Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_IV.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
272.38 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра економіки підприємства

Секція правових дисциплін

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність” для студентів усіх спеціальностей та спеціалізації „Економіко-правове регулювання діяльності підприємства”

денної форми навчання

Полтава 2007

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність” для студентів усіх спеціальностей та спеціалізації „Економіко-правове регулювання діяльності підприємства”.- Полтава: ПолтНТУ, 2007. — 34с.

Укладач: О.О. Демченко, старший викладач кафедри економіки підприємства, секції правових дисциплін.

Відповідальний за випуск: завідувач кафедриекономіки підприємстваВ.Я.Чевганова, доцент, кандидат економічних наук.

Затверджено науково – методичною

радою університету

Протокол № 5 від 19.07.2007 р.

Редактор Ю.В. Назаренко

Верстка О.О. Демченко

20.50.12.01

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Ефективність економічних, політичних, соціальних перетворень, що відбуваються в Україні, значною мірою залежить від всебічного використання творчого інтелектуального потенціалу держави та успішного функціонування системи державної охорони й захисту інтелектуальної власності.

Конституція України гарантує громадянам свободу художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, авторських і суміжних прав, моральних і матеріальних інтересів творців, що пов'язані з різними видами творчої інтелектуальної діяльності.

Світовий рівень розвитку інформаційних технологій зумовлює необхідність посилення в Україні державного захисту творчого, наукового, технічного потенціалу за допомогою різних судових та несудових процесуальних форм, а також забезпечення найефективнішого їх застосування.

Нині в Україні формується національна система законодавства у сфері інтелектуальної власності, відбувається процес імплементації норм міжнародного права в законодавство України, проводиться цілеспрямована робота з підготовки вступу України у міжнародні союзи із захисту об'єктів інтелектуальної власності.

Практика діяльності судових, правоохоронних та митних органів, комерційних структур свідчить про необхідність опанування спеціальних знань у сфері промислової власності.

Основна мета курсу "Інтелектуальна власність" — сформувати у студентів необхідні правові знання у сфері охорони інтелектуальної власності.

Після вивчення курсу студенти повинні:

  • знати основні принципи правового захисту інтелектуальної власності;

  • знати особливості правового регулювання відносин, що виникають у процесі створення та використання об'єктів інтелектуальної власності;

  • уміти працювати з нормативними матеріалами;

  • уміти застосовувати здобуті теоретичні знання при вирішенні практичних питань;

  • уміти складати основні процесуальні документи, пов'язані зі здійсненням охорони і захисту права інтелектуальної власності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]