Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
help.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.04.2019
Размер:
260.7 Кб
Скачать

1.Необхідність, зміст та ознаки фінансів.

Фінанси є однією з найбільш важливих і складних економічних категорій. Без них неможливе функціонування держави і діяльність юридичних та фізичних осіб, оскільки саме вони забезпечують вартісний рух створеного у суспільстві валового внутрішнього продукту (ВВП), відображаючи досить складні відносини, що виникають при цьому. Головним їхнім призначенням є забезпечення кожної фізичної особи, кожного суб’єкта підприємництва, кожної державної структури, а отже і суспільства загалом, достатніми для здійснення їх діяльності грошовими коштами.

Фінанси мають як видиму, зовнішню, форму прояву, так і внутрішній зміст. Видима сторона фінансів проявляється у грошових потоках, які рухаються між суб’єктами фінансових відносин. Ці потоки — їх характер і форми, спрямованість і обсяги — є предметом практичної фінансової діяльності. Прихована, змістова, сторона фінансів пов’язана з тим, що відображають ті чи інші грошові потоки, а саме — рух вартості створеного у суспільстві валового внутрішнього продукту, тобто обмінні й розподільні відносини. Від налагодженості цих відносин залежить ефективність економічної системи і розвиток суспільства. Обмінно-розподільні відносини характеризують внутрішню сутність фінансів і є предметом фінансової науки.

Фінанси — сукупність грошових відносин, пов’язаних з формуванням, мобілізацією і розміщенням фінансових ресурсів та з обміном, розподілом і перерозподілом вартості створеного на основі їх використання валового внутрішнього продукту, а за певних умов і національного багатства.

Ключовими елементами визначення сутності фінансів та засад їх функціонування, яке полягає у постійному русі і кругообігу коштів, є характеристика фінансових відносин і фінансової діяльності. Фінансові відносини, відображаючи рух вартості від одного суб’єкта до іншого, характеризують обмінні, розподільні і перерозподільні процеси і проявляються у грошових потоках. Фінансова діяльність будь-якого суб’єкта проявляється у формуванні доходів і здійсненні витрат.

Фінанси, як і будь-яке інше явище, мають певні ознаки, за якими їх ідентифікують. Більшість вітчизняних учених вважають, що суттєвою ознакою фінансів є їх розподільний і перерозподільний характер, а відносини обміну. Окремі фінансисти вважають, що характерною рисою фінансів є не просто розподільні чи обмінні відносини, а процес формування і використання фондів фінансових ресурсів чи грошових коштів. Головною ознакою, що визначає сутність і форму функціонування фінансів, є рух грошових потоків, у якому відображаються і фінансові відносини, і фінансова діяльність. Саме вони є тією універсальною властивістю, що поєднує всі аспекти функціонування фінансів. У них завжди чітко відображаються відносини двох суб’єктів з яскраво вираженим їх характером: обмін — оплата рахунків за товари і послуги; розподіл і перерозподіл — сплата податків, виплата дивідендів, отримання субсидій та ін. Вхідні потоки пов’язані або з формуванням фінансових ресурсів — надходження від розміщення акцій, отримання кредиту, бюджетні асигнування тощо, або з отриманням доходів — надходження оплати за товари, роботи, послуги. Вихідні потоки відображають або видатки чи витрати, або процес повернення фінансових ресурсів, що використовувались на поворотній основі, або розміщення тимчасово вільних ресурсів на фінансовому ринку.

Характерні ознаки фінансів:обмінно-розподільний характер;рух вартості від одного суб’єкта до іншого;грошова форма відносин;формування доходів і здійснення видатків;еквівалентний (за призначенням) характер обміну та розподілу і нееквівалентний перерозподілу.

Основними у фінансах є відносини розподілу і перерозподілу.

Роль фінансів: 1. регулювати економічні процеси розвитку виробництва, 2. розв‘язувати соціальні проблеми, 3. розв‘язувати проблеми окремих регіонів, 4. розвивати зовнішньоекономічні відносини.

Роль фін важлива, бо вони: 1. забезпечують розподіл ВВП і фін. потреб юр. та фіз.. осіб та держави 2. забезпечувють кругообіг фін. ресурсів, 3. здійснюють перерозподіл перв. та втор. доходів між галузями, регіонами, соц. верствами нас., окремими юр. та фіз.. особами. 4. впливають на інтереси суб’єктів розподільчих відносин і регулювати різні напрями соц.-ек. розвитку. 5. відіграють провідну роль у сис-мі ек. методів кер-ня ек-кою країни. 6. утворюють сис-му фін. показників, які відіграють роль індикаторів стану і розвитку ек. та соц. сфер сусп-ва. 7. забезпечують всеохоплюючий контроль між суб’єктами обмінно - розподільчих відносин за форм-ням та викор-ням фін ресурсів та доходів.

Головне призначення фін – забезпечити необхідні умови для здійснення процесу створення, розподілу й використання ВВП в держ. Це досягається шляхом створення і використання різноманітних фондів фін рес на всіх етапах діяльності держ., підприємців і кожного громадянина.

Фінанси – це сис-ма екон. відносин, які склалися в суп-ві між екон. суб’єктами з приводу створення, формування, викоритсання фондів гроших коштів на основі розподілу та перерозподілу ВВП. Завдання: створювати умови для функціонування ринкового механізму, виправляти недоліки цього механізму через систему розподілу ресурсів та перерозподілу доходів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]