Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_samostiyna_robota.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
491.52 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

Кафедра менеджменту і адміністрування

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «організаційна поведінка»

для студентів факультету менеджменту і бізнесу, що навчаються за напрямом 0306 «Менеджмент», спеціальність 6.030601 «Менеджмент» ОКР «бакалавр», а також для студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування», галузь знань 1801 «Специфічні категорії» ОКР «магістр»

ПОЛТАВА – 2012

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Організаційна поведінка» для студентів факультету менеджменту і бізнесу, що навчаються за напрямом 0306 «Менеджмент», спеціальність 6.030601 «Менеджмент» ОКР «бакалавр», а також для студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування», галузь знань 1801 «Специфічні категорії» ОКР «магістр»

Укладач: М.В. Гунченко, к.е.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування.

Відповідальний за випуск: І.А. Маркіна, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, д.е.н., професор.

Рецензенти: к.е.н. Н.В. Бакало, к.е.н. Л.М. Болдирєва, доценти кафедри менеджменту і адміністрування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Затверджено науково-методичною

радою університету

Протокол № __ від _____________2012 р.

Комп’ютерна верстка автора

Зміст

«ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА» 1

Тема 1. Концепція організаційної поведінки 4

Тема 2. Людина в системі організаційної поведінки 9

Інформаційні джерела 12

Тема 3. Управління поведінкою індивіда 12

Інформаційні джерела 16

Тема 4. Мотивація та винагорода 16

Інформаційні джерела 20

Тема 5. Організація роботи індивіда. Управління кар’єрою 20

Тест для визначення мотиваційного потенціалу роботи 24

Інформаційні джерела 25

Тема 6. Групова динаміка і розвиток груп в організації 26

Інформаційні джерела 32

Тема 7. Конфлікти, стреси та шляхи їх подолання 34

Інформаційні джерела 41

Тема 8. Управління комунікаціями в організації 42

Інформаційні джерела 45

Тема 9. Організаційна культура 45

Інформаційні джерела 48

Тема 10. Управління організаційним розвитком 49

Не згоден 52

Інформаційні джерела 53

ВСТУП

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових аудиторних занять. Основними видами самостійної роботи студента з навчальної дисципліни «Організаційна поведінка» є:

  • Вивчення теоретичного матеріалу.

  • Конспектування теоретичного матеріалу окремих питань теми.

  • Засвоєння основних термінів за темою.

  • Самоконтроль рівня засвоєння основних положень дисципліни (відповіді на контрольні запитання та тести).

  • Підготовка до семінарських занять.

  • Аналіз ситуацій.

  • Виконання індивідуальних науково-дослідних завдань.

  • Підготовка до підсумкового контролю (заліку).

Робоча навчальна програма з дисципліни «Організаційна поведінка» для студентів факультету менеджменту і бізнесу, що навчаються за напрямом 0306 «Менеджмент», спеціальність 6.030601 «Менеджмент» ОКР «бакалавр», а також для студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» ОКР «магістр», галузь знань 1801 «Специфічні категорії» передбачає 26 годин самостійної роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]