Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Gidravlika_-_Direktorskaya_rabota.docx
Скачиваний:
19
Добавлен:
05.02.2016
Размер:
31.72 Кб
Скачать

Диктант №1

1. Що вивчає гідростатика?

2. Рідиною назвивається.

3. Густина.

4. Взаємозв’язок між густиною і питомою вагою.

5. Стисливість.

6. В’язкість.

7. Питома вага.

8. Пружність.

9. Питомий об’єм.

10. Текучість

Диктант №2

1. Масові сили.

2. Поверхневі сили.

3. Гідростатичний тиск в точці.

4. Властивості гідростатичного тиску.

5. Абсолютний тиск.

6. Надлишковий тиск.

7. Ідеальна рідина.

8. Внутрішні сили.

9. Реальна рідина.

10. Відмінність рідин і газів

Диктант №3

 1. Абсолютний спокій.

 2. Відносний спокій.

 3. Поверхня рівня.

 4. Властивості поверхні рівня.

 5. Основне рівняння гідростатики.

 6. Що визначає основне рівняння гідростатики?

 7. П’єзометричний напір.

 8. Гідростатичний напір.

 9. Взаємозв’язок між п’єзометричним і гідростатичним напорами.

 10. Вакуум. Вакууметрична висота.

Диктант №4

 1. Приведена висота.

 2. П’єзометрична висота

 3. Закон Архімеда.

 4. Закон Паскаля.

 5. Сила тиску на плоску стінку.

 6. Сила надлишкового тиску при умові, що тиск на вільну поверхню Ра.

 7. Сила надлишкового тиску на горизонтальну стінку.

 8. Сила надлишкового тиску на вертикальну стінку.

 9. Гідростатичний парадокс.

 10. Вільна поверхня рідини.

Диктант №5

 1. Гідродинаміка.

 2. Внутрішня задача гідродинаміки.

 3. Зовнішня задача гідродинаміки.

 4. Гідродинамічні характеристики.

 5. Усталений рух.

 6. Неусталений рух.

 7. Рівномірний рух.

 8. Нерівномірний рух.

 9. Траєкторія.

 10. Лінія течії.

Диктант №6

 1. Елементарна струминка.

 2. Властивості елементарної струминки.

 3. Потік рідини.

 4. Види потоку.

 5. Гідравлічні елементи потоку.

 6. Живий переріз.

 7. Змочений периметр.

 8. Гідравлічний радіус.

 9. Еквівалентний діаметр.

 10. Приклад неусталеного руху.

Диктант №7

 1. Витрата

 2. Види витрат.

 3. Взаємозв’язок між витратами.

 4. Рівняння нерозривності рідини.

 5. Рівняння Бернуллі.

 6. Геометричний зміст рівняння Бернуллі.

 7. Енергетичний зміст рівняння Бернуллі.

 8. Повний напір системи.

 9. Гідравлічні елементи потоку.

 10. Що показує рівняння Бернуллі?

Диктант № 8

 1. Чим обумовлені опори по довжині?

 2. Чим обумовлені місцеві опори?

 3. Визначення втрат напору по довжині.

 4. Визначення втрат напору на місцеві опори.

 5. Загальні втрати напору.

 6. Ламінарний рух.

 7. Турболентний рух.

 8. Критичне число Рейнольдса.

 9. Від чого залежить критичне число Рейнольдса?

 10. Критична швидкість.

Диктант №9

 1. Прості трубопроводи.

 2. Складні трубопроводи.

 3. Як поділяються складні трубопроводи?

 4. До коротких трубопроводів відносяться.

 5. До довгих трубопроводів відноситься.

 6. Класифікація трубопроводів в залежності від матеріалу

 7. Класифікація трубопроводів за призначенням.

 8. Класифікація трубопроводів в залежності від середовища

 9. Рівняння Бернуллі для реальної Рідини.

 10. На які умовні групи поділяються трубопроводи?

Диктант №10

 1. Від чого залежить питомий опір трубопровода?

 2. Квадратична область застосування трубопроводів.

 3. Перехідна область застосовування трубопроводів.

 4. Умова послідовного з’єднання.

 5. Умова паралельного з’єднання.

 6. Основна задача при розрахунку тупикового трубопроводу.

 7. Чому дорівнює загальна витрата трубопроводу з шляховою витратою?

 8. Шляхова витрата.

 9. Шляховий відбір.

 10. Витрата напору в трубопроводах з шляховою витратою.

Диктант №11

 1. Гідравлічний удар.

 2. За рахунок чого виникає гідравлічний удар?

 3. Чим пояснюється підвищення або пониження тиску при гідравлічному ударі?

 4. Швидкість розповсюдження ударної хвилі.

