Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_KR_UMB.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
219.14 Кб
Скачать

IV. Структура бізнес-плану

Оформлення титульної сторінки

Титульний лист повинен бути лаконічним і привабливим. На титульному листі обов'язково повинні бути присутніми:

 • Назва підприємства;

 • Назва проекту (або інше призначення Вашого бізнес-плану);

 • Прізвище, ім'я, по батькові (цілком) розробника бізнес-плану;

 • Дата (місяць і рік) складання.

Резюме бізнес-плану

З чого починати? Бізнес-план починається ... з кінця, тобто з резюме. Його готують у кінці роботи, коли завершені всі інші розділи, і ви разом зі своїми співробітниками та зовнішніми консультантами досягли повного розуміння у всіх аспектах Вашого проекту. Робота над резюме дуже важлива, оскільки якщо воно не справить гарного враження, то читати Ваш бізнес-план не будуть, а тим більше не дадуть коштів.

Написати його потрібно так, щоб переваги Вашого проекту були зрозумілі першому зустрічному на вулиці. Звідси -- гранична простота та лаконічність викладання, мінімальна кількість спеціальних термінів. Максимальну увагу слід приділити роз'ясненню того, що Ви вбираєтесь зробити, за рахунок чого, чим майбутній продукт буде відрізнятися від продукції конкурентів та чому покупці захочуть придбати саме його.

У цьому розділі в декількох пунктах у стислій формі викладається весь бізнес-план, розкриваючи сутність і ціль Вашого майбутнього бізнесу. Основою для написання цього розділу служить інформація, що міститься у всіх розділах розробленого бізнес-плану.

Структура резюме, яка рекомендується:

 • Короткий опис проекту, його мети і задачі;

 • Ресурсне забезпечення;

 • Механізм реалізації;

 • Унікальність або конкурентоздатність продукції або послуги;

 • Обсяг необхідного зовнішнього фінансування;

 • Прогноз обсягу продажів і прибутків;

 • Повернення позик інвесторам.

Основна вимога до резюме - простота і лаконічність викладу, мінімум спеціальних термінів. Обсяг не повинний перевищувати 1-2 машинописних сторінок.

Аналіз стану справ у галузі

Призначення розділу - показати і довести реальність Вашого підприємницького започаткування шляхом опису форми практичних дій з урахуванням реальної ситуації в обраній Вами сфері бізнесу. В цьому розділі мають бути чітко і коротко пояснені два основних моменти:

 • Що являє собою підприємство, як засіб одержання прибутку;

 • На чому буде базуватися його успішна діяльність;

 • Чим підприємство займається (буде додатково займатися), що являє собою продукт (послуга), хто є клієнтами;

 • Опис ситуації у Вашій сфері бізнесу (як Ваше підприємство вписується в обрану сферу бізнесу, стан справ у цій сфері, оцінка перспектив розвитку);

 • Організаційно-правова форма підприємства, організаційна структура, засновники, персонал і партнери, дата створення;

 • Фінансово-економічні показники діяльності підприємства;

 • Місце розташування підприємства (коротко описати: адреса підприємства, характеристика будинку або приміщення, власність або оренда, необхідність реконструкції, чим гарне місце для Вашого бізнесу);

 • Специфіка роботи (сезонність, час роботи (години і дні тижня), і інші особливості, зв'язані зі сферою бізнесу або використовуваних ресурсів).

Якщо підприємство тільки створюється, то цей розділ має додатково містити обґрунтування майбутнього успіху створюваного підприємства.

Якщо проект реалізується в рамках індивідуальної підприємницької діяльності, то приводиться опис бізнесу, яким Ви займаєтеся. Інформація цього розділу повинна переконати потенційного інвестора в надійності і перспективності фірми, що пропонує проект.

Суть проекту, що пропонується

Будь який підприємницький проект базується на тій продукції (послузі), що буде запропонована споживачеві (покупцеві) і принесе прибуток підприємцеві.

Необхідно наочно і переконливо представити товар або виріб (послугу), зроблений за допомогою вашої технології.

Основна частина бізнес-плану починається з розділу, де розміщено опис тих товарів чи послуг, які Ви хочете запропонувати Вашим майбутнім покупцям та заради виробництва яких задумано цей проект. Ніхто в світі не дасть грошей "просто" на будівництво заводу хімічних волокон чи відкриття майстерні з ремонту годинників.

