Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Strategia_2012_zf.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
477.7 Кб
Скачать

Бібліографічний список до теми

1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20, 22, 24,25, 26, 27, 33, 35

Тема 11. Стратегічні аспекти у функціональних сферах діяльності

підприємства

Мета: ознайомлення зі стратегічними аспектами діяльності підприємства у функціональних сферах.

План вивчення теми

1. Виробнича стратегія підприємства та її основні елементи.

2. Маркетингова стратегія, розробка та реалізація.

3. Стратегія фінансування стратегічних господарських одиниць.

4. Інноваційна стратегія підприємства та її вплив на пропозицію товарів.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Кожна із зазначених функціональних стратегій має розроблятися з урахуванням набору факторів і вимог, які висуваються внутрішнім і зовнішнім середовищем. Фактори повинні бути грамотно обрані й відпрацьовані з урахуванням сильних і слабких сторін підприємства. Розуміння і врахування взаємозв’язків функцій управління в загальній системі управління організацією дає можливість керівництву сформувати високоефективний функціональний потенціал підприємства.

Питання для самоконтролю

1. З виконанням яких функцій пов’язана діяльність підприємства, фірми, компанії? Коротко охарактеризуйте ці функції.

2. Охарактеризуйте фактори, які впливають на формування функціональних стратегій сучасного підприємства.

3. Назвіть головні стратегічні аспекти у функціональних сферах діяльності.

4. Перелічіть основні маркетингові помилки вітчизняних виробників синтетичних миючих засобів у період переходу економіки до ринку.

5. З урахуванням яких факторів має формуватися виробнича стратегія підприємства? Яка спрямованість виробничої стратегії?

6. Яка роль бюджетування у формуванні фінансової стратегії підприємства?

7. Що слід розуміти під терміном «маркетинговий потенціал підприємства»?

8. На що конкретно спрямована виробнича стратегія сучасного підприємства?

Бібліографічний список до теми

1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20, 22, 24,25, 26, 27, 33, 35

Змістовий модуль 3. Стратегічний аналіз та впровадження стратегії

Тема 12. Матричні методи формування та реалізації корпоративної

стратегії підприємства

Мета: засвоєння, закріплення і систематизація знань про застосування матричних методів формування та аналізу корпоративної стратегії підприємства.

План вивчення теми

  1. Матричне прогнозування і аналіз.

  2. Матриця Бостонської консультаційної групи.

  3. Матриця “привабливість – конкурентоспроможність” (“McKincey” – “General Electric”).

  4. Модель портфельного аналізу методом “Shell” – DPM. Матриця Ансоффа і тримірна схема Абеля. Діловий комплексний аналіз PIMS.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення цієї теми необхідно розпочати з необхідності та прийомів застосування матричних методів аналізу. Необхідно також визначити основні відмінності цих методів та галузі їх застосування. Далі необхідно розглянути основні визначення, що застосовуються при матричному аналізі: аналіз портфелю бізнесів, стратегічна зона господарювання.

Далі розглядаються вже конкретні матричні методи формування та аналізу корпоративної стратегії підприємства, які були розроблені різними економічними школами та провідними вченими, для яких необхідно визначати: галузі застосування, методику проведення та основні складові, що підлягають аналізу.

Матриця Бостонської консультаційної групи.

Матриця “привабливість – конкурентоспроможність” (“McKincey” – “General Electric”).

Модель портфельного аналізу методом “Shell” – DPM.

Матриця Ансоффа і тримірна схема Абеля.

Діловий комплексний аналіз PIMS.

Соседние файлы в папке учеба