Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_po_investuvannyu_zaochnikiv.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
05.09.2019
Размер:
785.41 Кб
Скачать

Тема 8. Управління інвестиційною діяльністю

Інвестиційний менеджмент, його основні завдання. Мета та функції управління інвестиційною діяльністю підприємства.

Сутність управління проектами. Зміст фаз життєвого циклу проекту. Структуризація проекту. Середовище та учасники проекту.

Розроблення проекту. Технічне проектування, його способи й організація. Будівельне та технологічне проектування. Стадії проектування. Ціноутворення в інвестиційній сфері. Кошторисна документація. Необхідність і принципи складання кошторисів інвесторів.

Планування. Складання бюджету інвестиційного проекту. Бюджетування як форма планування інвестицій.

Матеріально-технічне забезпечення інвестиційного проекту. Комплектування будівель обладнанням. Способи комплектування і розрахункові операції.

Капітальне будівництво на підприємстві. План капіталовкладень підприємства, його розділи, показники. Планування незавершеного будівництва. Заділ. Титульні списки будівництва.

Способи реалізації інвестиційних проектів. Регулювання взаємодії учасників інвестування. Виконання будівельно-монтажних робіт, умови прийняття їх інвесторами та розрахунки за виконані роботи. Участь інвестора у пусконалагоджувальних роботах.

Капіталізація інвестицій в умовах діючого виробництва. Необхідність підтримки і розвитку виробництва. Моніторинг оновлення виробництва. Інвестування технічного переозброєння й реконструкції. Продовження життєвого циклу інвестиційного проекту, реінвестування.

Обґрунтування необхідності закриття проекту.

Тема 9. Інвестування і сучасність

Необхідність, суть, мета та завдання державного регулювання інвестиційної діяльності. Організаційно-правові форми регулювання (розроблення законодавчих актів, ліцензування, реєстрація тощо). Значення прийнятих законодавчих актів, що регулюють інвестиційну діяльність в Україні.

Основні форми державного регулювання інвестиційної діяльності. Регулювання сфер та об‘єктів інвестування. Податкове регулювання. Можливості податкової системи з позиції державного регулювання інвестиційної діяльності. Податковий кредит, податкова ставка, пільги.

Кредитно-грошові методи регулювання інвестиційного процесу та їх характеристика, механізм дії (операції на ринку цінних паперів, норма банківських резервів, облікова ставка, пільговий кредит, система урядових гарантій).

Регулювання участі інвесторів у приватизації. Вплив приватизації і роздержавлення на розвиток інвестиційної діяльності в умовах переходу до ринкової економіки.

Регулювання фінансових інвестицій.

Значення антимонопольних заходів при створенні інвестиційних умов і стимулюванні інвестиційної діяльності.

Умови використання землі та інших природних ресурсів як об‘єктів інвестування. Необхідність дотримання державних норм і стандартів.

Пряме управління державними інвестиціями. План інвестування держави.

Ціна в системі державного регулювання інвестиційної діяльності.

Експертиза інвестиційних проектів. Забезпечення захисту інвестицій. Регулювання умов здійснення інвестицій за межами держави.

Політика держави із залучення іноземних інвестицій. Мотивація. Державні гарантії. Майнові права іноземних інвесторів. Інвестиційна діяльність спільних підприємств. Основи їх організації. Експортно-імпортна політика. Валютне регулювання та система оподаткування. Зарубіжний досвід. Концесійні контракти. Інвестиції у спеціальні економічні зони.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]