Ви повинні навчитися виділятись з натовпу конкурентів, пропонуючи покупцям товар, який значно відрізняється високим рівнем якості (при стандартному наборі параметрів, які визначають цю якість) або нестандартним набором якостей, що реально цікавлять покупця.

Які потреби буде задовольняти Ваш продукт чи послуга?

Що особливого в ньому і чому споживачі будуть відрізняти його від товарів (послуг) Ваших конкурентів та віддавати йому перевагу?

Як довго цей товар буде новинкою на ринку (приблизна оцінка з урахуванням тенденцій, які склалися раніше)?

Якими патентами чи авторськими свідоцтвами захищені особливості Вашого продукту чи технології?

Слід звернути увагу на такий важливий момент, як наочне зображення товару чи виробу, які отримані Вашим виробництвом. Дуже важко одержати гроші під ідею, не маючи хоча б одного екземпляра нового товару. Це питання є каменем спотикання наших вчених та конструкторів у переговорах із закордонними бізнесменами. На прохання показати зразок продукції наші фахівці відповідають, що є тільки лабораторні зразки, які не доведені до товарного вигляду і які покажуть, коли підпишуть контракт на постачання. Проте всім добре відомо, що краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Тому для успіху бізнес-плану потрібно обов'язково включити до нього фотографію чи дуже гарний малюнок Вашого товару, що дасть змогу мати про нього чітке уявлення.

Дуже важливо чітко охарактеризувати основні якісні характеристики Вашого товару, переваги його дизайну і навіть, як би це екзотично не звучало для наших господарників, особливості упаковки, в якій його будуть продавати. Це має важливе значення для товару, призначеного для продажу на світовому ринку. В цьому розділі слід подати опис організації сервісу Вашого товару (якщо це технічний виріб).

Орієнтовна структура розділу:

 • Найменування продукції (послуги);

 • Призначення й область застосування продукції;

 • Короткий опис і основні характеристики;

 • Конкурентоздатність продукції (послуги), за якими параметрах випереджає конкурентів, за якими поступається їм;

 • Патентоспроможність і авторські права;

 • Наявність або необхідність ліцензування випуску продукції;

 • Ступінь готовності;

 • Наявність сертифіката якості продукції;

 • Безпека і екологічність;

 • Умови постачання й пакування;

 • Гарантії і сервіс;

 • Експлуатація;

 • Утилізація після закінчення експлуатації.

План маркетингу

Найважливішою частиною бізнес-плану є ринок збуту. Тому на її підготовку слід не жаліти ні коштів, ні сил, ні часу. Досвід показує, що невдача більшості комерційних проектів, які з часом провалилися, була пов'язана саме із слабким вивченням ринку та переоцінкою його місткості. Ось чому, перш ніж підготувати 5—6 сторінок тексту, які б містили цей розділ, Вам потрібно заздалегідь зібрати та обробити великий обсяг чорнової інформації.

Основні відомості, які Вам потрібні, це: хто буде купувати у Вас товари, де Ваша ніша на ринку? Немає нічого більш помилкового, ніж гадати, що переваги Вашого товару настільки явні, що його захочуть купити всі жителі певного регіону чи всі підприємства тієї чи іншої галузі.

Перший етап цієї справи полягає в оцінці потенційної місткості ринку, тобто загальної вартості товарів, які покупці певного регіону спроможні купити за місяць чи за рік. Ця величина залежить від багатьох факторів: соціальних, національно-культурних, кліматичних, а також (перш за все) економічних, у тому числі від рівня доходів (чи заробітків) Ваших потенційних покупців, структури їх витрат (сум заощаджень чи інвестицій), темпів інфляції, наявності раніше куплених товарів аналогічного чи подібного призначення.

Звичайно, сам вибір факторів, які потрібно врахувати, залежить від характеру Вашого проекту. Так, якщо Ви складаєте, бізнес-план у зв'язку з впровадженням верстатів нового типу, Вам слід врахувати і структуру верстатного парку, який вже існує, і зрушення в асортименті продукції, яку випускають за допомогою цих верстатів (чи буде корисним Ваш новий товар при виготовленні нової продукції для Ваших покупців), та інвестиційний клімат в галузях-споживачах (рівні процентних ставок по кредитах, наявність податкових пільг).

