Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Gidravlika_-_Direktorskaya_rabota.docx
Скачиваний:
19
Добавлен:
05.02.2016
Размер:
31.72 Кб
Скачать
 1. Питомий об’єм.

 2. Реальна рідина.

 3. Взаємозв’язок між п’єзометричним і гідростатичним напорами.

 4. Гідростатичний парадокс.

 5. Траєкторія.

 6. Еквівалентний діаметр.

 7. Гідравлічні елементи потока.

 8. Від чого залежить критичне число Рейнольдса?

 9. Рівняння Бернуллі для реальної Рідини.

 10. Шляховий відбір.

Диктант №23

 1. Текучість

 2. Відмінність рідин і газів

 3. Вакуум. Вакууметрична висота.

 4. Вільна поверхня рідини.

 5. Лінія течії.

 6. Приклад неусталеного руху.

 7. Що показує рівняння Бернуллі?

 8. Критична швидкість.

 9. На які умовні групи поділяються трубопроводи?

 10. Витрата напору в трубопроводах з шляховою витратою.

Диктант №24

 1. Поверхневі сили.

 2. Що вивчає гідростатика?

 3. Поверхня рівня.

 4. Закон Паскаля.

 5. Усталений рух.

 6. Живий переріз.

 7. Енергетичний зміст рівняння Бернуллі.

 8. Критичне число Рейнольдса.

 9. Рівняння Бернуллі для реальної Рідини.

 10. Витрата напору в трубопроводах з шляховою витратою.

Диктант №25

 1. Рідиною назвивається.

 2. Густина.

 3. Поверхневі сили.

 4. Гідростатичний тиск в точці.

 5. Властивості гідростатичного тиску.

 6. Відносний спокій.

 7. Поверхня рівня.

 8. П’єзометрична висота

 9. Закон Архімеда.

 10. Формула Шезі.

Диктант №26

 1. Внутрішня задача гідродинаміки.

 2. Зовнішня задача гідродинаміки.

 3. Властивості елементарної струминки.

 4. Потік рідини

 5. Види витрат.

 6. Взаємозв’язок між витратами.

 7. Чим обумовлені місцеві опори?

 8. Визначення втрат напору по довжині.

 9. Складні трубопроводи.

 10. Як поділяються складні трубопроводи?

Диктант №27

 1. Квадратична область застосування трубопроводів.

 2. Перехідна область застосовування трубопроводів.

 3. За рахунок чого виникає гідравлічний удар?

 4. Чим пояснюється підвищення або пониження тиску при гідравлічному ударі?

 5. Особливість руху рідини в безнапірному трубопроводі.

 6. Під дією якою сили відбувається рух в безнапірних трубопроводах?

 7. Взаємозв’язок між густиною і питомою вагою.

 8. Стисливість.

 9. Властивості гідростатичного тиску.

 10. Абсолютний тиск.

Диктант №28

 1. Властивості поверхні рівня.

 2. Основне рівняння гідростатики.

 3. Закон Паскаля.

 4. Сила тиску на плоску стінку.

 5. Гідродинамічні характеристики.

 6. Усталений рух.

 7. Види потоку.

 8. Гідравлічні елементи потоку.

 9. Рівняння нерозривності рідини.

 10. Рівняння Бернуллі.

Диктант №29

 1. Питома вага.

 2. Пружність.

 3. Ідеальна рідина.

 4. Внутрішні сили.

 5. П’єзометричний напір.

 6. Гідростатичний напір.

 7. Сила надлишкового тиску на горизонтальну стінку.

 8. Сила надлишкового тиску на вертикальну стінку.

 9. Рівномірний рух.

 10. Траєкторія.

Диктант №30

 1. Основна задача при розрахунку тупикового трубопроводу.

 2. За рахунок чого виникає гідравлічний удар?

 3. Визначення підвищення тиску (Формула Жуковського)

 4. Наслідок гідравлічного удару.

 5. Під дією якою сили відбувається рух в безнапірних трубопроводах?

 6. Основна залежність, яку застосовують при гідравлічному розрахунку безнапірних трубопроводів.

 7. Текучість

 8. Питома вага.

 9. Абсолютний тиск.

 10. Відмінність рідин і газів

Диктант №31

 1. Гідростатичний напір.

 2. Закон Паскаля.

 3. Сила тиску на плоску стінку.

 4. Вільна поверхня рідини.

 5. Рівномірний рух.

 6. Гідродинаміка.

 7. Внутрішня задача гідродинаміки.

 8. Визначення втрат напору на місцеві опори.

 9. Класифікація трубопроводів в залежності від середовища

 10. Витрата напору в трубопроводах з шляховою витратою.

Диктант №32

 1. Потік рідини.

 2. Гідравлічні елементи потоку.

 3. Гідравлічний радіус.

 4. Рівняння нерозривності рідини

 5. Загальні втрати напору.

 6. Турболентний рух.

 7. Класифікація трубопроводів в залежності від середовища

 8. До довгих трубопроводів відноситься.

 9. Від чого залежить питомий опір трубопровода?

 10. Гідравлічний удар.

Диктант №33

 1. Траєкторія.

 2. Закон Архімеда.

 3. Сила тиску на плоску стінку.

 4. Змочений периметр.

 5. Рівняння Бернуллі.

 6. Гідравлічні елементи потоку.

 7. Критична швидкість.

 8. Чим обумовлені опори по довжині?

 9. Класифікація трубопроводів в залежності від матеріалу

 10. Рівняння Бернуллі для реальної Рідини.

Диктант №34

 1. Що вивчає гідростатика?

 2. Пружність.

 3. В’язкість.

 4. Гідростатичний тиск в точці.

 5. Гідродинаміка.

 6. Лінія течії.

 7. Геометричний зміст рівняння Бернуллі.

 8. Що показує рівняння Бернуллі?

 9. Турболентний рух.

 10. Чим обумовлені місцеві опори?

Диктант №35

 1. Витрата

 2. Види витрат.

 3. Потік рідини.

 4. Критична швидкість

 5. На які умовні групи поділяються трубопроводи?

 6. Умова послідовного з’єднання.

 7. Шляховий відбір.

 8. Прямий гідравлічний удар.

 9. Непрямий гідравлічний удар.

 10. Формула Шезі.

Диктант №36

 1. Елементарна струминка.

 2. Властивості елементарної струминки.

 3. Усталений рух.

 4. Траєкторія.

 5. Лінія течії.

 6. Закон Архімеда.

 7. Основне рівняння гідростатики.

 8. Гідростатичний напір.

 9. Надлишковий тиск.

 10. Ідеальна рідина.

Диктант №37

 1. Що вивчає гідростатика?

 2. Стисливість.

 3. Текучість

 4. Властивості поверхні рівня.

 5. Внутрішні сили.

 6. Закон Паскаля.

 7. Сила надлишкового тиску при умові, що тиск на вільну поверхню Ра.

 8. Гідродинамічні характеристики.

 9. Еквівалентний діаметр.

 10. Вільна поверхня рідини.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]