Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Strategia_2012_zf.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
477.7 Кб
Скачать

Домашня контрольна робота

В сучасних економічних умовах динамічного та змінного середовища дуже важливим аспектом діяльності підприємства є стратегічний розвиток. Стале, незмінне функціонування здебільшого веде до втрати стратегічних позицій, а можливо навіть і до банкрутства господарюючого суб’єкту. Перед вами стоїть завдання розробити стратегічний план діяльності підприємства, орієнтованого на розвиток.

Порядок виконання завдання:

 • обрати будь-яку галузь діяльності підприємств;

 • оцінити за допомогою статистичних даних: ситуацію у галузі, тенденції розвитку галузі, конкурентне середовище та економічний стан галузі;

 • обрати представника (підприємство) цієї галузі (реальне, або абстрактне для якого визначити параметри діяльності);

 • розробити стратегічний план розвитку обраного підприємства у обраній підгалузі;

 • оформити результати роботи у вигляді стратегічного плану діяльності підприємства.

Обсяг ДКР не повинен перевищувати 20 сторінок машинописного тексту.

Оформлення титульної сторінки: ДКР

Домашня контрольна робота на тему:

Стратегічний план розвитку ТОВ «ТОВ»

Обов’язковий зміст роботи:

Вступ

 1. Аналіз ситуації в галузі.

 2. Характеристика бізнесу.

 3. Стратегічний план розвитку підприємства.

5. Підсумковий контроль перелік питань до іспиту

 1. Сутність стратегії. Стратегічний контекст підприємства.

 2. Стратегічне бачення та місія в управлінні. Зміст стратегічного управління. Історичні етапи розвитку стратегічного управління.

 3. Етапи процесу стратегічного управління.

 4. Особливості етапів стратегічного планування та стратегічного управління.

 5. Характеристика управління на основі бюджетів.

 6. Стратегічне планування в системі управління підприємством.

 7. Характеристика довгострокового планування.

 8. Зміст стратегічних планів.

 9. Місія підприємства, її особливості для різних видів діяльності.

 10. Стратегічні цілі, їх особливості (рівні, горизонти).

 11. Система стратегічних цілей підприємства та вимоги до них.

 12. Особливості стратегічних цілей різних рівнів в Україні.

 13. Класифікація складових зовнішнього середовища.

 14. Характеристика мікросередовища (зовнішнє середовище безпосереднього впливу).

 15. Сутність та фактори конкуренції.

 16. Конкурентне середовище та діючі в ньому сили за різними критеріями.

 17. Характеристика 5 сил М. Портера та їх регулювання.

 18. Складові макросередовища непрямого впливу.

 19. Характеристика економічного стану України, його перспектив.

 20. Соціально-демографічна ситуація в Україні з позицій підприємства.

 21. Науково-технічний прогрес як фактор зовнішнього середовища.

 22. Оцінка політико-економічного стану України та його вплив на стратегічні напрямки розвитку держави.

 23. Трудові ресурси та ринок праці в Україні, їх вплив на стратегії підприємств.

 24. Об’єкти та методи діагностики галузі.

 25. Види конкуренції та їх особливості в Україні.

 26. Оцінка конкурентного середовища підприємства (методи та показники).

 27. Конкурентні переваги та фактори, які їх зумовлюють.

 28. Конкурентний статут та позиція підприємства.

 29. Конкурентоспроможність, її показники та вимірювачі.

 30. Сегментація конкурентного середовища.

 31. Конкурентні групи в галузі, ринковому сегментні.

 32. Стратегічні зони господарювання та ресурсів.

 33. SWOT-аналіз: сутності та можливості застосування.

 34. Оцінка привабливості галузі, ринкового сегменту.

 35. Приклад застосування матриці SWOT-аналізу.

 36. Стратегічна піраміда за А. Томпсоном та Дж. Стріклендом.

 37. Особливості та відмінності стратегій різних рівнів управління.

 38. Корпоративні стратегії, їх характеристика та приклади.

 39. Відмінності ділових та корпоративних стратегій на прикладах.

 40. Функціональні стратегії: їх об’єкти та особливості.

 41. Об’єкти та особливості операційних стратегій.

 42. Складові економічної стратегії підприємств.

 43. Маркетингова стратегія: етапи розробки та типові приклади.

 44. Відмінності „товару” та „продукту” у маркетингових стратегіях.

 45. Стратегії „зняття вершків” та „проникнення” на ринок.

 46. Стратегії наукових досліджень та конструкторських розробок.

 47. Інноваційна стратегія та її модифікації.

 48. Виробнича стратегія: її чинники та залежність від типу виробництва.

 49. Стратегія фінансування.

 50. Інвестиційна привабливість України. Стратегічні пріоритети у розвитку інвестиційних процесів.

 51. Стратегія управління персоналом.

 52. Стратегії матеріально-технічного забезпечення.

 53. Стратегія постачання допоміжних продуктів (інструмент тощо).

 54. Стратегічні ресурси підприємства та їх ринкова оцінка.

 55. Оцінка виробничого потенціалу підприємства: показники та вимірювачі.

 56. Галузеві ключові фактори та показники успіху.

 57. Стратегічний підхід до оцінювання діяльності підрозділів підприємства.

 58. Показники стратегічної оцінки підрозділів та напрямків діяльності підприємства.

 59. Стадії, етапи розробки стратегії.

 60. Сучасна типологія конкурентних стратегії а різними авторами.

Соседние файлы в папке учеба