Другий етап — оцінка потенційної суми продажів, тобто тієї частки ринку, яку Ви маєте надію отримати і відповідно до тієї максимальної суми реалізації, на яку Ви можете розраховувати. У підсумку такого аналізу, який має назву «маркетинговий дослід», Ви можете визначити приблизну чисельність клієнтів на яку можна розраховувати за місяць. Однак розраховувати — не означає, що вони стануть Вашими клієнтами у перший місяць роботи.

Тому потрібний третій етап, третій крок до реальної оцінки ринку — прогноз обсягів продажів. На третьому етапі Вам потрібно оцінити, скільки реально Ви зможете продати (виручити за надання послуг) продукції при наявних умовах Вашої діяльності, можливих витратах на рекламу і при тому рівні цін, який Ви збираєтесь встановити. При цьому слід дослідити, як цей показник може змінюватись місяць за місяцем, квартал за кварталом і на скільки років вперед.

Якщо Ви звернетесь за допомогою до фахівців, не забудьте домовитись з ними про ціну, за якою покупець буде згоден певний час купувати Вашу продукцію, не звертаючи уваги на пропозиції конкурентів чи не відмовляючись від купівлі такої продукції зовсім. Якщо Ви зможете провести таку оцінку, можна вважати, що Ви виконали свою програму — максимум у галузі дослідження ринку.

Природно, що при цьому Ви зберете інформацію і про своїх можливих конкурентів: їх товари, якість продукції, приблизні ціни та умови продажу. Хто є найбільшим виробником аналогічних товарів? Які в них прибутки в зв'язку з запровадженням нових моделей, з технічним сервісом (якщо йдеться про машини та обладнання)?

Чи багато уваги та коштів вони приділяють рекламі своїх виробів?

Що являє собою їхня продукція: основні характеристики, рівень якості, дизайн, думка покупців? Який рівень цін на продукцію конкурентів? Яка в загальних рисах їхня політика цін?

Відповідаючи на ці запитання при складанні бізнес-плану, Ви повинні всіма силами утриматися від такого моменту, як «лакування дійсності». Здавалося б, який Вам сенс хвалити продукцію Ваших конкурентів у власному бізнес-плані. Чи не буде краще про щось взагалі не говорити, про щось сказати між іншим, але при цьому висвітлити реальні чи уявні слабкості конкурентів?

Якщо Ви хочете залишитися в цій галузі надовго, то над усе для Вас має бути особиста репутація.

Якщо Ви аналізуєте своїх конкурентів, намагайтесь враховувати всі фактори, які впливають на попит покупців, не звужуйте своє поле зору тільки тими параметрами, які найбільше впадають у вічі, — ціною та основними якісними характеристиками. Спробуйте зрозуміти, що є найважливішим для Ваших майбутніх клієнтів і як Ви зможете задовольнити їхні потреби.

У тому разі, коли Ви не бачите в стані конкурентів жодної лазівки, крізь яку можна було б прослизнути на ринок (наприклад, світовий!), Вам краще вдатися до пошуку іншої сфери застосування своєї енергії, адже сучасний бізнес потребує відваги, а не авантюризму. Створення своєї справи чи реалізація нового інвестиційного проекту — не самоціль, оскільки основним завданням є отримання високого прибутку та завоювання доброї ділової репутації.

Складаючи план маркетингу, потрібно продумати й пояснити потенційним партнерам та інвесторам основні його елементи. План маркетингу — це особливий та надзвичайно важливий документ для внутрішнього користування.

Основні елементи плану маркетингу такі:

 1. схема поширення товарів;

 2. ціноутворення;

 3. реклама;

 4. методи стимулювання продажу;

5) організація післяпродажного обслуговування клієнтів (для побутової техніки);

6) формування громадської думки про Вашу фірму та товари.

За кожним з цих пунктів стоять складні запитання, відповіді на які Ви повинні знати якнайкраще, щоб не потрапити в халепу при обговоренні Вашого бізнес-плану з майбутніми партнерами.

Якщо Ви серйозно взялися за проблеми маркетингу та склали свій план маркетингу, Ви зможете написати на цю тему чимало. Проте не потрібно усі деталі втискувати в бізнес-план. Вам потрібно на трьох-чотирьох сторінках викласти основне, тобто: як Ви будете продавати свій товар — через власні фірмові магазини чи через оптові торговельні організації; як Ви будете визначати ціни на свої товари та який рівень прибутковості на вкладені кошти збираєтесь реалізувати; як збираєтесь організувати рекламу та скільки приблизно коштів виділите на це; як передбачаєте досягти постійного зростання обсягів продажу - за рахунок розширення регіону збуту чи за рахунок пошуку нових форм залучення покупців; як буде організовано службу сервісу та скільки для цього Вам потрібно коштів; якими методами передбачаєте добитися доброї репутації своїх товарів і фірми в очах громадськості.

