Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Strategia_2012_zf.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
477.7 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Поняття диверсифікації, її відмінності від інших стратегій підприємства.

 2. Які причини примушують підприємства займатися диверсифікацією діяльності? В чому полягають загрози та труднощі диверсифікації?

 3. Наведіть приклади українських диверсифікованих підприємств.

 4. Пов’язана та непов’язана (конгломератна) диверсифікація

 5. До якого типу диверсифікації відносяться фінансово-промислові групи?

 6. Дайте характеристику основним похідним стратегії диверсифікації?

 7. В чому полягає складність управління диверсифікованими компаніями?

 8. Які основні типи управлінських структур застосовуються в диверсифікованих компаніях? Їх недоліки та переваги.

Бібліографічний список до теми

4, 7, 8, 10, 12, 24, 28, 30,31, 36

Тема 9. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства

Мета: засвоєння, закріплення і систематизація знань про основні стратегії зовнішнього розвитку підприємства.

План вивчення теми

 1. Розвиток підприємства: поняття, напрямки, необхідність.

 1. Стратегії концентрованого розвитку.

 1. Стратегії розвитку ринку.

 2. Стратегії розвитку продукту.

 3. Стратегії інтегрованого розвитку.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення цієї теми необхідно розпочати з розгляду загальних питань розвитку підприємства (поняття, напрямки, необхідність).

Потім слід звернути увагу на стратегії концентрованого розвитку підприємства і зокрема концентрації розвитку підприємств на визначених аспектах діяльності (маркетингу, конкурентній позиції тощо).

Далі, виходячи з послідовності питань теми, розглядаються стратегії розвитку ринку. Новий ринок для продукту. Пошуки нових ринків. Можливості підприємства на нових ринках.

Стратегії розвитку продукту. Новий продукт. Класифікація нових продуктів, критерії віднесення продуктів до нових. Розробка нових продуктів підприємством.

Стратегії інтегрованого розвитку (стратегія зворотної вертикальної інтеграції, стратегія вертикальної інтеграції, що прямує на перед).

Питання для самоконтролю

 1. Поняття інтеграції, її відмінності від інших стратегій підприємства. Необхідність здійснення інтеграції.

 1. Обмеження при здійсненні інтеграції.

 1. Які спільні риси і відмінності стратегій інтеграції і стратегій диверсифікації?

 2. Стратегії концентрованого розвитку: їх характеристика, галузі застосування.

 3. Стратегії розвитку ринку.

 4. В чому полягає маркетинговий підхід до стратегії розвитку ринків?

 5. Стратегії розвитку продукту.

 6. Які критерій необхідні для визнання продукту новим?

 7. Навіщо необхідно постійно вдосконалювати, модернізувати та розробляти нові продукти на підприємстві?

 8. Стратегії інтегрованого розвитку: основні риси.

Бібліографічний список до теми

1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20, 22, 24,25, 26, 27, 33, 35

Тема 10. Загальна характеристика функціональної стратегії

Мета: засвоєння, закріплення і систематизація знань щодо функціональних стратегій підприємства, розробка функціональних стратегій на відповідних управлінських рівнях.

План вивчення теми

 1. Фактори, що обумовлюють формування функціональних стратегій.

 2. Види функціональних стратегій та характеристики.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Розгляд цієї теми направлено на вивчення першочергової функції для управління організацією - забезпечуючої функції функціональних стратегій. Функціональна стратегія розуміється як тип забезпечуючої стратегії в «стратегічному наборі» підприємства, яка визначає стратегічну орієнтацію певної (кожної) функціональної підсистеми управління виробництвом і забезпечує досягнення нею цілей, а також керованість процесами дотримання загальної стратегії і виконання місії.

Питання для самоконтролю

 1. Перелічіть функціональні стратегії сучасного підприємства.

 2. Коротко охарактеризуйте функціональні стратегії сучасного підприємства.

 3. Які стратегії входять у маркетинговий «стратегічний набір»?

 4. Опишіть призначення і суть стратегії НДПКР. Чи є правильним твердження, що на сучасному етапі стратегія НДПКР є «троянським конем» у конкурентній боротьбі за утримання позицій на ринку?

 5. Опишіть значимість стратегії управління персоналом для підвищення ефективності функціонування підприємства.

 6. Опишіть основні типи і види логістичних стратегій.

 7. Стратегія матеріально-технічного забезпечення: призначення, суть, спрямованість.

Соседние файлы в папке учеба