Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_Santekh_Pravoznavstvo.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
208.9 Кб
Скачать

Список рекомендованої літератури

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). –1996. – № 30.

 2. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-III // Відомості Верховної Ради, 2002, N 21-22, ст. 135.

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. − К.: Істина, 2003.

 4. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. – К., 2003

 5. Цивільне та сімейне право України: Підруч.: У двох томах / В.І.Борисова. – К.: Юріном Інтер, 2004

 1. Харитонов Є.О., Калітено О.М., Зубар В.М. та ін. Цивільне та сімейне право України: Навчально-пратичний посібник / За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2003. – 640с.

Тема 6 Основи трудового права України

Питання:

 1. Трудові правовідносини. Поняття, сторони і зміст трудового договору.

 2. Колективний договір.

 3. Порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника, власника або уповноваженого ним органу.

 4. Робочий час і час відпочинку.

 5. Поняття і правове регулювання оплати праці.

 6. Трудова дисципліна.

 7. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів

Завдання 1

Визначте, в яких із наведених випадків винний буде притягнутий до матеріальної і дисциплінарної відповідальності. Чи можливе притягнення до інших видів відповідальності? Посилайтеся на норми чинного законодавства.

а) громадянин Р., працюючи на токарному верстаті, втратив пильність і внаслідок цього припустився браку в деталі;

б) громадянка П., працює кухарем ресторану. Внаслідок раптового вимикання електромережі зіпсовано їжу, що готувалася на електроплиті;

в) громадянка С. запізнилась на роботу.

Завдання 2

16-річний лаборант С. влаштувався на роботу в серпні. У березні він звернувся до директора заводу з проханням надати йому двотижневу відпустку для поїздки до родичів разом з батьками, які отримали відпустку на іншому підприємстві. Адміністрація відмовила йому, пояснюючи це, по-перше, виробничими обставинами та, по-друге, тим, що він відпрацював на підприємстві менше одинадцяти місяців. Але С. не погодився з аргументами адміністрації.

Дайте оцінку діям сторін. Розв’яжіть ситуаційне завдання посилаючись на норми чинного законодавства.

Завдання 3

Громадянин Ю. Працював викладачем у торгово-економічному інституті. На запрошення керівництва заводу “Електрон” він вирішив перейти на завод керівником наукової групи. Перехід на завод за погодженням з адміністрацією інституту проводився у порядку переведення. Але коли Ю. Звільнився з інституту та прийшов до відділу кадрів заводу, йому було відмовлено в прийнятті на роботу. Як пояснив директор заводу, за час оформлення переводу було знайдено кваліфікованішого працівника.

Як діяти громадянинові Ю., чи порушено закон?

Завдання 4

17-річний М. працює у вагонному депо слюсарем. Депо забезпечує ремонт вагонів електропотягів і працює в три зміни: перша зміна з 7 до 16 години, друга – з 16 до 24 годин та третя – з 0 до 7 годин. У зв’язку з виробничою необхідністю майстер запропонував М. погодився на це.

Чи відповідають дії майстра вимогам закону?

Завдання 5

Після закінчення середньої школи С. почала працювати в майстерні секретарем. Але через півтора місяця у зв’язку із вступом до інституту звільнилася з роботи. Адміністрація відмовила видати трудову книжку, пояснюючи це тим, що “робота мала для неї випадковий та тимчасовий характер”. Чи відповідають дії адміністрації вимогам законодавства?

Завдання 6

Громадянин Ю. працював викладачем у торгово-економічному інституті. На запрошення керівництва заводу “Електрон” він вирішив перейти на завод керівником наукової групи. Перехід на завод за погодженням з адміністрацією інституту проводився у порядку переведення. Але коли Ю. звільнився з інституту та прийшов до відділу кадрів заводу, йому було відмолено в прийнятті на роботу. Як пояснив директор заводу, за час оформлення переводу було знайдено кваліфікованішого працівника. Як діяти громадянинові Ю., чи порушено закон?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]