Розділ має включати наступні елементи:

 • опис ринку збуту продукції (послуги);

 • Опис постачання товару від місця виробництва до місця продажу або споживання. Повний опис містить у собі: пакування, складування на місці виробництва, комплектування для відправлення, транспортування до місця продажу, передпродажний сервіс, продаж та післяпродажний сервіс. Опис каналів збуту продукції (послуги);

 • Стратегія залучення споживачів, виходячи з Ваших можливостей. Ціна й обсяг збуту Вашої продукції;

 • Прогнозовані обсяги продаж (за часом, за окремими видами товарів (послуг) фірми, за певними групами споживачів. Прогнози мають бути виконані в трьох варіантах: песимістичний прогноз, найімовірніший та оптимістичний;

 • Розмір (потенціал) ринку товару (послуги) даного профілю;

 • Тенденції (зростання, стабілізація, звуження) характерні для ринку даного продукту (послуги) в останні роки;

 • Прогнози щодо майбутнього розвитку ринку;

 • Основні чинники які впливали і впливатимуть у майбутньому на тенденції розвитку даного ринку;

 • Хто є споживачами (потенційними споживачами) продукції фірми;

 • Що є специфічним саме для ваших наявних або потенційних клієнтів (особливі потреби, пріоритети, звички, географічні, демографічні, соціально-економічні ознаки тощо);

 • Фактори що визначають конкурентоспроможність фірми на ринку даної групи товарів (послуг);

 • Найближчі конкуренти фірми (конкретні назви);

 • Сильні та слабкі сторони конкурентів;

 • Переваги вашої фірми перед конкурентами;

 • Зовнішні фактори (законодавчого, екологічного, санітарного та іншого характерові), які впливають або можуть впливати за певних обставин на бізнес фірми.

Виробничій план

Головне завдання виробничого плану як розділу бізнес-плану фірми виробничого спрямування полягає в тому, щоб переконати заінтересованих фізичних та юридичних осіб (потенційних інвесторів), що фірма:

а) реально спроможна організувати відповідне виробництво;

б) здатна продукувати необхідну кількість товарів належної якості;

в) має можливість придбати необхідні для цього ресурси.

Підготовкою цього розділу бізнес-плану займаються тільки підприємці, які збираються займатися виробництвом.

В усьому світі всі фінансисти цікавляться усіма деталями виробничого циклу одержувачів позики тому, що хочуть оцінити кваліфікацію керівництва фірми та обумовленість її планів. Для того щоб задовольнити цей інтерес, Вам потрібно дати відповідь на багато запитань. У бізнес-план треба включити відповідь тільки на основні запитання, а деталі можна перенести у додатки, обсяг яких не обмежується.

Де будуть виготовлятися товари — на діючому чи на новоствореному підприємстві?

Які для цього потрібні виробничі потужності та як вони зростатимуть рік у рік?

Де, в кого та на яких умовах буде закуповуватись сировина, матеріали та комплектуючі? Яку репутацію мають ці постачальники та чи є вже досвід роботи з ними?

Чи передбачено виробничу кооперацію та з ким?

Чи можливе будь-яке лімітування обсягів виробництва або постачання ресурсів?

Яке потрібно устаткування та де планується його придбати?

Які, при цьому можуть виникнути проблеми?

Дані цього розділу бажано наводити у перспективі на два-три роки, а для великих підприємств - на чотири-п'ять років.

Дуже корисним елементом тут може стати схема виробничих потоків на Вашому підприємстві (звідки та як будуть до Вас надходити всі види сировини та комплектуючих виробів, в яких цехах і як вони будуть перероблятись на продукцію, як і куди ця продукція буде поставлятися з Вашого підприємства). Ви повинні врахувати, що зовнішні експерти, яким доручать проаналізувати Ваш бізнес-план, будуть розглядати цей розділ передовсім з точки зору того, наскільки раціональна Ваша технологічна схема.

У цій схемі обов'язково потрібно знайти місце і для процесів контролю якості. Не слід обминати ці питання і в тексті. Ви повинні зазначити, на яких стадіях і якими методами буде здійснюватись контроль якості та які стандарти Ви будете при цьому використовувати.

