Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Навч-метод. посібник для атестації студентів 6курсу.docx
Скачиваний:
109
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
390.04 Кб
Скачать

Теми рефератів для індивідуальної срс з дитячих інфекційних хвороб

 1. Застосування пробіотиків при інфекційних хворобах у дітей

 2. Вірусні екзантеми у дітей

 3. Ускладнення менінгітів у дітей

 4. Первинні вірусні енцефаліти у дітей

 5. Профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ

 6. Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції у дітей

 7. Ураження нервової системи при ВІЛ-інфекції у дітей

 8. СMV-інфекція у дітей

 9. Клінічні прояви EBV-інфекції у дітей

 10. Токсоплазмоз у дітей

 11. Діагностика та лікування EBV-інфекції у дітей

 12. Антибіотикоасоційовані діареї у дітей

 13. Сучасні підходи до лікування хронічного вірусного гепатиту С

 14. Сучасні підходи до лікування хронічного вірусного гепатиту В

 15. Клініко-епідеміологічні особливості поліомієліту у дітей на сучасному етапі

 16. Вроджені гепатити

 17. Хламідійна інфекція у дітей

 18. Малярія у дітей

 19. Вроджена краснуха

 20. Жовтяниці у дітей

 21. Вторинні енцефаліти у дітей

 22. Холера у дітей

 23. Лімфоцитарний хоріоменінгіт у дітей

 24. Ацетонемічний синдром у дітей

 25. Гельмінтози у дітей

 26. Лямбліоз у дітей

 27. Пріонові інфекції

 28. Бокавірусна інфекція у дітей

 29. Метапневмовірусна інфекція у дітей

 30. Хантавірусна інфекція

 31. Хвороба Кавасакі

 32. Геморагічна лихоманка Ебола.

Модуль №1

ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА

(спеціальність «Лікувальна справа» 7.120101)

Змістовий модуль 1.9.

«ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ

(42 годин/1,4 кредитів: практичних занять 30 годин, СРС – 12 годин)

Конкретні цілі

Студенти повинні вміти:

 • Проводити опитування та фізикальне обстеження хворих із інтоксикаційним та бронхолегеневим синдромами.

 • Інтерпретувати дані бактеріоскопічного, бактеріологічного методів виявлення збудника туберкульозу.

 • Визначати рентгенологічні синдроми, характерні для різних клінічних форм туберкульозу.

 • Оцінювати результати основних лабораторних, променевих, інструментальних і методів діагностики та туберкулінодіагностики.

 • Проводити диференційну діагностику при інтоксикаційному, бронхолегеневому та рентгенологічних синдромах у хворих з підозрою на туберкульоз.

 • Визначати варіанти тактичних дій лікаря в залежності від даних бактеріоскопічного дослідження мокротиння та флюорографічного обстеження пацієнта.

 • Визначати клінічні форми туберкульозу.

 • Визначати категорію лікування хворих на туберкульоз.

 • Формувати прихильність хворого на туберкульоз до лікування.

 • Призначити стандартизоване медикаментозне лікування хворим на туберкульоз в залежності від категорії та визначати критерії виліковування.

 • Призначати стандартизоване лікування хворим на мультирезистентний туберкульоз.

 • Призначати медикаментозне лікування хворим на туберкульоз із ВІЛ-інфекцією.

 • Проводити профілактику туберкульозу у ВІЛ-інфікованих.

 • Здійснювати профілактику туберкульозу (соціальна профілактика, інфекційний контроль, санітарна профілактика, вакцинація/ревакцинація, хіміопрофілактика).

 • Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами (подолання стигми до хворих на туберкульоз) медичного фахівця та принципами фахової субординації.