Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Strategia_2012_zf.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
477.7 Кб
Скачать

1. Програма навчальної дисципліни

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль 1. Розробка та впровадження стратегії підприємства

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти стратегії підприємства

Тема 1. Стратегія підприємства: поняття, еволюція концепції

Тема 2. Стратегічний контекст підприємства

Тема 3. Місія та цілі підприємства

Тема 4. Оцінювання зовнішнього середовища підприємства

Тема 5. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства

Тема 6. Стратегії бізнесу

Змістовий модуль 2. Корпоративна та функціональні стратегії підприємства

Тема 7. Корпоративна стратегія підприємства.

Тема 8. Стратегія диверсифікації діяльності підприємства

Тема 9. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства

Тема 10. Загальна характеристика функціональної стратегії

Тема 11. Стратегічні аспекти у функціональних сферах діяльності підприємства

Змістовий модуль 3. Стратегічний аналіз та впровадження стратегії

Тема 12. Матричні методи формування та аналізу корпоративної стратегії підприємства

Тема 13. Альтернативність у стратегічному виборі

Тема 14. Декомпонування і реалізація корпоративної стратегії підприємства

Тема 15. Сучасний стан і перспективи розвитку стратегічного управління в Україні

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

Підсумковий модульний контроль: іспит

1.2. Зміст навчальної дисципліни

Модуль 1. Розробка та впровадження стратегії підприємства

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти стратегії підприємства

Тема 1. Стратегія підприємства: поняття, еволюція концепції

Предмет, мета та завдання курсу «Стратегія підприємства». Місце дисципліни в системі підготовки майбутніх спеціалістів. Взаємозв’язок курсу «Стратегія підприємства з іншими навчальними дисциплінами».

Роль стратегії в управлінні підприємством. Виникнення стратегічного управління та основні історичні етапи розвитку підходів до стратегічного управління.

Поняття стратегії та її основні концепції. Основні історичні школи стратегій. Відмінності між концепціями стратегії підприємства.

Тема 2. Стратегічний контекст підприємства

Стратегічність діяльності та розвитку підприємства. Проблема забезпечення конкурентоспроможності підприємства в зовнішньому середовищі. Порівняльний аналіз стратегічних конкурентних переваг. Діяльність і розвиток підприємства в стратегічному контексті.

Процес розробки та впровадження стратегії підприємства, його основні етапи.

Стратегічний успіх підприємства. Ключові фактори успіху підприємства.

Тема 3. Місія та цілі підприємства

Стратегічне бачення в управлінні підприємством. Місія підприємства і стратегічне бачення.

Інструментарій формування стратегічного бачення: прогнозування, методи експертних оцінок, метод сценаріїв майбутнього.

Цінність правильного вибору місії підприємства. Розробка місії підприємства. Життєвий цикл місії підприємства. Система передачі та донесення місії до управлінців різного рівня та персоналу.

Основні цілі підприємств. Вимоги до цілей. Класифікація цілей підприємства. Розробка цілей підприємства. Пріоритетні напрямки стратегічних цілей. Дерево цілей.

Місія та образ підприємства їх взаємозв’язок. Формування образу підприємства у контактних аудиторій. Основи корпоративного PR.

Соседние файлы в папке учеба