Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
посібник гроші.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
693.25 Кб
Скачать

Питання практичного заняття:

1. Сутність грошей як економічної категорії.

2. Походження грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей.

3. Роль держави у творенні грошей.

4. Повноцінні гроші та їх форми.

5. Неповноцінні гроші. Поява кредитних грошей.

6. «Квазігроші» - як специфічні грошові форми.

7. Вартість грошей.

8. Функції та властивості грошей.

9. Роль грошей у розвитку економіки.

Основні поняття:

Бартер – обмін одного товару на інший без допомоги грошей.

Білонна монета – розмінна монета з дрібною вартістю, яка карбується не з дорогоцінного металу.

Готівкові гроші – знаки вартості, виготовлені з паперу або іншого малоцінного металу.

Гроші - специфічний товар, що обмінюється на будь-який інший товар і є загальним еквівалентом.

Депозитні гроші – неповноцінні знаки вартості, які не мають речового вираження й існують лише у вигляді певних сум на рахунках у банках.

Кредитна картка - іменний грошовий документ, що видається банком власникові поточного рахунку і дає йому можливість сплатити через ЕОМ свої покупки й погасити борги, переказуючи гроші за рахунком без використання готівки.

Кредитні гроші – неповноцінні знаки вартості, які виникають і функціонують в обігу на основі кредитних відносин.

Паперові гроші – нерозмінні на метал знаки вартості, що випускаються державою (казначейством) для покриття своїх витрат і наділяються нею примусовим курсом.

Функція грошей – робота грошей щодо обслуговування руху вартості товарів.

Питання для самоконтролю:

1. У чому полягають основні відмінності грошового обміну товарів над бартером?

2. Як ринок впливав на розвиток форм вартості і появу гро­шей? Назвіть основні аргументи, які свідчать, що ринок - ос­новний творець грошей.

3. Назвіть основні вихідні ознаки грошей як специфічного то­вару.

4. Як ви розумієте економічну сутність грошей?

5. На якому етапі розвитку форм грошей найбільш відчутна роль держави і в чому виявляється коригувальна роль держави?

6. Які форми грошей ви знаєте? У чому відмінність між повноцінними і неповноцінними грошима?

7. Назвіть основні причини демонетизації золота.

8. Що таке вексель, банкнота, чек?

9. Що таке електронні гроші? Які їх переваги та недоліки?

10. Що таке ліквідність грошей?

11. У чому полягає відмінність понять «гроші як гроші» і «гроші як капітал» та через які функції реалізують себе «гроші як гроші» та «гроші як капітал»?

12. Назвіть основні функції грошей. У чому особливості їх прояву в сучасних умовах?

13. Яка роль грошей у в утворенні і перерозподілі національного доходу?

14. У чому виражається особливість грошей як об’єкта грошово-кредитного регулювання економіки?

Тематика рефератів:

1. Історичний розвиток форм грошей і грошових відносин.

2. Історія грошового обігу України.

3. Економічна роль золота. Ціна золота і гроші.

4. Товарні гроші, їх властивості та роль в історії грошового обігу.

5. Історія появи паперових грошей та їх вплив на розвиток грошового обігу.

6. Депозитні гроші та умови їх функціонування.

7. Сучасні елементи захисту готівкових грошей.

8. Банківські платіжні картки, їх види та роль у грошовому обігу.

9. Еволюція поглядів на роль грошей в економіці.