Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекц_ї Пугача.DOC
Скачиваний:
4
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
973.31 Кб
Скачать

2. Поняття форми бухгалтерського обліку

До визначення “форма бухгалтерського обліку” є декілька підходів [8, С. 229]:

  1. методичний, за яким форма бухгалтерського обліку – це сукупність облікових регістрів та їх взаємозв’язки;

  2. методично-технологічний, за яким форма бухгалтерсь­кого обліку – це сукупність облікових регістрів та їх вза­ємозв’язки, а також технологія обробки та перенесення даних;

  3. методично-технологічно-технічний, за яким форма бух­галтерського обліку – сукупність облікових регістрів та їх взаємозв’язки, технологія обробки інформації та техніка складання облікових регістрів за допомогою комп’ютерів;

  4. методично-технологічно-технічно-організаційний, за яким форма бухгалтерського обліку – це сукупність облікових регістрів та їх взаємозв’язки, технологія обробки інформації та техніка складання облікових регістрів за допомогою комп’юте­рів, а також організація роботи облікового апарату.

Для паперового обліку найбільш прийнятним є другий підхід, для комп’ютеризованого – третій підхід до визначення поняття “форма бухгалтерського обліку”. Четвертий підхід дає визначення системи бухгалтерського обліку, а не його форми.

Протягом багатьох років головною ознакою форм бухгал­терського обліку вважали зовнішній вигляд регістрів. Поняття облікового регістру є невід’ємною складовою визначення форм обліку. Регістр є вторинним джерелом інформації, призначений для формування заздалегідь встановленого переліку показників. В основу побудови регістрів бухгалтерського обліку при паперових формах обліку покладений принцип надлишку, тобто всі дані, що можуть знадобитися, регламентно формуються і фіксуються в регістрах. Регістри мають багатоцільове призна­чення. В них формується інформація, необхідна функціональ­ним службам для різноманітних цілей: проведення аналізу і виявлення резервів, заповнення форм звітності, контролю поточного і наступного, видачі довідок тощо.

Форма обліку визначається також зв’язками між:

  1. регістрами синтетичного й аналітичного обліку;

  2. регістрами і звітністю;

  3. бухгалтерськими записами у регістрах;

  4. регістрами хронологічного і систематичного обліку;

  5. обліковими регістрами і документами;

  6. проміжними підсумками і вихідними даними.

Структура кожної форми включає наступні компоненти: тип запису (простий, подвійний), послідовність запису (систематич­на, хронологічна), узагальненість запису (синтетична, аналітич­на), повнота запису.

Зв’язків може бути стільки, скільки є варіантів технологіч­ного процесу обробки облікової інформації.

Однією з найголовніших ознак форми є технологічний про­цес обробки інформації, який залежить від складу технічних засобів, кваліфікації і структури бухгалтерського апарату, тех­нології виробництва тощо. Таким чином, ознаки форми бухгал­терського обліку при різних способах обробки інформації зображені на рисунку 11.

Рис. 11. Ознаки форми бухгалтерського обліку

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.