Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
6. Методвказівки - соціологія - тимчасово.doc
Скачиваний:
81
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
507.9 Кб
Скачать

Основні поняття

Людина; індивід; індивідуальність; особистість; принципи соціології особистості; соціологічні теорії особистості (марксистська теорія, рольова теорія, диспозиційна, теорія, саморегуляції соціальної поведінки, теорія „дзеркального” я; необіхевіористична теорія, теорія соціальної установки, натуралістична концепція); соціологічна структура особистості; соціалізація; інтеріоризація; екстеріоризації; компоненти соціалізації (освіта, виховання, сукупність стихійних впливів на становлення особистості); етапи соціалізації (первинна, вторинна); підходи до визначення сутності соціалізації (людина пасивний об’єкт впливу суспільства; активність людини і суспільства); десоціалізація; ресоціалізація; соціальний статус; соціальна роль.

Контрольні запитання і завдання

  1. Які групи проблем, пов’язаних з людиною, вивчає соціологія?

  2. Розкрийте спільні та відмінні особливості понять „людина”, ”індивід”, „особистість”.

  3. Дайте визначення поняття „особистість”.

  4. Основні соціологічні теорії особистості.

  5. Які особливості визначають соціологічний зміст понять „соціальний статус” та „соціальна роль”?

  6. Які складові визначають структуру особистості.

  7. Розкрийте соціологічний зміст понять „десоціалізація” та „ресоціалізація”.

  8. Як ви розумієте поняття „соціальний статус” особистості?

  9. Який процес у соціології дістав назву „соціалізації”?

  10. Перелічіть фази соціалізації.

ТЕСТИ

. Тест 1. Кожна людина, яка живе в суспільстві – це:

а) індивід, індивідуальність, особистість;

б) тільки індивід;

в) тільки особистість;

г) тільки індивідуальність.

Тест 2. Індивід – це:

а) сукупність біологічних та соціальних рис, які відрізняють одну людину від іншої;

б) окрема конкретна людина, представник людського роду;

в) система соціально значущих рис, що характеризує людину як продукт суспільного розвитку та включення в систему соціальних зв’язків.

Тест 3. Індивідуальність – це:

а) сукупність біологічних та соціальних рис, які відрізняють одну людину від іншої;

б) окрема конкретна людина, представник людського роду;

в) система соціально значущих рис, що характеризує людину як продукт суспільного розвитку та включення в систему соціальних зв’язків.

Тест 4. Особистість – це:

а) сукупність біологічних та соціальних рис, які відрізняють одну людину від іншої;

б) окрема конкретна людина, представник людського роду;

в) система соціально значущих рис, що характеризує людину як продукт суспільного розвитку та включення в систему соціальних зв’язків.

Тест 5. Соціальний статус – це:

а) значення, придбане індивідом у суспільстві завдяки його власним зусиллям;

б) становище індивіда в суспільстві, пов’язане з певними правами та обов’язками;

в) соціальне становище в суспільстві, приписане індивіду на основі його віку.

Тест 6. Існує два шляхи підвищення соціального статуту су. Це –

а) аскрипція;

б) адаптація;

в) досягнення;

г) реорганізація.

Тест 7. Соціальна роль – це:

а) відповідний прийнятим нормам спосіб поведінки людей залежно від їх статусу або положення в суспільстві, системі міжособових відносин;

б) значення, придбане індивідом у суспільстві завдяки його власним зусиллям;

в) становище індивіда в суспільстві, пов’язане з певними правами та обов’язками.

Тест 8. Соціалізація – це:

а) процес засвоєння індивідом протягом свого життя соціальних норм та культурних цінностей того суспільства, до якого він належить, набуття об’єктивної приналежності та суб’єктивного ототожнення з конкретною соціальною групою, спільнотою, класом;

б) процес взаємодії людини із соціальним середовищем, під час якого узгоджуються вимоги і очікування його учасників;

в) втрата особистістю об’єктивної приналежності до даної соціальної групи без наступного входження до іншої, а також втрата особистістю норм та цінностей відповідної субкультури.

Тест 9. Який період в житті людини охоплює процес соціалізації?

а) від народження до повноліття;

б) від повноліття до старості;

в) від народження до старості.

Тест 10. Соціальна активність особистості – це:

а) системна соціальна якість, яка визначає розуміння, прийняття інтересів суспільства та певних спільностей, а також вміння реалізувати ці інтереси, активна діяльність самостійного суб’єкта;

б) процес взаємодії людини із соціальним середовищем, під час якого узгоджуються вимоги і очікування його учасників;

в) втрата особистістю об’єктивної приналежності до даної соціальної групи без наступного входження до іншої, а також втрата особистістю норм та цінностей відповідної субкультури.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]