 5. Визначення підвищення тиску (Формула Жуковського)

 6. Прямий гідравлічний удар.

 7. Непрямий гідравлічний удар.

 8. Визначення підвищення тиску при непрямому ударі.

 9. Метод зниження підвищення тиску.

 10. Наслідок гідравлічного удару.

Диктант №12

 1. В яких системах застосовують безнапірні трубопроводи?

 2. Особливість руху рідини в безнапірному трубопроводі.

 3. Під дією якою сили відбувається рух в безнапірних трубопроводах?

 4. Яка задача ставиться при розрахунках безнапірних трубопроводах?

 5. Формула Шезі.

 6. Основна залежність, яку застосовують при гідравлічному розрахунку безнапірних трубопроводів.

 7. Від чого залежить коефіцієнт жорсткості?

 8. Від чтого залежить показник ступоню у

 9. Що являє собою коефіцієнт А ?

 10. Що являє собою коефіцієнт В ?

Диктант №13

1. Що вивчає гідростатика?

2. Масові сили.

3.Абсолютний спокій.

4. Приведена висота.

5. Гідродинаміка.

6. Елементарна струминка.

7. Витрата.

8. Чим обумовлені опори по довжині?

9. Прості трубопроводи.

10.Від чого залежить питомий опір трубопровода?

Диктант №14

 1. Рідиною назвивається.

 2. Поверхневі сили.

 3. Відносний спокій.

 4. П’єзометрична висота

 5. Внутрішня задача гідродинаміки.

 6. Властивості елементарної струминки.

 7. Види витрат.

 8. Чим обумовлені місцеві опори?

 9. Складні трубопроводи.

 10. Квадратична область застосування трубопроводів.

Диктант №15

 1. Густина.

 2. Гідростатичний тиск в точці.

 3. Поверхня рівня.

 4. Властивості поверхні рівня

 5. Закон Архімеда.

 6. Зовнішня задача гідродинаміки.

 7. Потік рідини.

 8. Гідравлічний удар.

 9. Формула Шезі.

 10. Метод зниження підвищення тиску.

Диктант №16

 1. Взаємозв’язок між густиною і питомою вагою.

 2. Властивості гідростатичного тиску

 3. Властивості поверхні рівня.

 4. Закон Паскаля.

 5. Гідродинамічні характеристики.

 6. Види потоку.

 7. Рівняння нерозривності рідини.

 8. Визначення втрат напору на місцеві опори.

 9. До коротких трубопроводів відносяться.

 10. Умова послідовного з’єднання.

Диктант №17

 1. Стисливість.

 2. Абсолютний тиск.

 3. Основне рівняння гідростатики.

 4. Сила тиску на плоску стінку.

 5. Усталений рух.

 6. Гідравлічні елементи потоку

 7. Рівняння Бернуллі.

 8. Загальні втрати напору.

 9. До довгих трубопроводів відноситься.

 10. Умова паралельного з’єднання.

Диктант №18

 1. В’язкість.

 2. Надлишковий тиск.

 3. Що визначає основне рівняння гідростатики?

 4. Сила надлишкового тиску при умові, що тиск на вільну поверхню Ра.

 5. Неусталений рух.

 6. Живий переріз.

 7. Геометричний зміст рівняння Бернуллі.

 8. Ламінарний рух.

 9. Класифікація трубопроводів в залежності від матеріалу

 10. Основна задача при розрахунку тупикового трубопроводу

Диктант №19

1. Питома вага.

2. Ідеальна рідина.

3. П’єзометричний напір.

4. Сила надлишкового тиску на горизонтальну стінку.

5. Неусталений рух.

6. Живий переріз.

7. Геометричний зміст рівняння Бернуллі

8. Ламінарний рух.

9. Класифікація трубопроводів в залежності від матеріалу

10. Прямий гідравлічний удар

Диктант №20

 1. Питома вага.

 2. Ідеальна рідина.

 3. П’єзометричний напір.

 4. Сила надлишкового тиску на горизонтальну стінку

 5. Рівномірний рух.

 6. Змочений периметр.

 7. Енергетичний зміст рівняння Бернуллі.

 8. Турболентний рух.

 9. Класифікація трубопроводів за призначенням

 10. Чому дорівнює загальна витрата трубопроводу з шляховою витратою?

Диктант №21

 1. Пружність

 2. Внутрішні сили.

 3. Гідростатичний напір.

 4. Сила надлишкового тиску на вертикальну стінку.

 5. Нерівномірний рух.

 6. Гідравлічний радіус.

 7. Повний напір системи.

 8. Критичне число Рейнольдса.

 9. Класифікація трубопроводів в залежності від середовища

 10. Шляхова витрата.

Диктант №22

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]