Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпори маркетинг.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
415.74 Кб
Скачать

68. Процес проведення маркетингових досліджень.

Основне призначення маркетингових досліджень – забезпечення маркетингового менеджера всією інформацією, необхідною йому для виконання своїх функціональних обов’язків у процесі управління маркетингом, а саме: аналізу, розробки маркетингових стратегій, планування, контролю й регулювання маркетингової діяльності.Необхідність маркетингового дослідження зумовлена потребою зниження ризику прийняття неправильного рішення за рахунок кращого знання й розуміння стану та динаміки факторів навколишнього середовища.Роль маркетингових досліджень полягає в оцінці потреб, запитів і попиту споживачів, яка допомагає створенню програми їх задоволення, ідентифікації та визначення як проблем, так і можливостей фірми здійснити та оцінити свою маркетингову діяльність.Мета маркетингових досліджень – виявлення можливостей фірми посісти конкурентні позиції на ринку, знизити ризик і ступінь невизначеності, збільшити ймовірність успіху маркетингової діяльності.

Етапи процесу м-го д-ня:1)визначення проблеми і цілей д-ня;2)розробка плану д-ня;3)збирання інф-ї,тобто реалізація плану;4)обробка та аналіз даних;5)підготовка звіту і розробка рекомендацій.

Визначення проблеми і цілей д-ня:а)визначення проблеми;б)виз-ня потреби у проведенні м-го д-ня;в)виз-ня цілей;г)формул-ня робочої гіпотези.

Б)існує 4 ситуації,за яких м-ві д-ня не проводяться:1)потрібна інф-я уже є в розпорядженні того,хто приймає рішення;2)коли існує дефіцит часу для проведення д-ня;3)відсутні необхідні ресурси;4)коли витрати на м-ві д-ня перевищують цінність очікуваних результатів.

В)Цілі м-го д-ня-це інф-я,яка потрібна для вирішення проблеми.існують 3 типи мар-х д-нь:1)пошукове;2)описове;3)причинне.Метою пош-го д-ня є збирання попередньої інф-ї,яка допоможе сформулювати проблему та орієнтовно визначити можливі шляхи її вирішення.Описове дає хар-ку мар-м змінним.Метою причинного д-ня є перевірка гіпотез про причинно-наслідкові зв’язки.

Г)гіпотеза дає змогу визначити с-му показників,які ають бути отримані в рез-ті м-го д-ня.

Розробка плану д-ня передбачає відповіді на такі питання:1)хто або що є об’єктом д-ня?;2)якого типу дані мають бути отримані?3)які методи мають бути використані?4)хто проводитиме д-ня?5)де і коли проводит-ся це д-ня?

Залежно від способу збирання інф-ї розрізняють первинні(отримують під час польових д-нь) і вторинні дані(отримують в рез.кабінетних досліджень)

Вторинна інф-я-це інф-я, яка існує в опублікованому вигляді і збиралась для ін.цілей ніж та,яку має на меті отримати фірма в конкретних ринкових умовах.Кабінетні д-ня-це аналіз даних на основі наявної інф-ї.Джерела цієї інф-ї можуть бути внутр.і зовн.

Переваги вторинної інф-ї :1)коштує дешевше і потребує менше часу;2)іноді це ті дані,які самостійно отримати неможливо.Недоліки втор.інф-ї:1)нерелевантність(невідповідність цілям д-ня);2)інф-я швидко втрачає свою актуальність;3)не завжди відома об’єктивність інф-ї.

Основні методологічні принципи, що забезпечують ефективність маркетингових досліджень:Об’єктивність (необхідність збирання інформації, яка адекватно відбиває реальну ринкову ситуацію за допомогою чіткої систематизації процесу маркетингових досліджень і запобігання можливих помилок);Систематичність (проведення маркетингових досліджень відповідно до розроблених планів та необхідних етапів);Комплексність (здійснення комплексу взаємопов’язаних дій, одні з яких забезпечують ефективність наступних);Безперервність (маркетингові дослідження постійно проводяться внаслідок динамічної зміни факторів маркетингового середовища);Оперативність (можливість швидко та своєчасно відреагувати та відкоригувати процес маркетингових досліджень або їх напрямок).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.