Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Strategia_2012_zf.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
477.7 Кб
Скачать

Бібліографічний список

4, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 24, 28, 29, 30

4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Індивідуальна і самостійна робота студентів виконується у вигляді: індивідуального завдання і домашньої контрольної роботи.

Індивідуальна науково-пошукова робота є однією з форм самостійної навчальної і науково-дослідної роботи студентів.

Ціль дослідної роботи полягає в тому, щоб навчити студентів пов’язувати теорію з практикою, користуватися літературою, статистичними даними, розвинути уміння аналізувати складні питання та робити висновки.

Індивідуальне завдання

За підсумками опрацювання студентами самостійної роботи необхідно підготувати розгорнуті відповіді на поставлені питання згідно наведених нижче варіантів.

Варіант 1.

Питання 1. Проаналізуйте основні відмінності історичних шкіл стратегій.

Питання 2. Огляд основних стратегічних програм уряду України.

Варіант 2.

Питання 1. Розкрийте поняття ключових факторів успіху підприємства та наведіть їх конкретні приклади.

Питання 2. Стратегічний контроль та його застосування в стратегічному управлінні.

Варіант 3.

Питання 1. Розкрийте поняття місія підприємств ата наведіть конкретні прикладі місій діючих Українських підприємств.

Питання 2. Франчайзинговий договір та його основні пункти.

Варіант 4.

Питання 1. Розкрийте поняття корпоративний PR та визначте його основні задачі.

Питання 2. Аутсорсинг як одна зі стратегій та його основні види.

Варіант 5.

Питання 1. Види PR-компаній, що проводяться підприємством з конкретними прикладами.

Питання 2. Методи управління опором при реалізації стратегій підприємства.

Варіант 6.

Питання 1. Дослідіть привабливість будь-якої галузі промисловості за основними критеріями.

Питання 2. Основні стратегії ресурсного забезпечення підприємства.

Варіант 7.

Питання 1. Розкрийте поняття стратегічних ресурсів.

Питання 2. Корпоративна культура та її побудова на підприємстві.

Варіант 8.

Питання 1. Порівняйте основні способи розробки стратегії бізнесу.

Питання 2. Стратегія «блакитного» та «алого (багряного)» океанів за Чан Кімом та Рене Моборн.

Варіант 9.

Питання 1. Розкрийте поняття стратегічної бізнес-одиниці та наведіть приклади стратегічних портфелів будь-яких диверсифікованих корпорацій.

Питання 2. Розкрийте поняття «інтеграція» та наведіть приклади інтегрованих українських компаній.

Варіант 10.

Питання 1. Наведіть класифікацію конкурентних стратегій за М. Портером, І. Асофом, Г. Азоєвим.

Питання 2. EPR-системи та їх застосування в процесі реалізації стратегії.

Варіант 11.

Питання 1. Розкрийте поняття «етика бізнесу». Наведіть основні принципи (правила) партнерських відносин.

Питання 2. Розкрийте поняття «диверсифікація» та наведіть приклади диверсифікованих українських компаній.

Варіант 12.

Питання 1. Коли застосовуються і чим характеризуються стратегії інтеграції віртуального типу.

Питання 2. Дослідіть елементи тримірної схеми Абеля.

Варіант 13.

Питання 1. Розкрийте поняття франчайзинг. Наведіть основні переваги та недоліки для франчайзера та франчайзі від здійснення відносин франчайзингу.

Питання 2. Розкрийте поняття стратегічних ресурсів.

Варіант 14.

Питання 1. Франчайзинговий договір та його основні пункти.

Питання 2. Дослідіть привабливість будь-якої галузі промисловості за основними критеріями.

Варіант 15.

Питання 1. Дослідіть елементи тримірної схеми Абеля.

Питання 2. Проаналізуйте основні відмінності історичних шкіл стратегій.

Варіант 16.

Питання 1. Розкрийте поняття «диверсифікація» та наведіть приклади диверсифікованих українських компаній.

Питання 2. Розкрийте поняття місія підприємств ата наведіть конкретні прикладі місій діючих Українських підприємств.

Варіант 17.

Питання 1. Розкрийте поняття «інтеграція» та наведіть приклади інтегрованих українських компаній.

Питання 2. Розкрийте поняття ключових факторів успіху підприємства та наведіть їх конкретні приклади.

Варіант 18.

Питання 1. Стратегія «блакитного» та «алого (багряного)» океанів за Чан Кімом та Рене Моборн.

Питання 2. Порівняйте основні способи розробки стратегії бізнесу.

Варіант 19.

Питання 1. Корпоративна культура та її побудова на підприємстві.

Питання 2. Розкрийте поняття стратегічної бізнес-одиниці та наведіть приклади стратегічних портфелів будь-яких диверсифікованих корпорацій.

Варіант 20.

Питання 1. Основні стратегії ресурсного забезпечення підприємства.

Питання 2. Розкрийте поняття «етика бізнесу». Наведіть основні принципи (правила) партнерських відносин.

Варіант 21.

Питання 1. Аутсорсинг як одна зі стратегій та його основні види.

Питання 2. Розкрийте поняття корпоративний PR та визначте його основні задачі.

Варіант 22.

Питання 1. Методи управління опором при реалізації стратегій підприємства.

Питання 2. Наведіть класифікацію конкурентних стратегій за М. Портером, І. Асофом, Г. Азоєвим.

Варіант 23.

Питання 1. EPR-системи та їх застосування в процесі реалізації стратегії.

Питання 2. Види PR-компаній, що проводяться підприємством з конкретними прикладами.

Варіант 24.

Питання 1. Стратегічний контроль та його застосування в стратегічному управлінні.

Питання 2. Коли застосовуються і чим характеризуються стратегії інтеграції віртуального типу.

Варіант 25.

Питання 1. Огляд основних стратегічних програм уряду України.

Питання 2. Розкрийте поняття франчайзинг. Наведіть основні переваги та недоліки для франчайзера та франчайзі від здійснення відносин франчайзингу.

Обсяг індивідуального завдання до 10 сторінок машинописного тексту.

Соседние файлы в папке учеба