Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_samostiyna_robota.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
491.52 Кб
Скачать

Питання для самоперевірки:

 1. Від чого залежить «тривалість життя підприємства»?

 2. Чи можливо на практиці втілити концепцію «організації, здатної до самонавчання» (learning organization)? Чому? Що для цього потрібно?

 3. Як можна залучити персонал до процесу управління певними змінами в організації?

 4. Чому персонал підприємства практично завжди протидіє процесам організаційних змін?

 5. Опір та протидія змінам розглядається як негативне явище. У чому полягають можливі вигоди від опору змінам в організації?

 6. Чому організаційний розвиток є комплексним? Що можна отримати в результаті втілення кількох окремо розроблених змін в організації?

Питання для самостійного вивчення

 1. Основні змінні підходу до організаційно-го розвитку, що був запропонований Р. Лайкертом

 2. Джерела та чинники, що визначають організаційний розвиток

 3. Тенденції та напрями організаційних змін

 4. Чинники, що визначають успіх та про-вал змін в організації

 5. Взаємопов’язані елементи організації, які зазнають зміни

 6. Причини протидії змінам з боку персо-налу

 7. Процес змін

 8. Аналіз стейкхолдерів

 9. Соціальна рекція на зміни

 10. Модель залучення персоналу та про-тидії змінам

Навчальні завдання для самостійної роботи

 1. Проаналізуйте діяльність компанії, в якій ви працюєте (чи працює ваш знайомий). Які організаційні зміни відбувалися в цій компанії за останні 2 роки? Що було причиною цих змін? Які зміни, на ваш погляд, відбудуться в компанії в наступні 2—3 роки?

 2. Хто є стейкхолдерами в прикладі, який ви аналізували в п.1? Проаналізуйте стейкхолдерів за наведеною схемою. Як необхідно було врахувати цих стейкхолдерів?

 3. Що, на ваш погляд, необхідно зробити для побудови організації, здатної до самонавчання?

 4. Подумайте, які причини змін є найактуальнішими для українських підприємств.

 5. Проаналізуйте відомий вам приклад змін, що здійснювалися в організації. Чи були вони успішними? Що можна було зробити краще?

 6. Тест для самооцінювання здатності до змін:

Згоден

Не згоден

1.

Мені завжди подобається пробувати щось нове

1

2

3

4

5

2.

Мені подобається робота, що потребує постійного вироблення нових навичок

1

2

3

4

5

3.

Мені подобається все таким, яким воно є

5

4

3

2

1

4.

Життя для мене — це одна пригода за іншою

1

2

3

4

5

5.

Останні кілька років я відчуваю, що знаю, чого хочу від життя

5

4

3

2

1

6.

Кожна річ має лежати на своєму місці

5

4

3

2

1

7.

Ідеальна робота — це така, що має чіткі незмінні вимоги, у незмінності яких можна бути впевненим

5

4

3

2

1

8.

Мої друзі часто кажуть, що я шукаю пригод на свою голову

1

2

3

4

5

9.

Я досить часто роблю зміни у своїй кар’єрі

1

2

3

4

5

10.

Мені стає нудно, коли я роблю одне і те саме кілька разів

1

2

3

4

5

Ключ до тесту: чим менший результат, тим більша здатність до змін. Оптимальний результат: 10—20 балів.

 1. Підготуйте текст повідомлення для персоналу компанії, в якій плануються зміни системи заробітної плати. Що має бути в такому повідомленні? Що важливо врахувати при розробленні та передачі такого повідомлення?

 2. Ви — директор з персоналу великої торгівельної компанії. Перед вами було поставлене завдання — розробити та ввести в дію формальну систему атестації персоналу. Перелічіть десять найважливіших пунктів вашого плану дій. З чого ви почнете? Які дії є найголовнішими для вашого успіху?

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]