Завершувати цей розділ бізнес-плану має оцінка можливих витрат виробництва та її динаміка на перспективу. При цьому не слід забувати про витрати, які пов'язані з утилізацією відходів та охороною довкілля. Тут завжди можливі неприємні сюрпризи у вигляді штрафів з боку урядових органів та протестів з боку громадськості і тому краще заздалегідь підготуватися до цього.

Для нових підприємств у бізнес-плані іноді виділяють спеціальний розділ — «Місцерозташування». Це має важливе значення для підприємств, які створюють велике навантаження на довкілля, а .також для малих підприємств торгівлі, сервісу та громадського харчування.

В складі виробничого плану мають бути такі блоки (підрозділи):

 • Основні виробничі операції;

 • Машини та устаткування;

 • Сировина, матеріали й комплектуючі вироби;

 • Виробничі н невиробничі приміщення;

 • Вплив зовнішніх факторів.

У підрозділі «Основні виробничі операції» варто навести схему виробничих потоків, яка має дати можливість зрозуміти:

 • Звідки фірма отримує сировину, матеріали й комплектуючі вироби;

 • В якій технологічній послідовності виготовляється продукція;

 • Куди і кому готову продукцію фірма буде поставляти (продавати).

Крім того, у цьому розділі (за потреби) визначають види операцій, що їх виконуватимуть субпідрядники, і дають характеристику кожному з них.

Підрозділ «Машини та устаткування» складається:

 • З повного списку машин та устаткування, потрібного для здійснення технологічного процесу;

 • Розрахунків витрат, пов'язаних з придбанням або орендою (лізингом) технологічного обладнання;

 • Інформації щодо строків служби та амортизаційних відрахувань. У разі потреби можна надати характеристику основних техніко-експлуатаційних показників устаткування.

У підрозділі «Сировина, матеріали й комплектуючі вироби» необхідно навести відомості щодо:

 • Усіх основних видів матеріальних ресурсів, котрі будуть використані у виробничому процесі;

 • Конкретних постачальників сировини, й матеріалів;

 • Закупівельних цін на всі види матеріальних ресурсів;

 • Фінансових та інших умов постачання цих ресурсів фірмі;

 • Обсягів потрібних запасів сировини, матеріалів і комплектуючих виробів, а також відомості щодо особливих умов їх зберігання.

Підрозділ «Виробничі й невиробничі приміщення», має включати інформацію про потреби фірми в конкретних виробничих і невиробничих приміщеннях (включаючи адміністративні, складські, підсобні). Причому приміщення характеризуються щодо їх розмірів, територіального розміщення, забезпечення майданчиками для навантажувально-розвантажувальних робіт, транспортними засобами тощо.

Насамкінець у виробничому плані обов'язково визначається можливий вплив зовнішніх факторів на виробничо-господарську діяльність фірми. До таких факторів належать:

 • Зміна цін на окремі види матеріальних ресурсів з ініціативи постачальників або під впливом економічної ситуації в країні;

 • Імовірність появи нових технологій виготовлення окремих видів продукції;

 • Юридичні обмеження стосовно виробничих процесів (санітарно-екологічні норми, вимоги до утилізації відходів виробництва, безпеки праці тощо).

Організаційний план

У розділі бізнес-плану йтиметься про те, з ким Ви збираєтесь організовувати свою справу, як Ви плануєте налагодити роботу свого персоналу. Відправним пунктом мають бути кваліфікаційні вимоги, тобто Ви повинні зазначити, які саме фахівці (якого профілю, з якою освітою, яким досвідом) і з якою зарплатою Вам будуть потрібні для успішного ведення справ. При цьому слід вказати, як Ви збираєтесь залучити цих фахівців на постійну роботу чи як сумісників (зовнішніх експертів)?; чи є можливість скористатися послугами якої-небудь організації з найму таких професіоналів?

У разі, якщо частина персоналу у Вас вже найнята, Ви повинні дати про своїх співробітників короткі біографічні відомості, зробивши наголос на наявну кваліфікацію, попередній досвід роботи та його корисність для Вашого підприємства. Майте на увазі, що Ваші потенційні партнери хочуть знати про Вас усе, адже вони довіряють Вам свої гроші.

