Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
CHAPTER4.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
4.59 Mб
Скачать

Хід роботи

Підключити сфігмопристрій до осцилографа. Переві­ри­ти наявність приймача і манжетки з манометром.

Завдання 1. Реєстрація артеріальних пульсацій.

1. Зафіксуйте приймач пульсу на плечовій артерії.

2. Поставте перемикач ПР в положення I.

3. Під’єднайте до штуцера II гумовий трубопровід прий­ма­ча пуль­су.

4. Переведіть кран у положення П I, П II.

5. Налагодьте осцилограф на необхідну чутливість для візуаль­но­го спостереження сфігмоколивань.

6. Замалюйте коливання, які спостерігаєте.

7. Кран поверніть у початкове положення Вих. I, III.

Завдання 2. Визначення систолічного артеріального тис­­­­­ку.

1. Одягніть манжетку на передпліччя руки, на якій за­кріп­лено приймач пульсу.

2. Отримайте стійке зображення пульсової хвилі в променевій артерії на екрані осцилографа.

3. Виконайте повільне нагнітання повітря в манжетку, спостерігаючи за амплітудою пульсацій. Визначте величину тиску в манжетці, коли пульсації зникнуть. Величина тис­ку в манжетці дорівнює систолічному артеріальному тис­ку (Рсис = Рм).

4. Поверніть кран у початкове положення Вих. І, ІІІ.

Завдання 3. Реєстрація об’ємного пульсу передпліччя.

1. Поставте перемикач ПР в Вих. І, ІІІ.

2. Під’єднайте до штуцера ІІ трубку манжетки.

3. Під’єднайте до штуцера І ручний насос з манометром.

4. Здійсніть повільне нагнітання повітря в систему до тиску 30 мм рт.ст.

5. Переведіть перемикач ПР у положення П І і П II.

6. Підберіть необхідну чутливість осцилографа для спостережень змін об’ємного пульсу передпліччя.

7. Замалюйте криву, яка спостерігається, в зошит.

8. Зменшіть тиск до нуля, відкривши вентиль манометра.

9. Кран переведіть у положення Вих. І, ІІІ.

Завдання 4. Реєстрація залежності амплітуди об’єм­ного пульсу від тиску в манжетці.

Схема комутації пристрою, манжетки і манометра аналогічна, як і при виконані завдання 3.

1. Здійсніть повільне нагнітання повітря в манжетку до тиску, який перевищує систолічний на 10 мм рт.ст.

2. Переведіть кран ПР в П І, П II. Переконайтесь у від­сутності пульсових коливань на екрані (повинні спосте­рігатись пульсації тиску, які викликані змінами об’єму манжетки в проксимальній ділянці).

Виміряйте величину пульсацій. Поставте ПР в Вих. І, ІІІ.

Забороняється різко зменшувати тиск, якщо кран не переведено в положення “Вих. І, ІІІ” –  0.

3. Повільно зменшіть тиск на 10 мм рт.ст. і переведіть кран в положення П І, П II.

4. Виміряйте Р. Повторіть процедуру 2 і 3, зменшуючи тиск кож­ний раз на 10 мм рт.ст., поки Рм не стане дорівню­ва­ти нулю.

5. Виміряйте значення амплітуди пульсових коливань Р для всіх значень тиску в манжетці Рм і занесіть до таблиці.

6. Побудуйте графік (мал. 4.53). Відзначте систолічний тиск. Максимальний пульсовий тиск має величину, близьку до діастоліч­ного тиску.

Величина Рх = Рсис – Рдіас дорівнює Ру. Таким чином, ми можемо проградуювати шкалу пульсових коливань. Заповніть таблицю повністю, виконавши перехід від мм рт.ст. до Па (1 мм рт. ст. = 133 Па).

Мал. 4.53.

Таблиця. Залежність амплітуди пульсових коливань від тиску в манжетці

Рм

мм рт. ст.

КПа

мм

Р

мм рт. ст.

кПа

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]