Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
посібник гроші.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
693.25 Кб
Скачать

Завдання для підготовки до практичного заняття

Грошова система створюється державою і має нормативно-правовий характер. Необхідно усвідомити, що це явище суб’єктивне на відміну від грошового обігу, який є об’єктивним. Грошова одиниця та її найменування, масштаб цін, валютний курс, види законних платіжних засобів, платіжний оборот та його організація, інструменти регулювання грошового обігу, органи, що здійснюють таке регулювання – це ті складові елементи грошової системи, на які слід звернути увагу. Під час вивчення теми необхідно чітко засвоїти вивчення цих елементів грошової системи.

У грошовій системі неринкового типу вирішальна роль належить уряду. Уряд визначає влаштування грошового обігу, а банки стають виконавцями уряду, їх роль підпорядкована урядові. Вирішальну роль в організації та функціонуванні грошової системи відіграють законодавчі органи держави та центральний банк.

Грошові системи різних держав класифікуються за певними критеріями. Залежно від типу економіки розрізняють грошову систему ринкової економіки та грошову систему, що обслуговує неринкову економіку.

Серед комплексу заходів особливе місце належить грошовій реформі, пов’язаних з оздоровленням і впорядкуванням грошового обігу, яку проводить держава. Грошова реформа – це повна чи часткова перебудова грошової системи стосовно нових соціально-економічних умов. За глибиною реформування грошових систем грошові реформи класифікуються за такими типами: створення нової грошової системи; часткова зміна грошової системи;

проведення спеціальних стабілізаційних заходів з метою отримання інфляції чи подолання її наслідків. Головною метою грошової реформи є стабілізація валюти. Світовий досвід знає три методи стабілізації валюти: нуліфікація, девальвація та ревальвація (реставрація). Створення власної грошової системи в Україні та проведення грошової реформи – об’єктивна необхідність, що забезпечує її повну незалежність.

Питання практичного заняття:

1. Суть грошової системи та її елементи.

2. Види грошових систем.

3. Типи грошових систем.

4. Створення та розвиток грошової системи України.

5. Державне регулювання грошового обороту та місце в ньому грошово-кредитної політики.

6. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти.

7. Монетизація бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту в Україні.

Єсцб єцб і національні центральні банки

ЄЦБ відповідає за вирішення питань монетарної політики в Євросоюзі

Національні центральні банки:

  • Вирішують питання монетарної політики ЄЦБ,

  • Здійснюють емісію грошей

Виконавче керування (президент, віце – президент та інші)

Координує реалізацією монетарної політики

Управлінська рада (виконавче управління та управляючі національні центральні банки) відповідає за вирішення питань монетарної політики

Загальна рада відповідає за зв’язки між єдиним валютним простором та іншими країнами ЄС

Рис. 4. Організаційна структура ЄСЦБ: ЄСЦБ – Європейська система центральних банків, ЄЦБ – Європейський центральний банк