Крім того, Ви повинні навести і організаційну схему підприємства, з якої має бути видно: хто та чим буде займатися, як усі служби будуть взаємодіяти між собою та як їхню діяльність передбачається координувати та контролювати. Зважте на те, що через організаційну плутанину часто зазнають краху навіть багатообіцяючі проекти, що така інформація також цікавить інвесторів та банкірів. Вичерпні відповіді на можливі подібні запитання можна винести в додатки до бізнес-плану, включивши туди, наприклад, приблизні переліки службових обов'язків Ваших майбутніх співробітників.

У цьому розділі доцільно обумовити питання оплати праці керуючого персоналу та його стимулювання (чи будете Ви застосовувати систему участі в прибутках, чи передбачаєте використовувати інші форми матеріального стимулювання, заохочення тощо?).

В цьому розділі мають бути висвітлені наступні питання:

 • Обґрунтування вибору юридичної форми організації бізнесу;

 • Визначення потреби в персоналі з розподілом по категоріях працівників, кваліфікації (досвіду), необхідної чисельності, вартості та джерелам покриття потреб в персоналі (рекомендуємо виконати в табличній формі);

 • Створення організаційної структури управління фірмою на якій мають бути показані всі організаційні одиниці фірми їх ієрархія і зв’язки. До схеми необхідно додати коротке пояснення особливостей організаційної побудови і розкриває окремі її деталі (1-2 сторінки).

Оцінка та страхування ризиків

Автори бізнес-плану повинні заздалегідь передбачити усі типи ризику, з якими вони можуть зустрічатись, джерела та момент їх виникнення. Після цього потрібно розробити заходи для скорочення цих ризиків та мінімізації втрат, які вони, можуть викликати.

Чим глибше Ви вивчите цю проблему, тим вищою буде довіра до Вас з боку, потенційних партнерів та інвесторів. Довіряють та дають гроші не тому, хто оптимістично стверджує, що його справа — виграш на сто відсотків, а тому, хто може заздалегідь передбачити «камінці» на своєму шляху та пояснити, як він збирається конструювати свій «автомобіль» і керувати ним в дорозі так, щоб упевнено почувати себе на ринковому шляху.

На жаль, асортимент ризиків дуже широкий — від пожеж та землетрусів до страйків і міжнаціональних конфліктів, змін у податковому регулюванні та коливань курсів валют. Звичайно, що можливість кожного типу ризику різна, так само, як і сума збитків, які вони можуть викликати. Ви повинні хоча б орієнтовно оцінити ризики, які для Вас найбільш імовірні, та скільки вони Вам будуть, коштувати у разі їх реалізації.

Звідси Ви вже можете переходити до відповіді на запитання: як зменшити ризики та втрати? Відповідь на це запитання складається з двох розділів. У першому Ви можете вказати організаційні заходи профілактики ризиків; а в другому — свою програму страхування від них. Наприклад, якщо є ризик перебою у графіку залізничних перевезень матеріалів та комплектуючих, Ви можете продумати альтернативну програму транспортування необхідних для Вас виробів за допомогою авіаційного чи автомобільного транспорту.

Розділ має включати питання:

 • Можливі ризики та причини їх виникнення;

 • Оцінка ступеню ризику (визначення потенційних негативних наслідків);

 • Кількісний та якісний аналіз ризиків;

 • Механізми реагування на можливі негативні наслідки;

 • Заходи для нейтралізації, мінімізації або компенсації можливих негативних наслідків тієї або іншої діяльності.

Фінансовий план

Цей розділ бізнес-плану узагальнює матеріали попередніх частин та подає їх у вартісному вираженні. Для цього потрібно підготувати відразу кілька документів:

 • прогноз обсягів реалізації;

 • баланс грошових витрат та надходжень;

 • зведений баланс активів і пасивів підприємства;

 • графік досягнення беззбитковості.

Прогноз обсягів реалізації дає уяву про ту частку ринку, яку Ви передбачаєте завоювати своєю продукцією. Такий прогноз прийнято складати на три роки наперед. Для першого року дані подаються щомісячно, для другого - щоквартально, для третього - загальною сумою продажів за дванадцять місяців. Логіка тут проста. Передбачається, що для початкового періоду виробництва відомі майбутні покупці. Ви маєте з ними попередню домовленість про майбутні продажі. Проте, починаючи з другого року доводиться займатися прогнозуванням.

