Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Dengi_i_kredit_konspekt.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.04.2019
Размер:
705.54 Кб
Скачать

Тема 1. Сутність і функції грошей План лекції

1. Походження, необхідність і роль грошей

2. Розвиток форм вартості

3. Суть грошей і їх функції

4. Гроші як міра вартості

5. Функція грошей як засіб обігу

6. Функція грошей як засіб накопичення, заощадження і скарбів

7. Функція грошей як засіб платежу

8. Світові гроші

9. Взаємозв'язок функцій грошей

 1. Походження, необхідність і роль грошей.

Гроші – це засіб оплати товарів і послуг, засіб порівняння і збереження вартості. Це визначення відображає суть грошей і використовується у всіх розвинених країнах.

Гроші відомі відвіку і з'явилися як результат високого розвитку продуктивних сил і товарних відносин.

Для натурального господарства було характерне виробництво продукції для власного споживання. Обмін стосувався надлишків. Суспільний розподіл праці (землеробство, скотарство, ремесла) викликав до життя постійний обмін продуктами праці. Обмін, або рух товару від одного товаровиробника до іншого припускає еквівалентність (худоба = зерно = сокира = полотно), що вимагає порівняння різних товарів по вигляду, якості, формі і призначенню. Цим порівнянням є вартість товарів або суспільна праця, витрачена в процесі виробництва товару і упредметнена в цьому товарі.

Оскільки праця, витрачена на виробництво окремих товарів різна, товари мають різну вартість. Виникає необхідність кількісно виміряти суспільну працю або вартість. З'являється поняття мінової вартості.

Мінова вартість – здатність товару обмінюватися на інші товари в певних пропорціях, тобто забезпечується кількісне порівняння товарів.

Розрізняють поняття вартості і споживчої вартості.

Товар, не призначений для обміну, має споживчу вартість для виробника (тобто задовольняє потреби виробника і його сім'ї).

Товар при обміні повинен мати вартість для виробника і споживчу вартість для покупця. Ці властивості товару виступають як єдність протилежностей:

 • єдність, оскільки вони властиві одному товару;

 • протилежність, оскільки один і той же товар для однієї людини не може мати одночасно споживчу вартість і вартість.

2. Розвиток форм вартості

Форми вартості пройшли еволюцію, яка складається з чотирьох етапів:

 1. Проста або випадкова.

Хаотичний обмін між общинами.

 1. Повна або розгорнута

Виникає в процесі систематичного обміну. З'являється безліч товарів-еквівалентів, але ще немає закінченого виразу вартості.

 1. Загальна форма вартості.

Кожен товаровиробник за продукт своєї праці прагне отримати товар, який потрібний всім. Т.ч., з товарної маси почали виділятися товари, що виконують роль загального еквівалента (худоба, хутра, слоняча кістка).

 1. Грошова форма вартості.

Характеризується виділенням в результаті подальшого обміну одного товару на роль загального еквівалента. Ця роль закріпилася за благородними металами – золотом, сріблом, міддю через їх природні властивості:

 • якісна однорідність

 • кількісна подільність

 • зносостійкість

 • портативність.

 1. Суть грошей і їх функції.

Суть грошей полягає в тому, що це - специфічний товарний вигляд, з натуральною формою якого зростається суспільна функція загального еквівалента.

Виділяють три властивості грошей:

 • загальна безпосередня обмінюваність

 • кристалізація мінової вартості

 • матеріалізація загального робочого часу.

Т.ч. гроші не є технічним засобом обігу, а відображають глибокі суспільні відносини.

Суть грошей як економічній категорії проявляється через функції:

 • міра вартості

 • засіб обігу

 • засіб утворення скарбів, накопичень і заощаджень

 • засіб платежу

 • світові гроші.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]