Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
право полоски.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
210.43 Кб
Скачать

1. Поняття та ознаки держави

Держава – це особлива політич організація публіч влади, яка виражає інтереси окремої соц. групи, має свою територію, суверенітет, видає закони, стягує податки з метою нормального функціонування суспільства і виступає як суб’єктміжнароднихвідносин.Ознаки:1)суверенітет2)територіальне розселення насел. країни; 3)наявність особливого апарату управління і примусу; 4)виключне П на прийняття законів та ін. нормативних актів; 5)визначати грошову систему, встановлювати і стягувати податки, робити позики і давати кредити; 6)здатність виражати і захищати інтереси певної частини насел.; 7)мати офіційні символи – прапор, герб, гімн.

2,3. Форми держ. Правління, устрою та пол. Режиму

1) форма держ. правління – монархія-верховна влада здійснюється одноособово і переходить у спадщину(абсолютна(належить одній особі), обмеж., конституц., парламент., дуалістична) і республіка -  верховні органи держа влади обираються на певний строк,існує поділ влади на законодавчу, виконавчу, судову.(президентська, парламентська, змішана - президентсько-парламентська або пар.-пр.);

2) форма держ. устрою - порядок територіального поділу держ: унітарна – проста Д (територ, одиниці не володіють озна-ками суверенітету, єдина конст, законодавство,громадянство), складна Д: федерація (держ, до яких входять декілька утворень на основі договору, або автономії), конфедерація (союз держав, для досягнення спільних цілей, вихід вільний), імперія (заснована на об'єднанні завойованих держав);

3) форма політич режиму - сукупність методів здійснення держ. влади: демократич.(ліберальний,консерватив., радикал.) і антидем. (тоталітарний чи авторитарний, диктатура, фашизм, деспотія,расизм).

4. Теорії походження держави.

Теологічна (Фома Аквінський) - ґрунт-ся на ідеї божественного створення Д з метою реалізації загального блага.

Патріахальна (Аристотель). –держава походить внаслідок її розростання(сім’ї)

Договірна з людських угод. Мета цих договорів – захист життя, власності, свободи. Насильства (Дюрінг).-як результат війнСоціально-економічна (класова) –шляхом історич розвитку сус-во поділилось на класи: з’явились бідні та багаті, як наслідокМорган,Маркс,Енгельс.Психологічна (Петражицький).Органічна –аналогія між державою та біологічним організмом.Космічна і технократична.

5. Поняття, ознаки права

Право– система загальнообов’язкових правил фізич. поведінки, встановлених (санкціонов.) Д, які виражають волю певної частини насел. соц. неоднорідного с-ва, спрямовані на регулювання суспіл. відносин відповідно до цієї волі; забезпеч-ся у випадку порушення держ. примусом.

Ознаки права:

1) нормативність;

2) системність;

3) загальнообов’язковість;

4) формальна визначеність П;

5) вольовий характер П;

6) встанов-ся, забезпеч-ся та гарант-ся Д.

6.П як особливий вид соціал норм.

Право — це специфічна форма регулювання, поведінки лю­дей, сукупність правил поведінки (норм), встановлених або санкціонованих держ владою, що виражають інтереси, потреби та надії переважної більшості громадян, що ство­рили Д з метою захисту їх прав, свобод і власнос­ті, стабілізації суспіл відносин, встановлення цивілізо­ваного правового порядку в країні, зміцнення і розвитку Д. Правові та ін соціал норми залежать від об'єктивних умов розвитку сусп.-ва., з'явл-ся в результаті еволюції розвитку суспіл-ва,Реаліз-ся у поведінці суб'єктів за їх бажанням.,Певним чином встановл-ся та закріпл-ся,Є засобом регулювання та охорони певних суспіл відносин.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.