Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpora_polit.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
438.27 Кб
Скачать

35.Розкрийте сутність і типи партійних систем

Партійна система - це спільність взаємозалежних політичних партій, що прагнуть до встановлення, утримання і здійснення влади. Партійні системи об'єднують ті політичні партії, що справді виробили і дотримуються загальних принципів боротьби і взаємовідносин, дозволених законодавчими актами. Характер партійних систем визначає і вид політичного режиму, механізм і ефективність демократії. Різновиди партійних систем можуть виділятися на базі різноманітних ознак та критеріїв. Різноманітність визначення партійних систем, їх ролі і місця в політичному житті суспільства дає можливість виділити типи партійних систем в суспільстві: одно, двох і багатопартійні. Багатопар-тійна система - це така система, де реальну боротьбу за владу веде декілька політичних партій. Історичний досвід XX ст. дозволяє виділити чотири типи партійних систем: ліберально-демократичні, що існують в більшості розвинених капіталістичних країн; фашистські, які мали місце в ряді європейських, латиноамериканських країн; авторитарні, що виникли в Радянському Союзі, Кореї, Румунії та ін., і партійні системи, що склалися в країнах народної демократії Європи.

36. Наведіть типології сучасних політичних партій

Існує декілька класифікацій політичних партій за різними ознаками:

1.         За класовою визначеністю: буржуазні, селянські, робітничі (у т.ч. комуністичні), соціалістичні та соціал-демократичні.

2.         За ставленням до суспільного прогресу: радикальні (у т.ч. революційні), реформістські, консервативні, реакційні, контрреволюційні.

3.         За ставленням до влади: правлячі, опозиційні, нейтральні або центристські (умовно, позаяк абсолютно нейтральних до влади партій не існує).

4.         За формами і методами правління та характером політичної поведінки: ліберальні, демократичні, диктаторські, тоталітарні.

5.         За принципами організації та членства: кадрові та масові.

6.         За місцем у системі влади: легальні, напівлегальні, нелегальні.

7.         За ідеологічним спрямуванням: комуністичні, соціалістичні, фашистські, неофашистські, ліберально-демократичні, націоналістичні, анархістські та ін.

8.         За віросповіданням: християнські, мусульманські.

Деякі політологи виділяють партії: прагматичні (виборчі), парламентські, харизматично-вождистські та ін.

Політичні партії в Україні можна класифікувати за такими критеріями:

  • ставлення до державного суверенітету;

  • соціально-економічні пріоритети;

  • ідейно-політичні засади тощо.

За ідейно-політичним спрямуванням виокремлюють:

  • національно-радикальні,

  • національно-демократичні,

  • загальнодемократичні,

  • соціалістичного спрямування,

  • аціональних меншин.

37. Розкрийте поняття, структуру, функції й типи політичної культури

Політична культура — типова, інтегральна характеристика індивідуального чи колективного соціального суб'єкта та соціальних інститутів, суспільства в цілому, що фіксує рівень розвитку ix полі­тичної свідомості, політичної діяльності та поведінки.

Структура політ.культури. Елементи: 1. Політичний досвід; 2. Ідеологічний компонент (політичні знання, політичні цінності, політичні переконання); 3. Політична свідомість; 4. Емоційно-психологічний компонент – орієнтації і установки громадян на: Політичні інститути, нормативну систему, політичні події, окремі політичні ролі, інші політичні об’єкти; 5. Політична поведінка.

Політична культура виконує певні соціальні функції:

1.      Виховна функція.

2.      Регулююча функція.

3.      Захисна функція.

4.      Прогностична функція.

5.      Комунікативна функція.

Класифікація політичної культури за типами дуже різноманітна. Охарактеризуємо типологію американ­ських політологів Г. Алмонда і С. Верби.

Патріархальний тип. Він притаманний суспільству з несформованою політичною системою, де відсутні спеціа­лізовані політичні ролі та інтерес громадян до політики, а їх політичні орієнтації невіддільні від релігійних і со­ціальних (існує переважно у відсталих племен).

Підданський тип. Йому властиве здебільшого пасивне ставлення до політичної системи: особа в дусі підданської культури шанує авторитет уряду, пасивна в політичному житті (найпоширеніший цей тип у феодальному суспіль­стві).

Активістський тип. Він вирізняється чіткою орієнта­цією індивідів на активну роль у політичній системі, не­залежно від позитивного чи негативного ставлення до її елементів або системи загалом.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]