Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
право полоски.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
210.43 Кб
Скачать

12.Поняття галузі п та правового інституту.

Галузь П — це система прав норм, які властивими їм методами врегульовують відносини у певній сфері суспіл-го життяІнститут П — це сукупність відокремлених, взаємопов'язаних прав норм, що утворюють частину галузі П та регулюють певну сторону однорідних суспіл-их відносин.

Тобто, норми П створюють галузь П не безпосередньо, а через інститути. Відповідно інститут П відрізн-ся від галузі П передусім за обсягом правового регулювання, він регулює не всю сукупність якісно однорідних суспіл-х відносин, а лише їх окремі сторони 13.Система П та система законодавства, їх співвідношення.

Система П - це комплекс взаємопов'язаних і взаємодіючих чинних юр-х норм певної Д, що характериз-ся єдністю, узгодженістю, а також поділом на галузі та інститути.

Ознаки системи П:відображає внутр. Будову,змістом є сукупність норм права,має об’єктивний х-р, первинним елементом є норма права, не мають назв статей,глав,розділів

Система законодавства - це система всіх виданих парламентом або уповноваженими суб'єктами, у тому числі і народом на референдумі — законів.Ознаки:зовнішня будова права,змістом є сукупність нор-пр актів,суб’єктивний х-р,первинним ел.є н-пр акт, завжди мають назви розділів,глав,статей.

14.Поняття і форми реалізації п.

Реалізація норм П — це втілення розпоряджень правових норм у правомірній поведінці суб'єктів П, у іх практич діял, її можна розглядати як процес і як кінцевий результат.Форми активна-реалізаціґ загальних прав норм, якими корист-ся суб'єкти П щодо всіх інших суб'єктів пасивна —реалізація норм, що містять заборони, через утримання суб'єкта від дій, за які встановлю-ся юр відповідальність. Реалізація конкретних правових норм у конкретних правовідносинах— це втілення в реальні відносини конкретних норм права.

— індивідуальна;

— колективна.

15.Застосування п як особлива форма його реалізації.

Застосування П — це правова форма діял уповноважених на те органів Д і посадових осіб по реалізації приписів норм матеріал-го П відносно конкретних життєвих випадків шляхом винесення індивідуально-конкретних рішень.

16.Характеристика стадій процесу застосування п.

Стадії процесу застосування юр норм

1.це встановлення та аналіз фактичних обставин справи

2.вибір норми права та її аналіз

3.це прийняття рішення по справі;

4.застосування норм П

17.Тлумачення прав норм: поняття, види та способи.

Тлумачення правових норм — діял щодо роз’яснення змісту норми з метою правил-го її застосування і реалізації.

види нормативного тлумачення:

аутентичне (здійснене тим самим органом що встановив дану норму);

легальне, або делеговане (тлумач органу, який не приймав дану норму,).

Способи тлумачення

Граматичний – уяснення змісту норми шляхом аналізу її словесного формулювання. Систематичний, що являє собою пояснення змісту норми шляхом встановлення її зв’язку з ін нормами в системі П.

Логічний – надає можливість визначити зміст норми як логічно завершеного явища за допомогою таких прийомів як абстрагування, аналогія.

Історичний – визначає зміст норми через характеристику конкретних історич умов її прийняття.

Спеціально-юридичний – надає можливість визначити зміст спеціальних юридич термінів та правової техніки.

Функціональний – визначає зміст припису через аналіз факторів та умов, в яких функціонує норма, а також факторів, що впливають на її зміст.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.