Однак в цьому немає нічого страшного — ніхто не чекає від Вас наявності портфеля замовлень на кілька років наперед. Проте важливо, щоб оцінки були реалістичними насамперед до самих себе. Адже саме під ці цифри реалізації Ви будете купувати обладнання, витрачати кошти на рекламу, наймати нових робітників, вкладати особисті фінансові ресурси.

Баланс грошових надходжень та платежів — це документ, який дає змогу оцінити, скільки грошей потрібно вкласти в проект в розбивці за часом. Основним його завданням є перевірка синхронності надходження та витрачання грошей, що означає перевірку майбутньої ліквідності (тобто постійну наявність на банківському рахунку коштів, яких достатньо для розрахунків по зобов'язаннях) Вашого підприємства у разі реалізації цього проекту.

Звідси випливає дуже важлива інформація для визначення загальної вартості Вашого проекту. Дійсно, якщо збут Вашої продукції пов'язаний з достроковим «омертвлінням» коштів у розрахунках з покупцями, тобто в дебіторській заборгованості, щоб підтримати Вашу ліквідність доведеться робити регулярні додаткові вкладення грошових засобів. Треба зазначити, що проблеми з ліквідацією - серйозна причина комерційних невдач підприємців у ринковій економіці.

Таблиця прибутків та витрат - це документ з досить простою структурою.

Його завдання — показати, як буде формуватись та змінюватись Ваш прибуток (для першого року - щомісячно, для другого — кожного кварталу, а для третього - у розрахунку на рік).

Зведений баланс активів та пасивів підприємства рекомендується складати на початок та кінець першого року реалізації Вашого проекту. Цей документ менш важливий, ніж баланс грошових витрат та надходжень. Однак обійтися без нього у бізнес-плані неможливо: його повинні досить ретельно вивчити фахівці комерційних банків для того, щоб оцінити, які суми планується вкласти в активи різних типів і за рахунок яких пасивів підприємець збирається фінансувати створення чи придбання цих активів.

У цьому розділі бізнес-плану потрібно викласти план отримання коштів для створення чи розширення Вашого підприємства. Перше запитання, яке тут ставиться - скільки взагалі потрібно коштів для реалізації даного проекту? Друге запитання — звідки планується отримати ці кошти та в якій формі? Третє запитання — коли можна очікувати повного повернення вкладених коштів та отримання інвесторами прибутку на них?

Що стосується першого запитання, то відповідь на нього випливає з «Фінансового плану». А відповідь на друге запитання - тема для особливої розмови. Практично тут йдеться про те, яку частку потрібних коштів є можливість отримати в формі кредиту, а яку краще залучити у вигляді пайового капіталу. Співвідношення цих двох джерел фінансування — завдання, яке не має однозначного розв'язання. Дуже багато факторів впливають на зацікавлені сторони. Якщо спробувати відокремити певні основні моменти, то вони полягають у тому, що банкіри намагаються скоротити свій ризик. Вони вважають, що розраховуватись повинні насамперед власники підприємства та інвестори-акціонери.

Тому інвестування через кредити визнається за краще для проектів, які пов'язані з розширенням виробництва на вже діючих (та діючих успішно) підприємствах. З одного боку, від таких підприємств банкіри не будуть вимагати підвищення платні за кредит, оскільки ризик вкладень тут не дуже великий, а з другого — можна буде знайти матеріальне забезпечення кредитів, які виступають активами, що вже є.

Для проектів, які пов'язані зі створенням нового підприємства чи реалізацією технічного нововведення, кращим джерелом фінансування може бути пайовий або акціонерний капітал.

Що стосується третього аспекту розділу — оцінка строків повернення коштів, які надавались у позику, то це потребує проведення та включення в бізнес-план спеціальних розрахунків, що дадуть можливість визначити строк окупності вкладів.

Фінансовий план має містити наступні основні підрозділи:

 • План доходів та видатків (план прибутків і збитків);

 • План грошових надходжень і виплат (план руху готівки);

 • Плановий баланс.

 • Очікувані фінансові коефіцієнти.

План доходів і видатків, має характеризувати загальні суми прогнозованих доходів фірми від започаткованої бізнесової діяльності та її витрат за певний (у більшості випадків — трирічний) період. Він має складатися за стандартною формою і містити такі розрахункові показники:

 • Загальний обсяг продажу товарів;

 • Собівартість проданих товарів — усього, зокрема: матеріальні витрати й прямі витрати праці;

 • Валовий прибуток;

 • Операційні витрати — усього, зокрема: заробітна плата пер­соналу (за винятком прямих витрат праці), нарахування на заробітну плату, рентні платежі, комунальні послуги, витрати на утримання офісу й відрядження, реклама, страхові платежі, послуги зовнішніх консультантів, інші операційні витрати;

 • Операційний прибуток;

 • Сплата процентів за кредит;

 • Чистий прибуток до сплати податків;

 • Податок з прибутку;

 • Чистий прибуток.

