Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_Santekh_Pravoznavstvo.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
208.9 Кб
Скачать

Список рекомендованої літератури

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // ВВР. – 1996. – №30. – Ст.141.

 2. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 18 жовтня 2001 р. // ВВР. – 2004 – № 27-28. – Ст. 366.

 3. Про вибори Президента України: Закон України від 5 березня 1999 р. // ВВР. – 1999 – № 14. – Ст. 81.

 4. Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 3 липня 1991 р. // ВВР. – 1991. – №33. – Ст. 443.

 5. Про Конституційний Суд України: Закон України 16 жовтня 1996 р. // ВВР. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

 6. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 р. // ВВР. – 2001. – №13. – Ст.65.

 7. Про статус суддів: Закон України 15 грудня 1992 р. // ВВР. – 1993. – № 8. – Ст. 56.

 8. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р. // ВВР. – 2002. – № 27-28. – Ст. 180.

 9. Про третейські суди: Закон України від 11 березня 2004 р. // ВВР. – 2004. – № 35. – Ст. 412.

 10. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000. – 320 с.

 11. Правознавство: Підручник/ А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій, А.Ю. Олійник, В.І. Осадчий. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 792 с.

 12. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України: Навч. посібник. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 632c.

 13. Конституційний процес в Україні: спеціальний випуск // Стратегічні пріоритети. – 2008. - № 2. – С. 3-220

 14. Конституція Україна. Про посилення судового захисту прав і свобод людини й громадянина. Рішення конституційного суду України // Право і практика. – 2006. - № 18. – С. 1-121

 15. Багатоманітність України як потенціал подальшого розвитку національності держави / М. В. Оніщук // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2008. - № 11/12. – С. 17-19

Тема 2 Основи адміністративного права України

Питання:

 1. Поняття, предмет і методи адміністративного права України.

 2. Адміністративні відносини: поняття. Основні ознаки, суб’єкти, об’єкти, зміст.

 3. Поняття державної служби. Правовий статус державного службовця.

 4. Адміністративні правопорушення та адміністративні стягнення.

 5. Адміністративне судочинство.

Завдання 1

Голова Волинської обласної держадміністрації видав рішення про дострокове звільнення з посади голову держадміністрації Локачинського району за порушення останнім рішень Кабінету Міністрів України.

Здійсніть юридичний аналіз ситуації.

Завдання 2

Державною адміністрацією Жашківського району Черкаської області підготовлені і подані на затвердження районної Ради народних депутатів Правила торгівлі на ринку. Чи правомірні дії державної адміністрації?

Яким нормативним документом визначається компетенція державної адміністрації щодо затвердження правил, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність?

Завдання 3

Державною адміністрацією Буринського району Сумської області відмовлено у реєстрації молодіжної громадської організації на тій підставі, що її статут передбачає членство в ній при досягненні тринадцятирічного віку. Чи правомірне це рішення?

Завдання 4

За скоєння адміністративного правопорушення о 2220 до гро­мадянина С. було застосовано адміністративне затримання. Які доку­менти повинні бути складені при цьому? До якого часу громадянина С. повинні відпустити?

Завдання 5

Визначте, в якому випадку слід застосувати адмініст­ративне стягнення:

а) Громадянин В. пошкодив у лісовому розсаднику кілька лісових культур.

б) Громадянин Р. здійснив незаконну порубку чагар­ників у заповіднику.

в) Громадянин Н. здійснив незаконну порубку дерев у лісі, що не заподіяло істотної шкоди.

г) Громадянин Г. порушив правила полювання.

д) Громадянин Ц. полював на птахів, занесених до Червоної книги України.

е) Громадянин Ш. полював на одному з об'єктів при­родно-заповідного фонду без заподіяння істотної шкоди.

Завдання 6

Перед Вами 12 тверджень. Визначте, чи є серед них помилкові? Відповідь обґрунтуйте:

- Всі особи, які претендують на зайняття посади державного службовця, повинні подати відомості про нерухоме та цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні папери.

- До державних службовців можуть застосовуватися тільки ті дисциплінарні стягнення, які передбачені Законом "Про державну службу".

- Державний службовець не має права працювати за сумісництвом.

- При прийнятті на державну службу може встановлюватися стажування терміном до 2 місяців.

- Граничний вік перебування на державній службі однаковий для всіх осіб.

- Існує 8 основних категорій державних службовців і встановлюється 10 рангів державних службовців. Ранги присвоюються незалежно від категорії.

- Всі ранги державним службовцям присвоюються Кабінетом Міністрів України.

- Державна служба припиняється тільки на підставах, передбачених Кодексом законів про працю України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]