Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_KR_UMB.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
219.14 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра менеджменту і адміністрування

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсової роботи із дисципліни

«УПРАВЛІННЯ МАЛИМ БІЗНЕСОМ»

для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

денної та заочної форми навчання

Полтава 2012

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи із дисципліни «Управління малим бізнесом» для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 39 с.

Укладач: О.Є. Боголюбський старший викладач кафедри менеджменту і адміністрування.

Відповідальний за випуск: І.А. Маркіна, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, д.е.н., професор.

Рецензенти: к.е.н. А.С. Старовірець, к.е.н. В.В. Ржепішевська, доценти кафедри менеджменту і адміністрування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Затверджено науково-методичною

радою університету

Протокол № __ від _______2012 р.

Комп’ютерна верстка автора

35.15.06.01

ЗМІСТ

I. Вступ…………………………………………………………………………….4

II. Що таке бізнес-план і навіщо він потрібен?......................................5

ІІІ. Загальні правила складання бізнес-плану………………………………..8

IV. Структура бізнес-плану…………………………………………………..11

1. РЕЗЮМЕ…………………………………………………………………11

2. АНАЛІЗ СТАНУ СПРАВ У ГАЛУЗІ…………………………………..12

3. СУТЬ ПРОЕКТУ ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ …………………….………13

4. ПЛАН МАРКЕТИНГУ.……………..…………………………………..15

5. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН…....……………………………………………..19

6. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН………………………….…………………22

7. ОЦІНКА ТА СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ..………………..…………..23

8. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН………………………………………………….25

9. ДОДАТКИ…………………….…………………………………............30

V. Організація виконання та правила оформлення курсової роботи..……31

VI. Рекомендована література………………………………………………36

VII. Додатки…………………………………………………………………….39 Вступ

Адміністративно-командна економіка піднесла план у ранг закону, реалізація якого вважалася безумовною та обов'язковою будь-якою ціною. Ще більшою мірою план необхідний конкурентній економіці. Однак цей план, який називають бізнес-планом, е економічним інструментом. Він потрібен усім, хто вступає у ринкові відносини.

Бізнес-план, дає підприємцю відповіді на такі запитання: що я отримаю від інвестування грошей у комерційну справу або у виробництво? якою є небезпека ризику втрати вкладених у справу грошей?

Оптимізм і сміливість підприємця, воля та інтелект мають бути підкріплені відповідними розрахунками та прогнозами, які містяться у бізнес-плані та використовують об'єктивну інформацію про ринки, конкурентів, ціни, кредитні ставки. Володіючи необхідною інформацією, підприємець моделює діяльність свого підприємства, розробляючи бізнес-план з урахуванням таких вимог ринку, як постійна оновлюваність продукції, її конкурентоспроможність; впровадження високих та надвисоких технологій, здатних принципово змінити виробничий процес і перетворити кінцевий продукт; здатність йти на розумний ризик та працювати на межі своїх можливостей, мужньо протистояти невдачам, отримуючи в них нові сили для стабілізації та відродження; вміння виробляти товар з витратами, нижчими за суспільно необхідні, а продавати товар за вигідними цінами, зберігаючи стійкий збут продукції.

Бізнес-план — це комплексний план розвитку фірми, який разом із звітовими фінансовими документами є головним обґрунтуванням інвестицій. Важливою рисою бізнес-плану є не стільки точність кількісних показників, скільки змістовне, якісне обґрунтування кожного розділу плаву. Мета складання плану полягає насамперед у тому, щоб дати найбільш повну картину положення фірми та можливості її розвитку.

Крім того, ретельне обґрунтуванні бізнес-плану створює у майбутніх інвесторів переконаність в надійності своїх інвестицій і, що не менш важливо, довіру керівництву компанії.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]