Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Навч-метод. посібник для атестації студентів 6курсу.docx
Скачиваний:
109
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
390.04 Кб
Скачать

Модуль №2.

КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ

(спеціальність «Лікувальна справа» 7.120101)

Всього годин/кредитів – 75/2,5 (лекцій – 10 годин, практичних занять 38, СРС - 27)

Змістовий модуль 2.1

«ІМУНОЛОГІЧНИЙ СТАТУС, ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ТА ШЛЯХИ ІМУНОКОРЕКЦІЇ»

(30 годин/1,0 кредитів: лекцій – 4 години, практичних занять 16 годин, СРС – 10 годин)

Конкретні цілі

Студенти повинні вміти:

 • Трактувати поняття «імунітет», фактори природженого та набутого імунітету.

 • Робити висновки про стан функціонування імунної системи за даними лабораторного дослідження.

 • Аналізувати зміни показників імунного статусу з урахуванням віку хворого, стану здоров’я та пори року.

 • Пояснювати основи методів імунологічного дослідження для визначення кількісних та якісних показників імунітету.

 • Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із імунними порушеннями.

 • Обґрунтовувати застосування основних діагностичних методів, що застосовуються в клінічній імунології, визначати показання та протипоказання для їх проведення.

 • Визначати етіологічні та патогенетичні фактори набутих імунодефіцитних станів.

 • Визначати особливості розвитку противірусного імунного захисту.

 • Визначати особливості розвитку протибактеріального імунного захисту.

 • Виділяти особливості розвитку протигрибкового імунного захисту.

 • Інтерпретувати дані лейкограми та імунограми з урахуванням клінічних даних, стадії імунної відповіді, імунологічного анамнезу.

 • Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації.

 • Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів з природженими та набутими імунодефіцитними станами.

 • Обґрунтовувати застосування основних імунодіагностичних методів, що застосовуються в клінічній імунології, визначати показання та протипоказання для їх проведення у хворих з різними імунозалежними захворюваннями.

 • Інтерпретувати дані фенотипування пари донор – реципієнт (визначення індексу гістосумісності) при підготовці до трансплантації органів та клітин.

 • Обґрунтовувати застосування імуносупресивної терапії в посттрансплантаційному періоді.

 • Визначати клінічні та лабораторні ознаки розвитку надгострого, гострого та хронічного кризів відторгнення.

 • Проводити диференційну діагностику між кризом відторгнення та інфекційним ускладненням у хворих після проведення трансплантації органів.

 • Визначати лабораторні ознаки розвитку системних та місцевих імуносупресивних механізмів при нормальній вагітності.

 • Визначати механізми розвитку імунозалежних форм безпліддя.

 • Інтерпретувати дані фенотипування пари чоловік - жінка (визначення індексу гістосумісності) при діагностиці імунозалежної форми безплідді.

 • Аналізувати результати визначення показників, які характеризують фактори антибластомного захисту у пацієнта з підозрою на наявність пухлини.

 • Інтерпретувати дані визначення пухлинасоційованих антигенів для ранньої діагностики пухлин, при оцінці ефективності лікування та для визначення наявності чи відсутності метастазів;

 • Обґрунтовувати застосування імунотропної терапії у хворих з пухлинами;

 • Вміти використовувати клініко - імунологічні критерії в діагностиці аутоімунної патології;

 • Визначати основні імунологічні механізми в розвитку аутоімунних хвороб;

 • Обґрунтовувати застосування імуносупресивної терапії у хворих з аутоімунною патологією;

 • Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації