Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
INDIVIDUAL_N_E_OS.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
258.56 Кб
Скачать

15

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Системне програмування та операційні системи

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

Інформаційні управляючі системи та технології “

Загальні положення

Індивідуальне завдання з дисципліни “Системне програмування та операційні системи” сприяє:

 • закріпленню та поглибленню студентами теоретичних знань по дисципліні;

 • дозволяє студентам набути практичних навичок по складанню програм мовою Assembler; розробці, тестуванню та налагодженню програм.

Виконання індивідуального завдання у четвертому навчальному семестрі дозволить студентам краще підготуватись до успішного виконання у п’ятому семестрі курсової роботи.

Порядок виконання індивідуального завдання

Варіант індивідуального завдання обирається студентом зі списку варіантів, що наведений нижче у методичних вказівках. Номер варіанта індивідуального завдання відповідає номеру студента у списку академічної групи.

Під час виконання індивідуального завдання студент повинен:

 • розібрати теоретичний матеріал по темі роботи, ознайомитись з додатковою науково – технічною літературою, що наведена у методичних вказівках, або іншими джерелами, що пов’язані з темою роботи;

 • скласти алгоритм розв’язання задачі.

 • скласти програму мовою Assembler.

 • підготувати вихідні данні та розробити тестовий приклад для перевірки роботи програми;

 • захистити роботу.

Індивідуальне завдання вважається закінченим, якщо отриманий результат по всіх тестових прикладах роботи програми, оформлений звіт згідно з вимогами, що наведені нижче. Під час здачі індивідуального завдання студент вільно орієнтується в теоретичному матеріалі, правильно відповідає на запропоновані запитання.

Оформлення звіту з індивідуального завдання

Звіт з індивідуального завдання містить :

 1. Опис призначення співпроцесора.

 2. Постановку задачі, обмеження на характер та розмірність інформації, що обробляється, опис вихідних даних, та результатів роботи.

 3. Опис типів даних, що обробляються співпроцесором та були використані при написанні програми, їх формати. Переклад значення вихідних змінних з десяткової системи числення до двійкової у вигляді табл.1.

Таблиця 1

Десяткове значення

Знак

Експонента

Мантиса

Тип

-247.375

1

0111

11101110110…

Коротке дійсне

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

 1. Опис порядку використання та вмісту регістрів даних при виконанні арифметичних операцій та операцій пересилки даних.

 2. Опис вмісту регістру станів під час виконання операцій порівняння.

Опис наводиться у виді схематичного зображення регістрів та їх вмісту.

 1. Опис основних команд співпроцесора: команди пересилання даних, арифметичні команди, команди порівняння та управління співпроцесором, які були використані при написанні програми.

 2. Приклад розв’язання задачі за алгоритмом, що був запропонований, з докладним аналізом кожного етапу.

 3. Схему алгоритму розв’язання задачі з коментарями до неї. У звіті наводиться укрупнена схема алгоритму для всієї програми та детальна схема для кожної підпрограми. Для поліпшення розуміння схеми алгоритму необхідно привести опис основних змінних програми;

 4. Опис та обгрунтування тестових прикладів виконання програми.

 5. Роздрук тексту програми та результатів роботи програми.

Звіт оформлюється на аркушах формату А4, всі аркуші нумеруються та скріплюються. Приклад оформлення титульного листа наведений у дод. 1.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]