Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Strategia_2012_zf.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
477.7 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. В чому полягає сутність матричного прогнозування?

 2. Поняття матричних методів та їх відмінності від решти методів аналізу.

 3. Галузі застосування матриці Бостонської консультаційної групи. Для аналізу яких компонентів діяльності підприємства вона призначена?

 4. Галузі застосування матриці “привабливість – конкурентоспроможність”. Для аналізу яких компонентів діяльності підприємства вона призначена?

 5. Галузі застосування моделі портфельного аналізу “Shell” – DPM.

 6. Наведіть схему Ансоффа та побудуйте тримірну схему Абеля.

 7. В чому полягає методика проведення комплексного ділового аналізу PIMS? Які основні моменти діяльності підприємства підлягають цьому аналізу?

Бібліографічний список до теми

4, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 24, 28, 29, 30

Тема 13. Альтернативність у стратегічному виборі

Мета: засвоєння, закріплення і систематизація знань про оцінку та аналіз альтернативних стратегій підприємства.

План вивчення теми

 1. Стратегічні альтернативи.

 1. Оцінка та аналіз альтернативних варіантів стратегії.

 1. Коефіцієнт ризику та порівнювальна ефективність стратегії.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

При вивченні цієї теми студент повинен чітко усвідомити, що при прийнятті рішень про розробку і вибір стратегії підприємства постає питання альтернативності. Не можна розробляти тільки один план розвитку, одну стратегію. Підприємством зазвичай розробляється кілька варіантів стратегії, з яких потім буде вибрано один – кінцевий. Також необхідно засвоїти, що стратегія не є статичною на протязі всього періоду її реалізації, а зазнає змін, інколи суттєвих, під впливом різних факторів економічної системи.

Необхідно визначити методику оцінки та аналізу альтернативних варіантів стратегії. Розглянути алгоритм побудови та вибору стратегії згідно матриці фірми Arthur D. Little (модель ADL / LC).

Також необхідно розглянути поняття: уточненої та комбінованої стратегії.

Далі необхідно ознайомитися з методикою та розрахунками, що пов’язані з оцінкою ризиків стратегії та оцінкою її ефективності.

Питання для самоконтролю

 1. В чому полягає альтернативність у стратегічному виборі?

 2. Розкрийте етапи, які проходить стратегія від її розробки до реалізації? Яке місце в цьому процесі займає розробка альтернативних стратегій?

 3. Як на практиці застосовується матриця фірми Arthur D. Little ?

 4. Поняття уточнених та комбінованих стратегій.

 5. Як пов’язана реалізація стратегії з ризиком?

 6. Наведіть методики та формули розрахунку коефіцієнту ризику.

 7. Алгоритм оцінки ефективності реалізації стратегії.

Бібліографічний список до теми

4, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 24, 28, 29, 30

Тема 14. Декомпонування та реалізація корпоративної стратегії

підприємства

Мета: засвоєння, закріплення і систематизація знань про механізм декомпонування корпоративної стратегії стратегії.

План вивчення теми

 1. Стадія реалізації стратегії: основні причини невдач при реалізації стратегії.

 2. Розподіл ресурсів і фокусування на стратегічних задачах при реалізації стратегії.

 3. Корпоративна культура.

 4. Стратегічне лідерство.

 5. Контроль реалізації стратегії.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Стадія реалізації стратегії є завершальною, але чи не найважливішою стадією у процесі здійснення стратегічного управління на підприємстві. Без здійснення змін, проведення контролю навіть найліпша з розроблених стратегій може не реалізуватися. Отже, необхідно визначити основні причини невдач при реалізації стратегії. Потім визначити методи перетворення підприємства під впливом стратегії (радикальне перетворення, помірне перетворення, звичайні зміни). Необхідно також усвідомити, що підприємство може і функціонувати незмінно якщо його функціонування відповідає вимогам стратегічного розвитку.

Далі слід розглянути проблеми узгодження ресурсів на підприємстві та фокусування розвитку на стратегічних задачах.

Потім необхідно ознайомитися з таким поняттям як “корпоративна культура” і визначити її вплив на реалізацію стратегії на підприємстві (корпорації).

Поняття стратегічного лідерства. Методи проведення змін. Матриця “Зміни – опір”. Методи управління опором на підприємстві.

Заключним етапом при реалізації стратегії виступає контроль. Необхідно визначити його необхідність, періодичність, види та рівні, а також прийняти до уваги, що на підприємстві існує реакція на наслідки контролю.

Соседние файлы в папке учеба