Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ceitnotovi atipovi zadachi - PMK ¦ 2.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
12.02.2015
Размер:
133.12 Кб
Скачать

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Кафедра акушерства та гінекології № 2

Автор: к.мед.н., асистент Супрунова Тетяна Володимирівна

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 2

Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду”

Задача № 1

Встановіть послідовність дій лікаря:

Етапи операціїнакладання акушерських щипців:

 1. введенняложек

 2. знеболення

 3. піхвове дослідження

 4. замиканнящипців

 5. власне тракції

 6. пробнітракції

 7. зняттящипців

 8. перінеотомія

Відповідь: 3, 2, 1, 4, 6, 8, 5, 7 (або : 2 3 1 4 6 5 8 7)

Знайдіть відповідність:

Акушерські щипці Положення голівки

1. вихідні акушерські щипці а. голівка плода знаходиться на рівні площини входу малим

сегментом

2. порожнинні акушерські щипці б. голівка плода у вузькій частині порожнини малого тазу

в. голівка плода на тазовому дні

г. голівка плода в широкій частині порожнини малого тазу

Відповідь: 1 в, 2 б.

Задача № 2

Встановіть послідовність дій лікаря:

Невідкладна допомога прирозриві матки, що відбувся:

 1. видалення плода іпосліду

 2. лапаротомія

 3. ендотрахеальний наркоз,ШВЛ

 4. оптимальний вибір об’єму операціїіїївиконання

 5. ушиваннячеревної порожнини

 6. гемотрансфузіяіпротишоковізаходи

Відповідь: 3, 6, 2, 1, 4, 5

Знайдіть відповідність:

Діагноз розриву матки Клінічна картина

1. загрожуючий розрив матки а. гострий біль, шок, відсутність матки над лоном

2. розрив матки, що відбувся б. гострий біль в животі, припинення пологової діяльності, шок

3. виворіт матки в. надмірна болюча пологова діяльність, матка у вигляді пісочного

годинника

Відповідь: 1 в, 2 б, 3 а.

Задача № 3

Встановіть послідовність дій лікаря:

Невідкладна допомога при приступіеклампсії:

 1. проведеннянейровегетативноїблокади

 2. інфузійна терапіязгіпотензивними препаратами

 3. контроль погодинного діурезу

 4. введенняеуфіліну

 5. ендотрахеальний наркозіШВЛ

 6. кесаревий розтин

Відповідь: 1, 2, 5, 4, 3, 6

Знайдіть відповідність:

Періоди екламптичного приступу Клініка

1. перший а. період тонічних судом

2. другий б. дрібні фібрилярні посмикування м’язів обличчя

3. третій в. період клонічних судом

4. четвертий г. період розрішення

Відповідь: 1 б, 2 а, 3 в, 4 г.

Задача № 4

Встановіть послідовність дій лікаря:

При підозріна передлежанняплаценти:

 1. провести оглядшийки матки вдзеркалах

 2. виконати УЗД

 3. провести зовнішнє акушерськедослідження

 4. зібрати анамнез, оцінитизагальний стан іоб’ємкрововтрати

 5. вислухати сердцебиттяплода

 6. скласти план веденняпологів іметодпологорозрішення

Відповідь: 4, 3, 5, 1, 2, 6

Знайдіть відповідність:

Діагноз Тактика

1. неповне передлежання плаценти, а. спостереження

1 період пологів, головне передлежання, б. амніотомія з наступною пологостимуляцією

невеликі кров’яні виділення в. амніотомія і кесаревий розтин

2. неповне передлежання плаценти, г. кесаревий розтин

1 період пологів, тазове передлежання, д. пологостимуляція

невеликі кров’яні виділення е. амніотомія і подальше спостереження

3. неповне передлежання плаценти,

1 період пологів, головне передлежання,

значна кровотеча при цілому плодовому

міхурі

Відповідь: 1 е, 2 г, 3 в.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]