно результати та висновки громадської екологічної експертизи не можуть враховуватися органами влади у вирішенні конкретних ситуацій?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]