Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
право полоски.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
210.43 Кб
Скачать

67.Поняття труд спорів, види та порядок їх вирішення.

Труд спори - це неврегульовані внаслідок безпосередніх переговорів розбіжності між працівником і роботодавцем з приводу застосування норм труд законодавства, а також встановлення нових або зміни існуючих умов праці.поділ-ся на спори про застосування норм труд законодавства, а також спори про встановлення нових або зміну існуючих умов праці.Порядок вирішення Труд спори розглядають: комісії по труд спорам; районними народ судами. Працівник може звернутися до комісії по труд спорах у 3-місячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого П. Комісія по труд спорах зобов'язана розглянути труд спір у 10-денний строк з дня подання заяви. У районних (міських) народних судах розгляд-ся труд спори за заявами: - працівника чи власника, - прокурора, У районних (міських) судах розгляд-ся труд спори за заявами: - працівників підприємств- працівників для поновлення на роботі; - керівника підприємства, про відшкодування працівником матеріал шкоди, заподіяної організації; Колективні спори – це спори між найманими працівниками, труд колективом і власником із питань:

- установлення нових або змін чинних соц-економічних умов праці; виконання колектив договору; укладення або зміни колектив договору; невиконання вимог законодавства про працю.

68.Поняття, підстави адмін. Відпов.

Адмін в – це міра адмін покарання правопорушника шляхом позбавлення його певних благ, які йому належали (матеріал, духовні).

Тривалий час у правовій науці підставою адмін в вважалася протиправна винна дія або бездіял, що порушує встановлене адміністративно-правовою нормою правило, але за своїм характером і наслідками не тягне за собою кримінал покарання.

69.Види адмін. Стягнень та їх зміст.

Адмін стягнення – захід відповідальності, що застос-ся з метою виховання особи, яка скоїла адмін проступок, а також попередження скоєння нових правопорушень як самим правопорушником, так і ін особами.

Види адмін стягнень: попередження –винос-ся у пис формі. штраф – грошове стягнення, Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вилучення або безпосереднім об’єктом адм. Правопорушення. Конфіскація предмета; грошей, одержаних внаслідок вчинення адм. правопор. Позбавлення спец. права - до 3 років Виправні роботи - до 2 міс. за місцем постійної роботи особи і з відрахуванням до 20% її заробітку в доход Д.Адм. арешт - до 15 діб і лише у виняткових випадках.

70. Органи, що розглядають справи про адміністративні правопорушення:

- адмін комісії при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських радвиконавчі комітети сільських, селищних, міських рад

- районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди - органи внутрішніх справ, органи держ інспекцій та ін органи уповноважені законодавством на розгляд справ.

71.Поняття, структура та джерела кримінал п у.

Криміна́л П —галузь П, яка являє собою систему юр норм, прийнятих законодавчим органом (Верховна Рада), що встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинами і які покарання підлягають застосуванню до осіб, що їх вчинили. Ознаки: система юр норм встановлених у сусп., норми встановлюються лише вищими органами законод влади і закріплюються у відповідних з-нах,має свій предмет і метод правового регулювання. Структура: 1)з-ни про крим відповідальність систематизовані і поділяються в КК на загальну і особливу частину, абсолютна більшість норм особливої частини встановлює кримінальну відповідальність за окремі види злочинів, за вчинений злочин у з-ні залежно від його сусп. Небезпечності встановлено санкцію.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.