Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Strategia_2012_zf.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
477.7 Кб
Скачать

Тема 10. Загальна характеристика функціональної стратегії

Функціональні стратегії підприємств. Місце функціональних стратегій у загальній системі стратегій підприємства. Розробка функціональних стратегій на відповідних управлінських рівнях. Способи та методи розробки функціональних стратегій.

Типологія функціональних стратегій. Функціональні стратегії для окремих підрозділів та напрямів діяльності підприємства.

Система погодження функціональних стратегій між собою та з загальними стратегіями підприємства.

Тема 11. Стратегічні аспекти у функціональних сферах діяльності підприємства

Виробнича стратегія підприємства, її основні елементи, розробка та реалізація. Стратегія ресурсного забезпечення підприємства.

Стратегія управління персоналом підприємства, її основні елементи, розробка та реалізація. Формування ефективної управлінської структури для підтримки реалізації стратегій. Формування корпоративної культури підприємства.

Маркетингова стратегія підприємства, її основні елементи, розробка та реалізація. Рекламна стратегія за напрямками діяльності.

Фінансова стратегія підприємства, її основні елементи, розробка та реалізація. Інвестиційна стратегія. Стратегія фінансування стратегічних господарських одиниць.

Інноваційна стратегія підприємства, її основні елементи, розробка та реалізація. Розробка та виведення на ринок нових товарів.

Змістовий модуль 3. Стратегічний аналіз та впровадження стратегії

Тема 12. Матричні методи формування та аналізу корпоративної

стратегії підприємства

Поняття матричних методів аналізу. Сфера застосування. Стратегічна зона господарювання: поняття та аналіз. Портфель бізнесів підприємства. Загальна характеристика методів портфельного аналізу. Аналіз портфелю бізнесів.

Матриця Бостонської консультаційної групи. “Важка дитина”. “Зірка”. “Собака”. “Дійна корова”. Характеристики товарів і маркетингових стратегій згідно з матрицею Бостонської консалтингової групи.

Матриця “привабливість – конкурентоспроможність” (“McKincey” – “General Electric”). Чинники привабливості ринку і стратегічного положення бізнесу.

Модель портфельного аналізу методом “Shell” – DPM.

Матриця Ансоффа і тримірна схема Абеля.

Діловий комплексний аналіз PIMS.

Тема 13. Альтернативність у стратегічному виборі

Поняття стратегічної альтернативності. Розробка декількох варіантів стратегії підприємства. Набір стратегічних альтернатив в залежності від факторів зовнішнього середовища. Зміни у стратегії підприємства під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Процес уточнення стратегії підприємства. Алгоритм процесу уточнень стратегії підприємства.

Оцінка та аналіз альтернативних варіантів стратегії. Врахування ризику та його оцінка в стратегічному управлінні. Порівнювальна ефективність стратегій.

Матриця фірми Arthur D. Little (модель ADL / LC).

Комбіновані стратегії підприємства.

Тема 14. Декомпонування і реалізація корпоративної стратегії

підприємства

Декомпозиція і синтез корпоративної стратегії.

Поняття декомпонування. Особливості декомпонування загальних стратегій. Сучасні підходи до декомпонування стратегії.

Стадія реалізації стратегії. Причини невдач при реалізації стратегії. Вище керівництво в процесі реалізації стратегії.

ERP-системи та їх застосування в процесі реалізації стратегії.

Роль корпоративної культури при реалізації стратегії. Системи адміністративної підтримки. Стратегічне лідерство. Методи проведення змін. Матриця “Зміни – опір”. Методи управління опором.

Контроль реалізації стратегії підприємства. Рівні стратегічного контролю. Періодичність контролю.

Соседние файлы в папке учеба