В плані необхідно подати структуру доходів і видатків у середньому по галузі бізнесу (у процентах до загального обсягу про­дажу товарів), а фінансові показники навести в помісячному й поквартальному розрізі відповідно для першого року нової бізнесо­вої діяльності та інших двох років.

У процесі розробки підрозділу фінансового плану «План доходів і видатків» необхідно спрогнозувати майбутні обсяги продажу товарів з помісячним розподілом для першого року і поквартальним — для другого й третього років нової бізнесової діяльності. Майбутній обсяг продажу має бути спрогнозованим окремо по кожному виробу та по всій сукупності таких на основі продажної ціни за одиницю й кількості проданих товарів у фізичних одиницях. При цьому необхідно давати чітке пояснення припущень, які обґрунтовують прогнозування обсягів продажу продукції

У цьому підрозділі фінансового плану мають бути здійснені аналіз і розрахунок точки беззбитковості виробництва та реалізації продукції майбутнього бізнесу.

План грошових надходжень та виплат має: а) визначити пері­од діяльності, коли фірма відчуватиме брак або надлишок готівки; б) визначати кількість позикових коштів, які необхідні на цей період; в) по­казати, на що конкретно позичені кошти будуть витрачені; г) з'ясувати термін повернення позикових коштів.

План грошових надходжень і виплат має бути сформовано в наступній послідовності:

1) визначено готівкові кошти фірми на початок місяця (перший рік діяльності) чи кварталу (другий і третій рік діяльності);

2) обчислено всі передбачувані грошові надходження у ті самі проміжки часу;

3) розраховано обов'язкові платежі;

4) визначено чистий потік готівки як різниця між загальними сумами грошових надходжень та обов'язкових платежів;

5) розраховано суму готівкових коштів на кінець відповідного періоду.

Фінансовий план – це тільки кількісне вираження мар­кетингових і виробничих планів, який допоможе переконатися, наскільки ваш маркетинговий план відповідає виробничому плану й допоможе вам керувати вашим бізнесом у майбутньому, а також людьми, залученими до нього. Він стане тим критерієм, за допомогою якого ви зможете оцінити вашу роботу.

Оцінка ефективності проекту

З метою оцінки ефективності проекту необхідно розрахувати деякі показники.

 1. Розрахуємо чистий дохід від реалізації проекту (Показник ефекту від реалізації проекту).

Т – кількість років дії проекту. У нашому випадку приймемо цей термін за 3-5 років.

К – сума інвестицій, визначена в попередніх розділах.

 1. Індекс прибутковості - показник ефективності інвестицій, кількість гривень прибутку, отримане на 1 гривню вкладених інвестицій:

 1. Термін окупності проекту, тобто число років, необхідних для того, щоб чистий прибуток зрівнялася з величиною інвестицій.

Т ок. = К / ПП сер., де

ПП сер. – середньорічний чистий прибуток від реалізації проекту (середнє арифметичне).

Додатки

Додаток є важливою частиною бізнес-плану, сприяє розвантаженню основного тексту від подробиць і дає можливість надати різні додаткові матеріали, а саме: матеріали, які розкривають, характеризують продукцію (фото, малюнок, креслення, результати сертифікації продукції тощо), які переконують у потребі продукції (матеріали маркетингового дослідження, порівняльні дані про конкурентів, заявки на постачання продукції); можливості виробництва, які розкривають організаційно-правову готовність проекту (схеми організаційної структури, механізму реалізації проекту, виписки з нормативних документів тощо); фінансово-економічні розрахунки, які обґрунтовують (калькуляції, таблиці тощо), підтверджують спрямованість, значимість (масштабність) і ефективність проекту (рішення, програми, плани, акти, листи тощо), які підтверджують реальність заходів, спрямованих на попередження ризику, нейтралізацію форс-мажорних обставин і реальність гарантій повернення коштів (гарантійні листи, договори, вартість застави, виписка з законодавчих та нормативних документів, інші матеріали) тощо.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]