Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
LAB_RAB_2006_END.DOC
Скачиваний:
16
Добавлен:
10.12.2018
Размер:
1.25 Mб
Скачать

Лабораторна робота №1 дослідження витоку мовної інформації в лініях зв’язку

Мета: вивчення принципів будови та роботи імпульсних вимірювачів неоднорідностей ліній зв’язку. Дослідження різного роду неоднорідностей кабелів зв’язку.

1. Теоретичні відомості

Актуальність захисту телефонних переговорів поставила задачу розпізнавання і пошуку пристроїв знімання інформації для їх подальшої нейтралізації. В даний час ринок виробів спеціальної техніки представлений широким вибором приладів, що дозволяють з тим або іншим ступенем достовірності знаходити наявність прослуховуючих пристроїв, встановлених на телефонній лінії.

За принципом дії прилади виявлення підслуховуючих пристроїв можна умовно розділити на наступні групи:

   • Пристрої контролю напруги лінії.

   • Пристрої контролю сигналів на телефонній лінії.

   • Пристрої аналізу неоднорідності телефонної лінії.

   • Пристрої аналізу несиметрії лінії.

   • Пристрої аналізу нелінійності параметрів лінії.

Пристрої контролю напруги лінії утворюють найчисленнішу групу приладів виявлення, представлених на ринку спецтехніки. Прилади даної групи реєструють зміну напруги лінії за допомогою компараторів або вольтметрів. При цьому, якщо напруга на лінії змінюється на достатню величину, то робиться висновок про гальванічне підключення до лінії. Основним недоліком всіх приладів даної групи є те, що вони повинні бути встановлені на “чисту” лінію, тобто виявляються тільки нові гальванічні підключення до лінії. Наприклад, всі прилади даної групи успішно виявляють “піднімання” трубки паралельного телефону у момент проведення переговорів по лінії або підключення до лінії “нових” телефонних закладок з живленням від лінії (послідовних з опором більше 0,5 кОм, паралельних з опором менше 10 кОм). При вимірюванні напруги лінії за допомогою вольтметрів або компараторів слід враховувати “природні” коливання напруги лінії в межах до 1В, залежність параметрів лінії від температури, вологості, стану устаткування АТС, опору перехідних колодок і інших чинників. Часто аналізатори напруги лінії вбудовують як складові частини в складніші прилади захисту переговорів по телефонній лінії (наприклад, в генератори перешкод). До таких приладів можна віднести: TRTD-061, TSU-3000, SI-2002 і т.д. У будь-якому випадку чутливість приладів контролю напруги лінії невисока і обмежена нестабільністю параметрів телефонної лінії. Заміна телефонного апарату вимагає перенастроювання приладу, а при першому підключенні необхідна перевірка лінії на “чистоту” іншими технічними засобами.

Принцип дії пристроїв контролю сигналів на телефонній лінії будується на частотному аналізі сигналів, що є в дротяних лініях (електромережа, телефонна ліні, кабельні лінії сигналізації і т.д.). Як правило, прилади цієї групи працюють в діапазоні частот 40 Гц ...10 МГц, мають високу чутливість (на рівні 20 мкВ), розрізняють модуляцію прийнятого сигналу, що приймається, мають можливість контролю прийнятої інформації. За допомогою даних приладів можна легко встановити факт передачі інформації по лінії зв’язку, “ВЧ-нав’язування” і ін. До таких приладів можна віднести TRTD-061, TSU-3000, SI-2002 і ін. Основним недоліком приладів даної групи відносно телефонної лінії є виявлення вузького класу прослуховування пристроїв . Контроль сигналів на телефонній лінії часто виконують складніші багатофункціональні прилади (наприклад OSCOR-5000, CPM-700 і ін.).

Пристрої аналізу несиметрії лінії. Принцип дії приладу базується на визначенні різниці опорів дротів лінії по змінному струму і визначенні витоку по постійному струму між дротами лінії. Вимірювання проводяться відносно нульового дроту електромережі. Прилад не вимагає “чистої” лінії при роботі. Чутливість його досить висока для виявлення практично будь-яких закладок контактно підключених до лінії. Прилад знаходить послідовно включені прослуховуючі пристрої з внутрішнім опором більше 100 Ом, паралельні із струмом споживання більше 0,5 мА. Прилад має і ряд недоліків. При початковій несиметрії лінії (наприклад, за рахунок тривалої і розгалуженої проводки всередині будівлі, наявності скруток, відведень, контактних з’єднань і т.п.) прилади даної групи помилково указують на наявність послідовно підключеного прослуховуючого пристрою. Зміна параметрів лінії через зміну кліматичних умов, неідеальність телефонної лінії, витоки за рахунок застарілого устаткування АТС і т.д. приводять до помилкового “визначення” паралельно підключеного прослуховуючого пристрою. І, нарешті, використання як “третій” дріт нульової шини електромережі при несправності в приладі може привести до виходу з ладу устаткування АТС, телефонної лінії.

В останні декілька років з’явилися пристрої аналізу нелінійності параметрів лінії, принцип дії яких базується на аналізі нелінійності імпедансу телефонної лінії. У свою чергу в цій групі приладів існують дві підгрупи. Це прилади, що визначають нелінійність двохдротяної знеструмленої лінії і прилади, що працюють на реальній телефонній лінії . Прилади, що визначають нелінійність двохдротяної знеструмленої лінії володіють високою чутливістю і дозволяють визначати практично будь-які нелінійні пристрої знімання інформації, підключені до лінії. Істотним недоліком таких приладів відносно телефонної лінії є невелика дальність виявлення, обмежена фізичною доступністю до дротів лінії і необхідністю відключення телефонної лінії від АТС на час перевірки. Ці особливості експлуатації не дозволяють проводити оперативний контроль телефонної лінії і обмежують дальність перевірки. Прилади найбільш придатні для періодичних перевірок знеструмлених відрізків ліній (телефонних, електромережа, сигналізація) усередині будівлі. Прилади, що працюють на реальній телефонній лінії, володіють меншою чутливістю в порівнянні з приладами попередньої підгрупи. Відбувається це через те, що перешкоди, спеціальні сигнали АТС, наведення промислової частоти, присутні на лінії, реально не дозволяють одержати таку ж чутливість. Проте їх чутливість цілком достатня для виявлення практично всіх відомих прослуховуючих пристроїв з живленням від телефонної лінії, що мають нелінійний характер імпедансу. З другого боку, можливість роботи на реальній телефонній лінії, оперативність проведення контролю (не більше 5 хвилин) без порушення нормального функціонування лінії, максимально можлива дальність виявлення прослуховуючих пристроїв (від Вашого ТА до АТС), необов’язковість “чистої” лінії на момент підключення приладу, відсутність залежності результатів перевірки лінії від реактивних неоднорідностей, неякісних контактів (скручувань), витоків струму, роблять прилади другої підгрупи найпривабливішими при експлуатації.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]