Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_po_investuvannyu_zaochnikiv.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
05.09.2019
Размер:
785.41 Кб
Скачать

2.2.5. Показники рівня ризику інвестиційної операції

Більш змістовне уявлення про рівень ризику дають результати розрахунків середньоквадратичного (стандартного) відхилення .

. (25)

де Ri – розрахований дохід;

- сума очікуваних доходів;

- значення ймовірності.

Коефіцієнт варіації дозволяє визначити рівень ризику, якщо показники середнього очікуваного доходу від реалізації інвестиційних операцій різняться між собою.

Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. . (26)

Список рекомендованої літератури Нормативні акти, що регулюють інвестиційну діяльність

 1. Про внесення змін до деяких законів України з метою стимулювання інвестиційної діяльності: Закон України від 15 червня 1999 р. № 977 із змінами і доповненнями.

 2. Про внесення змін до деяких законів України щодо створен­ня та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і запровад­ження спеціальних режимів інвестиційної діяльності на територіях пріори­тетного розвитку: Закон України від 7 лютого 2002 р. №3036-ІІІ із змінами і доповненнями.

 3. Про загальні засади створення й функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України від 13 жовтня 1992р. № 2673-ХІІ із змінами і доповненнями.

 4. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 р. із змінами і доповненнями.

 5. Про інноваційну діяльність: Закон України від 01 січня 2008р. N 800-VI із змінами і доповненнями.

 6. Про лізинг: Закон України від 16 грудня 1997 р. № 723/97 із змінами і доповненнями.

 7. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3687-ХІІ із змінами і доповненнями.

 8. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 р. №3688-ХІІ із змінами і доповненнями.

 9. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 груд­ня 1993 р. №3689-ХІІ із змінами і доповненнями.

 10. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 р. №94/96-ВР із змінами і доповненнями.

 11. Про Концепцію амортизаційної політики: Указ Президента України від 7 березня 2001 року № 169/2001.

 12. Концепція створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні, за­тверджена Постановою Кабінету Міністрів від 14 березня 1994 року №167.

 13. Про концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України: Постанова Верховної Ради України від 13 липня 1999 року №916-ХІУ.

 14. Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій: Постанова Кабінету Міністрів від 7 серпня 1996 р. №928.

 15. Про порядок залучення іноземних кредитів та надання га­рантій Кабінету Міністрів України для забезпечення зобов'язань юридич­них осіб-резидентів щодо їх погашення: Постанова Кабінету Міністрів України від 05 травня 1994 р. №414.

 16. Про затвердження Положення про порядок створення та функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 1996 року №549.

 17. Про затвердження Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів від 28 грудня 2001 року №1801.

 18. Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економіки України від 02.03.2007 р. №60.

 19. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання іноземних інвестицій та кредитування: Закон України від 27.04.2010  № 2155-VI.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]