Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
CHAPTER4.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
4.59 Mб
Скачать

Хід роботи

1. Вивчити будову електрофоретичної установки ПВ ЕФ-1.

2. Регулювальними гвинтами встановити камеру горизонтально.

3. Залити буферним розчином.

4. Підготувати смужки хромографічного паперу (наріза­ти вздовж волокон смуги 25400 мм, змочити буферним розчином і закріпити так, щоб кінці смуг були опущені в буфер).

Ванну щільно закрити!

5. Через отвори в кришці нанести піпеткою досліджу­ва­ний препарат.

Таблиця.

х, мм

х, мм

х2

l, мм

l, мм

l2

1

4

Середні

х2=

l2=

6. Підключити ванну до блока живлення (дотримуватись полярності), увімкнути в мережу. Зафіксувати час, за який відбудеться помітне зміщення забарвленої смужки вздовж паперу. Виміряти їx і дані занести в таблицю.

Обробка результатів вимірювань

1. Розрахуйте рухливість.

2. Визначте похибку вимірювань.

Контрольні питання

  1. Від чого залежить густина струму в провіднику?

  2. Що є носіями електричного заряду в тканинах організму?

  3. Знайти густину струму в електроліті, якщо концентрація іонів у ньо­му n = 105 cм–3; їх рухливості b+ = 4.6510–4 см2/Вс; b = 6.510–4 см2/Вс і напруже­ність електричного поля Е = 10 В/см. Вважаючи густину струму всюди однаковою, знайти силу струму, якщо площа кожного електрода S = 1 дм2. Іони однова­лентні.

  4. Знайти кількість іонів йоду, які будуть введені пацієнту за 10 хв, при густині струму 0.05 А/см2 з електрода площею 5 см2.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]