Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
6. Методвказівки - соціологія - тимчасово.doc
Скачиваний:
81
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
507.9 Кб
Скачать

Розділ іv. Соціологія як наука про суспільство Основна рекомендована література

 1. Донцов А.В. Методологія та методика соціально-педагогічних досліджень: метод. рекомендації і програма курсу. – Х.: Ксилон, 2001. – 32 с.

 2. Жюль К.К. Соціологія. – К.: Либідь, 2005.

 3. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології від античності до початку ХХ століття. – К.: Либідь, 2005.

 4. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: Навч. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К., 2004. – 344 с.

 5. Павліченко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навч. посібник для студентів несоціологічних спеціальностей. – К.: Лібра, 2001.– 255 с.

 6. Примуш М.В. Загальна соціологія: Навч. посібник – Київ, 2004.

 7. Соціологія. Підручник /За заг. ред. проф. В.П.Андрущенка, проф. М.І.Горлача. - Харків-Київ, 1998.

 8. Соціологія. /За ред. В.Г. Городяненка. – К.: Академія, 2006.

 9. Соціологія. /За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2004.

 10. Практикум з соціології. /За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2004.

 11. Решетников А.В. Социология медицины (введение в научную дисциплину): Руководство. – М.: Медицина, 2002. – 976 с.

 12. Хабибулин К.Н. Медицинская социология. – СПб, 2000.

 13. Черниш Н.Соціологія. Курс лекцій: в 6-ти кн. – Львів, 1996.

 14. Соціологія: короткий енциклопедичний словник. / Під заг. ред. В.І.Воловича. – К.: Укр. центр духовної культури, 1998.

 15. Современная западная социология: словарь. – М.: Политиздат, 1990.

 16. Смелзер Н. Социология: пер. с англ. – М.: Феникс, 1994.

 17. Швець О.Б. Соціологія. Курс лекцій.

Додаткова література.

 1. Волович В. Болонский процес и новая парадигма образования в Украине. // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2004. - №4. -

 2. Дмитриева Е. От социологии медицины до социологии здоровья. // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2003. - №11.

 3. Красовский Б. Взаимоотношения врача и пациента на Западе. // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2002. - №6.

 4. Кучеренко В., Танчер В. Пам’яті метра: ідеї Р. Мертона в соціології. // Соціологія: теорія, методы, маркетинг. – 2003. - №3.

 5. Резник А., Резник В. Украинская социология после 1991 года. // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2004. - № 3.

 6. Резнік В. Феномен диспозиційної концепції В.Ядова у радянській та пострадянській соціології. // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2003. - №1.

 7. Решетников А. В. Эволюция и проблемы современной социологии медицины. // Экономика здравоохранения. - 2000.- № 5,6/45.

 8. Степаненко А. Громадянське суспільство як дискурс та соціальний нормативний порядок в соціології Д.Александера// Социология: теория, методы, маркетинг. - 2006. - №2.

 9. Степаненко В. Глобальное гражданское общество: концептуализации и посткоммунистические вариации.// Социология: теория, методы, маркетинг.- 2005. - №2.

 10. Сорокин А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992.

 11. Стрельник Е. Гендерное неравенство: теоретико-методологические подходы к интерпретации// Социология: теория, методы, маркетинг. - 2005. - №4. –

 12. Структура и уровни социологического знания: традиции и новые концепции // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2003. - №2.

 13. Тарасенко В. Проблема начала и самообоснования социологии. // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2005. - №3. -

 14. Танчер В. Современные социологические теории: проблемы определения и демаркации. // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2006. - № 2.

 15. Чугунов В. В., Чугунова Э. Ю. Сфера компетенции и проблемное поле медицинской социологии. // Медицинские исследования. — 2001. — Т. 1, вып. 1. — с. 11-15.

 16. Шульга М. Національна і політична маргіналізація за умов системної кризи. // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2002. - №1.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]