Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
право полоски.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
210.43 Кб
Скачать

44.Поняття довіреності, форми та строк дії довіреності.

Дові́реність — пис уповноваження, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

Види:Разова д, Генеральна д,Спеціальна д

Форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин.Д особи, яка перебуває у місці позбавлення волі, може бути посвідчена начальником місця позбавлення волі.Д має бути складена у пис форміСтрок довіреності. Строк дії д не може перевищувати трьох років. Якщо строк у довіреності не зазначений, вона зберігає силу протягом одного року з дня її вчинення. Строк довіреності встановл-ся у довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії.Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є нікчемною.

45. Поняття зобов'язань, структура та види.Зобов'язання – правовідношення, згіно з яким сторона-боржник повинна вчинити на користь сторони-кредитора певну дію або утриматися від деякої дії, а кредитор має П вимагати від боржника виконання його обов'язку. Виконання зобов'язань можливе в таких формах: - у повному обсязі, - частинами, - покладання виконання зобов'язань на третю особу.З повинні вик якісно і в установлений строк. Одностороння відмова від виконання з та одностороння зміна умов договору не допускається, крім випадків, передбачених закономКоли в з беруть участь кілька кредиторів або кілька боржників, то кожний з кредиторів має П вимагати виконання, а кожний з боржників повинен виконати з в рівній частці з іншими, якщо інше не випливає з закону чи договору.

46.порядок укладання та припинення договорів. Дві стадії у процесі укладання договору:пропозиція однієї сторони іншій вступити в договірні відносини-оферта; та одержання і прийняття пропозиції іншою стороною-акцепт. Для письмового визнання договору страхування необхідна не тільки письмова заява страхувальника,а й письмова згода страхової організації на укладання такого договору,підтвердженням якої є страхове свідоцтво.

47.Загальні умови виконання цив зобов’язань ст526.

1)має бути виконане відповідно до умов договору, на основі якого воно виникло 2)суб’єктами є кредитор і боржник3)вик з має підтвердж-ся певними доказами4)з повинно бути виконане в строк, визначений сторонами.

48. Способи забезпечення виконання зобов'язань

може забезпечуватися такими способами:

згідно з законом чи договором: неустойкою (штрафом, пенею), заставою і поручництвом; за зобов'язаннями між громадянами або з їхньою участю-завдатком; за зобов'язаннями між держ організаціями за гарантією. Неустойкою(штрафом, пенею) визнається визначена законом або договором грош сума, яку боржник повинен сплатити кредиторові в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання.Застава кредитор має право в разі невиконання боржником забезпеченого заставою з одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами. Порука-поручник зобов'язується перед кредитором іншої особи відповідати за виконання нею свого зобов'язання в повному обсязі або в частині.

Завдатком визнається грош сума, що видається однією з договірних сторін в рахунок належних з неї за договором платежів іншій стороні на підтвердження укладення договору і забезпечення його виконання.Гарантія- зобов’язується відповідати перед кредитором підлеглої орг по взятих на себе обов’язків.

49. Способи припинення зобов'язань за цивільним законодавством.

Під припин з слід розуміти припинення існування прав та обов'язків його учасників, які становлять зміст з.Для прип-ня з необхідна наявність певної підстави — юр-го факту, з настанням якого закон або договір пов'язують п з. Зобов’язання припиняються за умов: Зарахування зустрічної однорідної вимоги. Для зарахування досить заяви однієї сторони.

Якщо боржник і кредитор – одна особа.

За угодою сторін, зокрема за угодою про заміну одного зобовязання іншим між тими самими особами. зміна плану. неможливістю виконання. зі смертю боржника зі смертю кредитора, з ліквідацією юр особи .

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.