Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекц¦я 2.4.doc
Скачиваний:
377
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
143.36 Кб
Скачать

Лекція 2.4. Основи кримінального права україни План

  1. Загальна характеристика Кримінального кодексу України. Поняття та ознаки злочину.

  2. Стадії вчинення злочину. Співучасть у вчиненні злочину.

  3. Види кримінальних покарань.

  4. Поняття неосудності. Амністія і помилування.

  5. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

1. Загальна характеристика Кримінального кодексу України. Поняття та ознаки злочину.

Кримінальне право - це система встановлених вищим законо­давчим органом норм, що визначають підстави і принципи кримі­нальної відповідальності, а також, які суспільне небезпечні діяння є злочинними і які покарання належить застосовувати до осіб, ко­трі їх вчинили.

Основні принципи кримінального права:

Законність

ніхто не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності і підданий кримінальному покаранню інакше, як за діяння, що містять склад злочину, який передбачений криміналь­ним законом, а кримінальне покарання може бути застосовано тільки за вироком суду й відповідно до закону;

Гуманізм

кримінальне покарання не має на меті завдати фі­зичних страждань засудженій особі або прини­жувати її гідність, а навпаки, має на меті пере­виховання засудженої особи в дусі точного ви­конання законів, а також запобігання вчиненню нових злочинів;

Невідворотна відповідальність особи за вчинене діяння при наявності її вини

неухильне здійснення вимог кримінального законодавства про своєчасне і повне розкриття кожного злочину, з тим, щоб кожний, хто скоїв злочин був підданий справедливому покаранню.

Основні завдання кримінального законодавства України:

  • охорона суспільного ладу України, його політичної і еконо­мічної систем, захист державного суверенітету від злочин­них посягань;

  • забезпечення захисту життя, здоров'я, честі і гідності грома­дян, їх конституційні права і свободи;

  • забезпечення суворого дотримання законності і стійкого правопорядку в державі;

  • викорінювання усіляких порушень правопорядку і перш за все, злочинів;

  • усунення причин, що породжують злочини.

Кримінальний Кодекс України - правовий акт, де системати­зовано визначені суспільно небезпечні діяння, що визнаються злочинами, і встановлюються конкретні міри покарання за їх вчи­нення. Кримінальний Кодекс України (далі КК) прийнятий 5 квітня 2001р., набрав чинності з 1 вересня 2001р. КК регулює відносини, які виникають між державою і особою у разі вчинення злочину.

Основна функція КК - захистнайбільш важливих суспільних відносин. Засобом захисту суспільного правопорядку є встанов­лення переліку суспільно небезпечних діянь, які визнаються злочи­нами, та встановлення до осіб, що їх вчинили, відповідних мір кримінального покарання.

До кримінальної відповідальності притягується лише особа, що вчинила діяння, яке передбачене КК.

Склад злочину -це сукупність передбачених кримінальним за­коном ознак, які визначають суспільне небезпечне діяння як зло­чин. Це необхідна умова кримінальної відповідальності. Особа підлягає кримінальній відповідальності лише при наявності в її ді­ях складу злочину і лише за той злочин, юридичний склад якого в її діях встановлено.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.